Έρευνες - Μελέτες

Στο επίκεντρο των στελεχών, ο μετασχηματισμός της εργασίας

peoplenew123

Στον πλήρη επαναπροσδιορισμό της εργασίας προχωρούν οι επιχειρήσεις παγκοσμίως, ως αποτέλεσμα της πρωτόγνωρης αναδιοργάνωσης, που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 στην απασχόληση. Πλέον, τα στελέχη των επιχειρήσεων επανεξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνδυάσουν τους ανθρώπους με την τεχνολογία, ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται και να συμβάλλουν στην εξέλιξη των οργανισμών.

 

Το 61% των στελεχών θέτει στο επίκεντρο τον μετασχηματισμό της εργασίας, ποσοστό διπλάσιο από τα προ-πανδημίας επίπεδαΤο 61% των στελεχών, παγκοσμίως, δηλώνει ότι σκοπεύει να επικεντρωθεί στον επαναπροσδιορισμό της εργασίας τα επόμενα 1 έως 3 χρόνια, ποσοστό υπερδιπλάσιο από το 29% πριν την πανδημία. Μάλιστα, οι πρώτοι παράγοντες για τον μετασχηματισμό της εργασίας θεωρούνται: η οργανωσιακή κουλτούρα (45%), η ικανότητα εργατικού δυναμικού (41%) και η τεχνολογία (35%).

 

Όσον αφορά στη χώρα μας και τις πρωτοβουλίες των οργανισμών για τον μετασχηματισμό της εργασίας, το 49% των στελεχών απαντά ότι θα εισάγει νέες τεχνολογίες και το 43% νέες εργασιακές πρακτικές. Το 37% υπογράμμισε την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων μέσω επιπλέον εκπαίδευσης, ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων και κινητικότητας.

 

“Η διοίκηση (C-Suite) λαμβάνει δράσεις για να επαναπροσδιορίσει το μέλλον της εργασίας, καθώς τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού βρίσκονται, πλέον, στην κορυφή της ατζέντας της. Τα ανώτερα στελέχη συνεργάζονται στενά με τη διοίκηση και σχεδιάζουν ανθρωποκεντρικές στρατηγικές, με στόχο την πιο αποτελεσματική προσαρμογή των οργανισμών στη συνεχή αναδιοργάνωση του εργασιακού περιβάλλοντος”, αναφέρει η παγκόσμια έρευνα “Deloitte Human Capital Trends 2021”.

 

Επαναπροσδιορισμός

Η έρευνα (The social enterprise in a world disrupted) διαπιστώνει ότι τα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού απασχολούν έντονα την ηγεσία, αλλάζοντας τις οργανωσιακές προοπτικές σε σχέση με την ετοιμότητα. Το 17% των στελεχών τόνισε ότι θα επικεντρωθεί στον προγραμματισμό για ενδεχόμενα με μεγάλο αντίκτυπο (6% προ πανδημίας). Σχεδόν τα μισά (47%) από τα στελέχη σχεδιάζουν να επικεντρωθούν σε πολλαπλά σενάρια, ποσοστό που υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με το 23% προ πανδημίας.

 

Σύμφωνα με τα ευρήματά της, σχεδόν 3 στα 4 στελέχη (72%) προσδιόρισαν την ικανότητα των ανθρώπων τους να προσαρμόζονται, να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και να αναλαμβάνουν νέους ρόλους ως προτεραιότητα για τη διαχείριση μελλοντικών αλλαγών.

 

Ωστόσο, μόνο το 17% απάντησε ότι ο οργανισμός τους ήταν πολύ έτοιμος να βοηθήσει στην προσαρμογή και στην εκπαίδευση των εργαζομένων, ώστε να αναλάβουν νέους ρόλους. Αυτό υποδεικνύει μια ουσιαστική διαφορά μεταξύ των προτεραιοτήτων των επικεφαλής και του τρόπου με τον οποίο οι οργανισμοί τους υποστηρίζουν την ανάπτυξη των ανθρώπων τους στην πράξη.

  

Η ευεξία στην εργασία

Στο μεταξύ, καθώς τα όρια μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής θόλωσαν περισσότερο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι ηγέτες προώθησαν την ένταξη της ευεξίας στην εργασία. Το 69% των ανέφερε ότι εφάρμοσε πρακτικές για να ενσωματώσει καλύτερα την προσωπική στην επαγγελματική ζωή των εργαζομένων. Οι 7 στους 10 παραδέχτηκαν ότι η αλλαγή σε εργασία από απόσταση είχε θετικό αντίκτυπο στην ευημερία των εργαζομένων.

 

Προβλέποντας τις εξελίξεις για τα επόμενα 1 έως 3 χρόνια, ωστόσο, τα στελέχη κατέταξαν τη βελτίωση της ευεξίας ως την προτελευταία προτεραιότητά τους για τον μετασχηματισμό της εργασίας. Αντίθετα οι εργαζόμενοι την κατέταξαν ανάμεσα στις 3 πρώτες προτεραιότητές τους. Αυτό επαναφέρει την συνεχιζόμενη συζήτηση για το πώς θα διατηρηθεί η ενσωμάτωση της ευεξίας στην εργασία και μετά την πανδημία.