Έρευνες - Μελέτες

“Η διοίκηση πρέπει να έχει εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες”, λένε οι εργαζόμενοι

peoplework28

Πώς βλέπουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα την ιδανική διοίκηση μιας επιχείρησης και ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει η ηγεσία της επόμενης δεκαετίας; Σχεδόν ένας στους πέντε εργαζόμενους (19%) στη χώρα απαντά ότι “οι ηγέτες της επόμενης δεκαετίας είναι αυτοί που ηγούνται του Ψηφιακού Μετασχηματισμού” (Digital Transformation Leaders).

 

Ένας στους πέντε εργαζόμενους θεωρεί ότι οι ηγέτες της επόμενης δεκαετίας είναι αυτοί που ηγούνται του ψηφιακού μετασχηματισμούΟι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες ηγέτες βρίσκονται υψηλά στις προτιμήσεις για τους “ηγέτες της επόμενης δεκαετίας”. Ωστόσο, η πανδημία κλόνισε κάπως αυτήν την πεποίθηση. Ενδεχομένως, επειδή οι εργαζόμενοι συνειδητοποιούν πια ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί, μεν, απαραίτητο εργαλείο για το μέλλον, αλλά όχι και αυτοτελή στόχο.

 

Σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ, που σκιαγραφεί το νέο πρότυπο ηγεσίας του μέλλοντος στην Ελλάδα, κυρίαρχη τυπολογία της επιχειρηματικής ηγεσίας του μέλλοντος είναι οι “Ηγέτες των Ανθρώπων” (People Leaders). Πρόκειται για ανθρώπους με σφαιρική αντίληψη για την επιχείρηση και το περιβάλλον της, οραματικούς και ικανούς να αναπτύσσουν και να κινητοποιούν τις ομάδες των στελεχών τους.

 

Αυτή η κατηγορία ηγετών συγκεντρώνει το 40,6% των απαντήσεων των εργαζομένων για το πώς βλέπουν την ιδανική επιχειρηματική ηγεσία. Η κυριαρχία αυτής της τυπολογίας γίνεται ακόμη εντονότερη στις επιλογές των εργαζόμενων για τους ιδανικούς ηγέτες της επόμενης δεκαετίας, τόσο πριν, όσο και μετά την εκδήλωση της πανδημίας.

 

Οι ηγέτες των αποτελεσμάτων

Ακολουθούν στην αποτύπωση των σημερινών ηγετών, οι “Ηγέτες των Αποτελεσμάτων” (Results Focused Leaders), κατηγορία που συγκεντρώνει το 26,8% των απαντήσεων. Πρόκειται για ανθρώπους με οξύ επιχειρηματικό πνεύμα, καθαρή σκέψη, και εστίαση στην επίτευξη στόχων και την επίλυση προβλημάτων.

 

Στο διάστημα πριν την εκδήλωση της πανδημίας, εκτιμώντας ενδεχομένως ότι “τα δύσκολα είναι πίσω μας”, οι ερωτώμενοι έκριναν ότι τα χαρακτηριστικά αυτά δε θα ήταν πλέον κρίσιμα κατά την επόμενη δεκαετία και η τυπολογία αυτή βρέθηκε στην τελευταία θέση.

 

Το πρότυπο, τέλος, των “Ηθικών Ηγετών” (Transparent Moral Leaders), που λειτουργούν με διαφάνεια, εξακολουθεί να συγκεντρώνει τις προτιμήσεις ενός σχετικά μικρού, αλλά υπολογίσιμου και σταθερού, ποσοστού των ερωτώμενων, τόσο πριν, όσο και μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται σε 14,6%.

 

Το προφίλ του ιδανικού ηγέτη

Πάντως, σύμφωνα με την έρευνα, μόλις το 21% των ερωτηθέντων εντοπίζει έντονη ταύτιση της σημερινής ηγεσίας με το προφίλ του ιδανικού ηγέτη του σήμερα και του αύριο. Άρα, η βαθύτερη σύνδεση της νεότερης γενιάς με την ηγεσία, παραμένει ζητούμενο για το μέλλον.

 

Συνολικά, σχεδόν ένας στους τέσσερις εργαζόμενους (26%) δήλωσε, κατά την πρώτη φάση της έρευνας, που διεξήχθη πριν την εκδήλωση της πανδημίας, ότι εμπνέεται πολύ από τον leader/διοίκηση της εταιρείας του. Ένα ποσοστό 20% απάντησε ότι δεν εμπνέεται καθόλου.

 

Κατά το δεύτερο κύμα της έρευνας, που διεξήχθη τον Μάιο του 2020, τα ποσοστά αυτά διαμορφώθηκαν σε 39% και 15% αντίστοιχα. Αυτή η διαφοροποίηση αντικατοπτρίζει την αποδοχή του τρόπου διαχείρισης της κρίσης από τις επιχειρήσεις.