Έρευνες - Μελέτες

Ο COVID-19 ώθησε τα ¾ των ευρωπαϊκών τραπεζών στην ψηφιακή οδό

bankinginternet

Ενόψει μιας εξαιρετικά κρίσιμης καμπής φέρνει τον τραπεζικό κλάδο η πανδημία, με τις τράπεζες να επαναξιολογούν τη στρατηγική τους και να επιταχύνουν τα σχέδια για ψηφιακό μετασχηματισμό. Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των τραπεζών στην Ευρώπη αναγκάστηκαν, λόγω της πανδημίας, να αλλάξουν τη στρατηγική τους, για να προσαρμοστούν στη στροφή των καταναλωτών στην ψηφιακή τραπεζική.

9 στα 10 στελέχη δηλώνουν ότι η πανδημία του COVID-19 αύξησε την ταχύτητα της αλλαγής στον τραπεζικό τομέα από χρόνια σε μήνεςΠλέον, οι τράπεζες δηλώνουν έτοιμες να αυξήσουν τον αριθμό των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρονται στα καταστήματά τους (72%), την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πληρωμών (68%), τις επενδύσεις σε online τραπεζικές υπηρεσίες (66%) και τις δυνατότητες ψηφιακής καινοτομίας (61%). 

Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας της εταιρείας Marqeta - πλατφόρμα έκδοσης καρτών - ο COVID-19 είχε σημαντικό αντίκτυπο σχεδόν σε όλες τις τράπεζες στην Ευρώπη (96%). Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 200 στελεχών τραπεζών επί ευρωπαϊκού εδάφους, διαπιστώνει ότι το 80% των τραπεζών έχει επιταχύνει τα σχέδια του για ψηφιακή μετατροπή, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ζήτησης για ψηφιακές υπηρεσίες. 

Πάντως, σύμφωνα με τα ευρήματα, τρία τέταρτα (75%) των τραπεζών “δεν ήταν προετοιμασμένα” για το μέγεθος της αλλαγής, που προκάλεσε ο COVID-19 στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Επίσης, το 88% των τραπεζών δέχθηκε σοβαρές πιέσεις λόγω της αύξησης της ζήτησης για internet και mobile banking κατά τη διάρκεια της πανδημίας.


Πιεστικοί χρόνοι
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες απαντούν, στο μεταξύ, ότι τα έργα του κλάδου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό θα πρέπει να παραδοθούν, πλέον, στα δύο τρίτα (69%) του αρχικά προβλεπόμενου χρόνου. Όπως δηλώνουν σχεδόν 9 στα 10 στελέχη, η πανδημία του COVID-19 αύξησε την ταχύτητα της αλλαγής στον τραπεζικό τομέα από χρόνια σε μήνες. 

“Η επόμενη ημέρα για τις τράπεζες ήρθε πιο γρήγορα απ’ ό, τι αναμενόταν. Το ξέσπασμα του COVID-19 επιτάχυνε πολλές τάσεις στη συμπεριφορά των καταναλωτών, με περισσότερους ανθρώπους να απομακρύνονται από τα μετρητά και να υιοθετούν ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η online και η mobile τραπεζική”, σχολιάζει η μελέτη. 

Πάνω από τα τρία τέταρτα (76%) των τραπεζών δηλώνουν, πλέον, ότι ο αντίκτυπος του COVID-19 σηματοδοτεί την οριστική και αμετάκλητη αλλαγή των επιχειρηματικών μοντέλων, που ακολουθούσαν μέχρι σήμερα. Για παράδειγμα, περισσότερες από μία στις δύο τράπεζες (54%) απαντούν ότι σκοπεύουν να μειώσουν το δίκτυο των φυσικών καταστημάτων τους.


Το μέλλον
Ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, το 92% των τραπεζών δηλώνει ότι η καινοτομία έχει γίνει πιο σημαντική από ποτέ. Όσον αφορά την καινοτομία, οι τράπεζες εκτιμούν ότι πρέπει να βελτιώσουν τη χρήση data analytics, που θα τους επιτρέψουν να λαμβάνουν αποφάσεις δανεισμού σε πραγματικό χρόνο (91%). 

“Με τον COVID-19 να οδηγεί σε μια ριζική αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών και στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, είναι αναμενόμενο ότι περισσότερο από το ένα τρίτο (34%) δήλωσε ότι φοβάται ότι θα χάσει μερίδιο αγοράς από τους “ψηφιακούς” ανταγωνιστές”, τονίζουν οι αναλυτές. Και καταλήγουν: "είναι ξεκάθαρο ότι ο COVID-19 εγκαινίασε μια νέα εποχή ψηφιακής τραπεζικής. Οι τράπεζες πρέπει να διασφαλίσουν ότι είναι έτοιμες να προσαρμοστούν σε αυτόν τον κόσμο”.