Έρευνες - Μελέτες

Ώθηση $1,76 τρισ. στην παγκόσμια οικονομία έως το 2030 από το blockchain

blockchain

Ένα ευμέγεθες οικονομικό αποτύπωμα μπορεί να αφήσει στην διεθνή οικονομία η τεχνολογία blockchain, εισφέροντας $1,76 τρισ. στο παγκόσμιο ΑΠΕ, έως το 2030. Παράλληλα, η πολλά υποσχόμενη αναδυόμενη τεχνολογία του blockchain μπορεί να δημιουργήσει, την επόμενη δεκαετία, 40 εκατ. νέες θέσεις εργασίας.

 

Η πολλά υποσχόμενη αναδυόμενη τεχνολογία του blockchain μπορεί να δημιουργήσει, την επόμενη δεκαετία, 40 εκατ. νέες θέσεις εργασίαςΈτος ορόσημο για την τεχνολογία blockchain θα αποτελέσει το 2025, οπότε και αναμένεται ότι το blockchain θα έχει υιοθετηθεί σε ευρεία κλίμακα από την παγκόσμια οικονομία. Η επιτυχία του blockchain θα εξαρτηθεί από ένα υποστηρικτικό περιβάλλον πολιτικών, ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα έτοιμο να αξιοποιήσει τις νέες ευκαιρίες και ένα κατάλληλο μίγμα κλάδων.

 

Σε επίπεδο ηπείρων, η Ασία πιθανόν να αποκομίσει τα μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη από την τεχνολογία blockchain. Σε επίπεδο χωρών, το blockchain θα μπορούσε να έχει το υψηλότερο δυνητικά καθαρό όφελος στην Κίνα ($440 δισ.) και τις ΗΠΑ ($407 δισ.). Πέντε ακόμα χώρες - Γερμανία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία και Γαλλία - επίσης εκτιμώνται ότι θα έχουν καθαρά οφέλη πάνω από $50 δισ.

 

Σε επίπεδο κλάδου, περισσότερο φαίνεται να ωφελούνται η δημόσια διοίκηση, η εκπαίδευση και η υγεία. Η έκθεση “Time for trust: The trillion-dollar reason to rethink blockchain” της PwC αναμένει όφελος ύψους περίπου $574 δισ. για τους κλάδους αυτούς, έως το 2030.

 

Ευρύτερα, όμως, θα είναι τα οφέλη για τις επαγγελματικές υπηρεσίες, τις επικοινωνίες και τα media. Ταυτόχρονα, οι έμποροι χονδρικής και λιανικής, οι μεταποιητές και οι κατασκευαστικές υπηρεσίες, θα ωφεληθούν από τη χρήση του blockchain.

 

Πέντε τομείς

Η ανάλυση της PwC εντοπίζει πέντε χρήσεις του blockchain, που κατατάχθηκαν βάσει της δυνατότητας τους να παράγουν οικονομική αξία, σε ένα εύρος κλάδων από την υγεία, τη διακυβέρνηση και τις δημόσιες υπηρεσίες, έως την μεταποίηση, τα οικονομικά, τα logistics και την λιανική. Αυτοί οι πέντε τομείς είναι: ο εντοπισμός και η ιχνηλάτηση προϊόντων και υπηρεσιών, οι πληρωμές και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η διαχείριση ταυτότητας, η εφαρμογή στις συμβάσεις και την επίλυση διαφορών και η συμμετοχή των πελατών.

 

Τα δε οφέλη από την τεχνολογία blockchain, για κάθε χώρα, διαφέρουν. Οικονομίες που εστιάζουν στη βιομηχανία, όπως η Κίνα και η Γερμανία, επωφελούνται περισσότερο από την προέλευση και την ιχνηλασιμότητα. Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ θα ωφελούνταν περισσότερο από την εφαρμογή στην τιτλοποίηση και τις πληρωμές, καθώς και σε θέματα ταυτότητας και διαπιστευτηρίων.

 

Τεράστιες δυνατότητες

“Η τεχνολογία blockchain συνδέθηκε από πολύ νωρίς με τα κρυπτονομίσματα, όπως το Bitcoin, αλλά μπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα, ειδικά σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί διασφαλίζουν”, σχολιάζει η PwC. Σύμφωνα με την ανάλυση της εταιρείας, ο εντοπισμός και η ιχνηλάτηση προϊόντων και υπηρεσιών ή της προέλευσης τους είναι μία από τις πιο βασικές χρήσεις της τεχνολογίας του blockchain.

 

“Ανταποκρινόμενη στην αύξηση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών και των επενδυτών σχετικά με τη βιώσιμη και ηθική προέλευση των υλικών, η εφαρμογή του blockchain μπορεί να είναι ευρεία υποστηρίζοντας πληθώρα εταιρειών και κλάδων από τη βαριά βιομηχανία και τις εξορύξεις, έως το χώρο της μόδας”, σημειώνει η σχετική μελέτη.

 

Οι πληρωμές και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών νομισμάτων ή η υποστήριξη της χρηματοοικονομικής ένταξης μέσω διασυνοριακών πληρωμών και μεταφορών, είναι η δεύτερη σημαντική χρήση.

 

Διαχείριση ταυτότητας ($224 δισ.), συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών ταυτοτήτων, των επαγγελματικών διαπιστευτηρίων και πιστοποιητικών αντιμετωπίζοντας την απάτη και την κλοπή ταυτότητας, είναι η τρίτη.

 

Τέλος, η εφαρμογή του blockchain στις συμβάσεις και την επίλυση διαφορών ($73 δισ.) και η συμμετοχή των πελατών ($54 δισ.), συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του blockchain σε προγράμματα πιστότητας, διευρύνουν περαιτέρω τη δυναμική του blockchain σε ένα πολύ μεγαλύτερο εύρος κλάδων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.