Έρευνες - Μελέτες

1 στις 3 εταιρείες αναβάθμισε τον τεχνολογικό εξοπλισμό της κατά το lockdown

peoplework_tech

Ως καταλύτης για την αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, λειτούργησε το lockdown, που επιβλήθηκε για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19. Ειδικά οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν και πιο διευρυμένους προϋπολογισμούς, προχώρησαν, στη διάρκεια της καραντίνας, σε αναβάθμιση του τεχνολογικού τους εξοπλισμού.

Το 33% των πολύ μεγάλων και μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα αναβάθμισε τον τεχνολογικό εξοπλισμό του κατά το lockdownΕίναι χαρακτηριστικό ότι μία στις τρεις (33%) πολύ μεγάλες (200+ χρήστες) και μεγάλες (51-200 χρήστες) εταιρείες στην Ελλάδα αναβάθμισε τον εξοπλισμό της ακριβώς την περίοδο του lockdown. Κατά μέσο όρο, οι ελληνικές εταιρείες - ανεξαρτήτως μεγέθους - προχώρησαν σε κάποια αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού τον τελευταίο έναν χρόνο.  

Πάντως, σύμφωνα με έρευνα της Lenovo, η οποία χαρτογραφεί το τεχνολογικό επίπεδο των εταιρειών στη χώρα, οι ελληνικές επιχειρήσεις δείχνουν να μην έχουν σταθερή πολιτική, όσον αφορά στην αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού τους: τρεις στις πέντε (58%) απαντούν ότι προχωρούν σε αυτήν μόνο όταν κριθεί απαραίτητο.

Στο μεταξύ, το 17% των εταιρειών του δείγματος απαντά ότι προχωρά σε αναβάθμιση κάθε 5 χρόνια, το 5% κάθε 4 χρόνια, το 9% κάθε τρία χρόνια, το 7% κάθε δύο χρόνια και το 5% κάθε χρόνο. 

Οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν σταθερή πολιτική αναβάθμισης, καθώς μόλις το 27% εξ αυτών απάντησε ότι ανανεώνει τον εξοπλισμό του, όταν είναι απαραίτητο. Από την άλλη πλευρά, το 80% του δείγματος που συμμετείχε στην έρευνα, απάντησε πως δεν έχει προχωρήσει σε κάποια αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού τα τελευταία τρία χρόνια.


Δύο κατηγορίες συσκευών
Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν, κατά μέσο όρο, δύο κατηγορίες συσκευών. Πιο δημοφιλής κατηγορία είναι οι σταθεροί υπολογιστές, τους οποίους διαθέτει το 91% των εταιρειών, ενώ οι φορητοί υπολογιστές χρησιμοποιούνται από το 64% των εταιρειών.

Στο μεταξύ, το  8% κάνει χρήση και “υβριδικών” laptops, ενώ tablets χρησιμοποιεί το 25% των επιχειρήσεων του δείγματος.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι σταθεροί υπολογιστές αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των συνολικών υπολογιστικών συσκευών (71%), φορητούς υπολογιστές χρησιμοποιεί το 24%, ενώ μικρά ποσοστά έχουν τα tablets (4%) και τα υβριδικά laptops (1%).

Οι φορητοί υπολογιστές χρησιμοποιούνται περισσότερο από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (1-9 χρήστες), αλλά και τις πολύ μεγάλες (200+ χρήστες). Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, που ανέδειξε η έρευνα, είναι η χρήση ανακατασκευασμένων (refurbished) υπολογιστών. Το 35% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι διαθέτει ήδη ανακατασκευασμένο υπολογιστή, ενώ ένα 22% απάντησε πως εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς. 

Συνολικά, πάντως, μεταξύ των ερωτηθέντων υπάρχει σχετική ικανοποίηση για το επίπεδο του τεχνολογικού εξοπλισμού, που χρησιμοποιούν στις επιχειρήσεις τους.                   


Ψηφιακή ασφάλεια
Ένας τομέας, για τον οποίο υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων, είναι η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. Η έρευνα έδειξε ότι μεταξύ των στελεχών υπάρχει μέτρια ικανοποίηση για το επίπεδο των υποδομών των εταιρειών τους και τα μέτρα που αυτές λαμβάνουν.

Το 24% των εταιρειών του δείγματος δήλωσε ότι τα τελευταία δύο χρόνια αντιμετώπισε κάποιο περιστατικό παραβίασης της ασφάλειας των συστημάτων του, είτε από εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού, είτε από κλοπή υπολογιστή. Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά την άγνοια κινδύνου, που έχουν οι εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η περιορισμένη γνώση του προσωπικού για τους κινδύνους (54%), η αδυναμία να είναι συνεχώς ενημερωμένοι για τους πιθανούς κινδύνους οι ειδικοί στα συστήματα ασφαλείας (48%), αλλά και το υψηλό κόστος των σχετικών προγραμμάτων (44%).

Στις σημαντικότερες απειλές περιλαμβάνονται οι ιοί, το malware, τα λάθη από τους χρήστες, το spyware, η μόλυνση συσκευών μέσω USB, αλλά και η διαρροή/κλοπή πληροφοριών.

Κατά μέσο όρο, οι επιχειρήσεις προχωρούν στη λήψη τεσσάρων “δράσεων”, που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των υποδομών τους. Η τακτική ενημέρωση του λογισμικού (90%), η αναβάθμιση υπολογιστών με ενσωματωμένη προστασία (60%), ο περιορισμός πρόσβασης στο δίκτυο (59%) και η συχνή επιμόρφωση των χρηστών (55%), είναι οι πιο δημοφιλείς ενέργειες.Εργασία εξ αποστάσεως
Η έρευνα ασχολήθηκε και με το πως το lockdown επηρέασε τις ελληνικές επιχειρήσεις στο θέμα της εργασίας εξ αποστάσεως. Προ της πανδημίας, το 38% είχε τουλάχιστον έναν εργαζόμενο που εργαζόταν από απόσταση, με τον μέσο όρο των εξ αποστάσεως εργαζομένων να είναι μόλις 15,9%.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το 58% είχε τουλάχιστον έναν εργαζόμενο να τηλε-εργάζεται, με τον μέσο όρο για το σύνολο των εργαζομένων να είναι 30,3%. Σημειωτέον πως το 42% δήλωσε πως δεν είχε κανέναν εργαζόμενο εξ αποστάσεως.

Όσον αφορά στο μέλλον, το 41% των επιχειρήσεων εκτιμά πως μετά το τέλος της πανδημίας θα έχει τουλάχιστον έναν εξ αποστάσεως υπάλληλο, ενώ θεωρεί ότι, κατά μέσο όρο, το ποσοστό αυτό θα φθάσει στο 22,2%. Πάντως, μόνο το 17% των εταιρειών δηλώνει πως δεν θα συνεχίσει να εφαρμόζει την εξ αποστάσεως εργασία.

Όσον αφορά στον εξοπλισμό, που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το 35% των ελληνικών επιχειρήσεων δήλωσε ότι επέτρεψε στους εργαζόμενους να χρησιμοποιήσουν τον δικό τους υπολογιστή, ενώ το 19% μετέφερε τους σταθερούς υπολογιστές από το γραφείο στο σπίτι. Στο μεταξύ, το 17% χρησιμοποίησε υπολογιστές που είχε ήδη στην αποθήκη του, ενώ το 16% προχώρησε στην προμήθεια νέων υπολογιστών και το 3% αγόρασε refurbished μηχανήματα.