Έρευνες - Μελέτες

Η πανδημία επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, λένε οι CEOs στην Ελλάδα

businesstechnology

Καταλυτικά για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, λειτουργεί η πανδημία του COVID-19, επιταχύνοντας τις σχετικές εξελίξεις. Σε ποσοστό 87%, οι επικεφαλής εταιρειών στην Ελλάδα δηλώνουν ότι η πανδημία έχει επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Αναδυόμενες/ disruptive τεχνολογίες στην κορυφή των ανησυχιών των επικεφαλής των εταιρειών, απόρροια της πανδημίας COVID-19Οι μεγαλύτερες εξελίξεις καταγράφονται στις ψηφιακές λειτουργίες, όπου το 30% αναφέρει ότι η πρόοδος, η οποία έχει σημειωθεί, τους έχει φέρει χρόνια μπροστά από το σημείο, όπου περίμεναν να βρίσκονται αυτήν τη στιγμή. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, για την Ελλάδα, οι μεγαλύτερες εξελίξεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό καταγράφονται στη δημιουργία ψηφιακής εμπειρίας για τον πελάτη, όπου 60% αναφέρουν ότι η πρόοδος που έχει γίνει, τους έχει φέρει χρόνια μπροστά απ’ όπου περίμεναν. 

Εκτός από την εμπειρία του πελάτη, η παγκόσμια υγειονομική κρίση επιτάχυνε την ψηφιοποίηση σε όλους τους τομείς λειτουργίας των εταιρειών. Ψηφιακή επιτάχυνση σημειώθηκε και στην καινοτομία του επιχειρηματικού μοντέλου και στο εργατικό δυναμικό και στο γενικό μοντέλο λειτουργίας. 

Βέβαια, η απότομη επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, εκτός από προοπτικές, δημιουργεί και σημαντικές προκλήσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα “KPMG 2020 CEO Outlook COVID-19 special edition”, το 27% των διευθυνόντων συμβούλων (CEOs) στην Ελλάδα αναφέρει ότι η έλλειψη πληροφοριών σε μελλοντικά λειτουργικά σενάρια - όπως νέοι τρόποι εργασίας - αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Περαιτέρω, οι νεοεμφανιζόμενες (ή αναδυόμενες)/ disruptive τεχνολογίες (20%) και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, μαζί με την κλιματική αλλαγή (20%), αποτελούν τις μεγαλύτερες ανησυχίες για τους Έλληνες CEOs.


Talent risk
Στο μεταξύ, ο κίνδυνος προσέλκυσης ταλαντούχου εργατικού δυναμικού (talent risk) αναρριχήθηκε κατά 11 θέσεις - σε σχέση με πέρσι - στη λίστα με τις προκλήσεις για την ανάπτυξη, που αντιμετωπίζουν οι CEOs, παγκοσμίως. Η Ελλάδα κατακτά την τρίτη θέση της λίστας με τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το μέλλον.


Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν οκτώ στους δέκα CEOs απαντούν ότι θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία συνεργασίας και επικοινωνίας, που χρησιμοποιήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19. Μάλιστα, το 73% πιστεύει ότι η εξ αποστάσεως εργασία έχει διευρύνει τη δεξαμενή του διαθέσιμου ταλαντούχου εργατικού δυναμικού.

Στην Ελλάδα, αν και η εξ αποστάσεως εργασία ήταν μια νέα συνθήκη, δείχνει να καθιερώνεται σταδιακά. Το 93% των Ελλήνων CEOs υποστηρίζει ότι η εξ αποστάσεως εργασία έχει προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στις πολιτικές καλλιέργειας νέας κουλτούρας. Μάλιστα, το 87% των επικεφαλής των εταιρειών εκτιμά ότι η τηλε-εργασία έχει προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στην προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού.


Προτεραιότητες
Σύμφωνα με την έρευνα της KPMG, οι επικεφαλής των εταιρειών, τα δύο τρίτα των Ελλήνων CEOs (67%) δηλώνουν την αισιοδοξία τους για την ανάπτυξη της χώρας, ποσοστό το οποίο σημείωσε αύξηση μετά την κρίση της πανδημίας (64%). Λιγότερο από το ένα τρίτο των CEOs στη χώρα μας, εκφράζει μικρότερη βεβαιότητα για τις προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης κατά τα επόμενα τρία χρόνια.


Ταυτόχρονα με την αντίδραση στην κρίση, οι CEOs επιζητούν μια καλή τοποθέτηση των εταιρειών τους για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία. Άλλωστε, το 93% αναφέρει ότι αισθάνεται μεγαλύτερη συναισθηματική σύνδεση με τον σκοπό της επιχείρησης τους, από τη στιγμή που ξεκίνησε η κρίση. 

Επίσης, οι μισοί CEOs στην Ελλάδα ανέφεραν ότι το κοινό περιμένει από τις επιχειρήσεις να καλύψουν το κενό στις κοινωνικές προκλήσεις, καθώς η βεβαιότητα και η εμπιστοσύνη προς τις κυβερνήσεις μειώνονται. 

Η έρευνα
Η 6η έρευνα CEO Outlook ανέδειξε τις προκλήσεις και προτεραιότητες 1.300 CEOs, που επέφερε η νόσος COVID-19, σε ορίζοντα τριών ετών, σε ορισμένες από τις 11 κύριες χώρες του κόσμου. Το CEO Outlook περιλαμβάνει για 3η φορά ελληνικά ευρήματα και τις απόψεις Ελλήνων Διευθυνόντων Συμβούλων (CEOs).