Έρευνες - Μελέτες

Οι επενδυτές αξιολογούν θετικά το ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

peoplewalk

Θετική υποδοχή επιφυλάσσει η επενδυτική κοινότητα στο ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, που έχει δημοσιοποιήσει η κυβέρνηση και το οποίο αποτελεί ένα από τα κριτήρια επιλογής μιας χώρας ως προορισμού επενδύσεων. Μάλιστα, το 4% των επενδυτών θεωρεί το ελληνικό πρόγραμμα ανάκαμψης ως ένα από τα πιο αξιόπιστα και φιλικά προς τις επενδύσεις στην Ευρώπη.

 

Το 4% των επενδυτών θεωρεί το ελληνικό πρόγραμμα ανάκαμψης ως ένα από τα πιο αξιόπιστα και φιλικά προς τις επενδύσεις στην ΕυρώπηΠρόκειται για ποσοστό υψηλότερο από εκείνο που συγκέντρωσαν η Ιρλανδία και η Ουγγαρία (3%) και συγκρίσιμο με τα ποσοστά χωρών, όπως η Τσεχία (5%), η Πολωνία και η Σουηδία (6%), οι οποίες αποτελούν σταθερούς πόλους έλξης επενδύσεων τα τελευταία χρόνια.

 

Να σημειωθεί ότι οι υπόλοιπες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας και της Ρουμανίας - χώρες που ανταγωνίζεται άμεσα η Ελλάδα στην προσέλκυση περιφερειακών επενδύσεων - συγκέντρωσαν χαμηλότερα ποσοστά.

 

Συνολικά, οι επενδυτές αξιολογούν ως πιο αξιόπιστα και φιλικά προς τις επενδύσεις, τα προγράμματα ανάκαμψης της Γερμανίας (57%), της Γαλλίας (43%) και του Ηνωμένου Βασιλείου (37%). Η διαπίστωση αυτή δεν αποτελεί ιδιαίτερη έκπληξη, αφού οι χώρες αυτές αντιπροσωπεύουν και τις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες στην Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ίδιες τρεις χώρες επελέγησαν από τους επενδυτές ως οι πλέον ελκυστικοί προορισμοί για επενδύσεις το 2021.

 

Όσον αφορά στην Ελλάδα, όπως διαπιστώνει η έρευνα EY Attractiveness Survey Europe 2020, η χώρα μπαίνει πλέον σοβαρά στον ευρωπαϊκό χάρτη επενδύσεων. Για την ακρίβεια, το 2% των ερωτηθέντων επενδυτών, κατονόμασαν την Ελλάδα μεταξύ των χωρών, που πιστεύουν ότι θα αποδειχθούν ως οι πλέον ελκυστικές για τις επενδύσεις το 2021. Το ποσοστό αυτό είναι συγκρίσιμο με χώρες, που πρωταγωνιστούν στην προσέλκυση των ευρωπαϊκών ΑΞΕ, όπως η Σουηδία (3%) και η Ισπανία (4%).

 

Αλλαγή τοπίου

Έξι μήνες μετά την κυκλοφορία της πανευρωπαϊκής έρευνας EY Attractiveness Survey Europe 2020 για την ελκυστικότητα της Ευρώπης ως επενδυτικού προορισμού, η EY διεξήγαγε επαναληπτική έρευνα μεταξύ 16-30 Οκτωβρίου, καταγράφοντας τις απόψεις στελεχών μεγάλων επιχειρήσεων με διεθνή παρουσία, με σκοπό να εξετάσει το πώς διαμορφώθηκε το επενδυτικό κλίμα στο διάστημα που μεσολάβησε.

 

Σύμφωνα με την έρευνα, πλέον οι επενδυτές εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι ως προς την ελκυστικότητα της Ευρώπης στη μετά-COVID-19 εποχή. Ενώ τον Απρίλιο, ένας στους δυο επενδυτές (49%) εκτιμούσε ότι η Ευρώπη θα καταστεί λιγότερο ελκυστική στο μέλλον, το ποσοστό αυτό μειώθηκε σημαντικά τον Οκτώβριο στο 27%.

 

Με την πάροδο του χρόνου, φαίνεται να αποκαθίσταται μια σχετική αισιοδοξία για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, με το 41% των επενδυτών που συμμετείχαν στην έρευνα, έναντι 24% τον Απρίλιο, να προβλέπουν επιστροφή σε κανονική λειτουργία της οικονομίας, έπειτα από μια περίοδο επανεκκίνησης.

 

Η έρευνα διαπιστώνει, επίσης, ότι φαίνεται να υποχωρούν, σε σύγκριση με τον Απρίλιο, ορισμένες πρώτες αντιδράσεις στην πανδημία, ως προς τα κριτήρια επιλογής της χώρας προορισμού των επενδύσεων. Έτσι, η βαρύτητα του βαθμού ενσωμάτωσης της τεχνολογίας ως καθοριστικού παράγοντα για την επιλογή μιας χώρας ως επενδυτικού προορισμού, υποχωρεί από το 71% στο 50% και οι πολιτικές απέναντι στην κλιματική αλλαγή, από το 60% στο 39%.

 

Στη θέση τους, ως κυρίαρχα κριτήρια επιλογής προορισμού των επενδύσεων, αναδεικνύονται τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας που εφαρμόζονται για την πρόληψη μιας μελλοντικής μεγάλης κρίσης (54%), η δύναμη της εγχώριας αγοράς (52%), καθώς και η ρευστότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και η διαθεσιμότητα κεφαλαίου (51%).    

 

Νέες τάσεις

Η έρευνα του Απριλίου είχε αναδείξει τρεις σημαντικές τάσεις, που δημιουργήθηκαν ή ενισχύθηκαν εξαιτίας της πανδημίας, οι οποίες εξακολουθούν να αναγνωρίζονται ως κυρίαρχες από τους επενδυτές μέχρι και σήμερα:

- Η ενίσχυση της ψηφιακής πρόσβασης των καταναλωτών σε υπηρεσίες (63%, έναντι 55% τον Απρίλιο).

- H έμφαση στην κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα (60% από 57%).

- H υιοθέτηση τεχνολογιών που αυτοματοποιούν ανθρώπινες διεργασίες (51% από 82%).

Μια τέταρτη τάση, αυτή της αντιστροφής της παγκοσμιοποίησης, φαίνεται να υποχωρεί (37% από 56%), ενώ οι επενδυτές ανησυχούν πλέον περισσότερο για την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων (21% από 3%).