Έρευνες - Μελέτες

Το 62% των εταιρειών θα μειώσει τις δαπάνες για την Πληροφορική το 2021, λόγω COVID-19

technology1new1

Πιο σφιχτούς προϋπολογισμούς για την Πληροφορική συντάσσουν οι επιχειρήσεις ανά τον κόσμο για το 2021, εξαιτίας της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης, που αυτή έχει προκαλέσει. Ως αποτέλεσμα, περισσότερες από έξι στις δέκα εταιρείες (65%) απαντούν ότι θα περιορίσουν τις δαπάνες τους για το ΙΤ κατά το επόμενο έτος, λόγω του COVID-19.

Πάντως υπάρχει ένα μικρό ποσοστό, της τάξης του 12%, που δηλώνει ότι θα αυξήσει τον προϋπολογισμό του για την Πληροφορική το 2021Καθώς ξεκινά ο δημοσιονομικός προγραμματισμός για το 2021, πολλοί οργανισμοί, παγκοσμίως, βλέπουν τον αντίκτυπο του νέου κορωνοϊού να επηρεάζει τις προτεραιότητές τους και στις τεχνολογικές δαπάνες. Πάντως, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενήργησε το TechRepublic Premium, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό, της τάξης του 12%, που δηλώνει ότι θα αυξήσει τις δαπάνες που σχετίζονται με την Πληροφορική.

Επιπλέον, ένα 12% των επιχειρήσεων, διεθνώς, απαντά ότι θα διατηρήσει στα φετινά επίπεδα τον προϋπολογισμό του για την τεχνολογία το 2021. Τέλος, το 13% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι δεν έχει λάβει ακόμη αποφάσεις για τις τεχνολογικές δαπάνες κατά το επόμενο έτος.

Η έρευνα του TechRepublic Premium εξετάζει, εκτός από το πως επηρεάζει η κρίση του COVID-19 τον δημοσιονομικό προγραμματισμό για το ΙΤ το 2021 και τις προτεραιότητες αναφορικά με την Πληροφορική την επόμενη χρονιά. Όσον αφορά τις προτεραιότητες αυτές, δεν φαίνεται να υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις: η ασφάλεια (17%) και οι υπηρεσίες cloud (16%) παραμένουν κορυφαίες προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό Πληροφορικής το 2021. Στο μεταξύ, η απομακρυσμένη τεχνολογία, που επιτρέπει στους υπαλλήλους να εργάζονται από το σπίτι, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το 13% των ερωτηθέντων.

Ο ρόλος του COVID-19
Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο το COVID-19 θα επηρεάσει τις προτεραιότητες της Πληροφορικής, το 26% των εταιρειών αναφέρει ότι θα ξοδέψει περισσότερα κονδύλια για απομακρυσμένες τεχνολογίες, που επιτρέπουν την τηλε-εργασία. Επιπλέον, ενώ το 22% δηλώνει ότι θα δαπανήσει περισσότερα για την ασφάλεια. Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, το 19% των εταιρειών απαντά ότι το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού IT θα εργάζεται μόνιμα από το σπίτι, ενώ μόλις το 6% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ο COVID-19 δεν έχει επηρεάσει καμία από τις προτεραιότητες Πληροφορικής για το 2021. Συνολικές δαπάνες
Από την έρευνα προκύπτει, εξάλλου, ότι ενώ το 2020 το 76% απαντούσε ότι οι προϋπολογισμοί του ΙΤ αντιστοιχούν στο 10% ή και λιγότερο των συνολικών δημοσιονομικών δαπανών, το 2021 ο αριθμός αυτός μειώθηκε στο 71%.


Τέλος, ενώ στην περσινή έρευνα οι υπεύθυνοι Πληροφορικής ήταν εκείνοι που, κατά κύριο λόγο, λάμβαναν τις αποφάσεις για τον προϋπολογισμό ΙΤ, η εικόνα αυτή αλλάζει. Πέρυσι, το 54% των ερωτηθέντων κατέταξε τους διευθυντές πληροφορικής ως τον κορυφαίο υπεύθυνο λήψης αποφάσεων για τους προϋπολογισμούς τεχνολογίας. Φέτος, το ποσοστό εκείνων που θεωρούν τον υπεύθυνο Πληροφορικής αρμόδιο για τον προϋπολογισμό ΙΤ διαμορφώνεται σε μόλις 23%, ενώ το 46% θεωρεί ότι το βάρος λήψης των σχετικών αποφάσεων βαρύνει είτε τον CEO/CIO, είτε άλλα C-level στελέχη.