Έρευνες - Μελέτες

Οι τράπεζες θα μειώσουν κατά 4,7% τις δαπάνες για ΙΤ το 2020

technology_1

Στη σκιά του πανδημίας του COVID-19 και του αντίκτυπού του στην οικονομία θα βρεθεί το 2020 το τραπεζικό σύστημα. Η πίεση αυτή αναγκάζει τις τράπεζες σε διεθνές επίπεδο να περιορίσουν τις δαπάνες τους, με τις δαπάνες για την Πληροφορική να μην ξεφεύγουν από αυτόν τον κανόνα.

Η επιτακτική ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό των δομών του τραπεζικού συστήματος θα δώσει ώθηση στις δαπάνες για ΙΤ το 2021Υπό αυτά τα δεδομένα, τα τραπεζικά ιδρύματα ανά τον κόσμο αναμένεται να μειώσουν κατά 4,7% τις τεχνολογικές τους δαπάνες 2020 σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Να σημειωθεί ότι το 2019 οι επενδύσεις των τραπεζών στο ΙΤ είχαν διευρυνθεί σε ποσοστό της τάξης του 5%.

Πάντως, η επιτακτική ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό των δομών του τραπεζικού συστήματος θα δώσει νέα ώθηση στις σχετικές δαπάνες το 2021. Έτσι, οι τεχνολογικές δαπάνες στον τραπεζικό τομέα θα ανακάμψουν το 2021, αυξανόμενες κατά 6,6% έναντι του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Gartner (Worldwide Banking and Securities IT Spending), κατά το τρέχον έτος οι επενδύσεις των τραπεζών για την Πληροφορική θα κατέλθουν στα επίπεδα των

$514 δισ. το 2020. Τη μεγαλύτερη μείωση θα δουν οι δαπάνες για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών συσκευών, οι οποίες αναμένεται να υποχωρήσουν φέτος κατά 12,1% έναντι του 2019. Η αμέσως μεγαλύτερη μείωση σε επενδύσεις στην Πληροφορική θα αφορά τα συστήματα για data centers.


Προκλήσεις
«Ωστόσο, μετά την καλύτερη κατανόηση του αντίκτυπου του COVID-19, οι τράπεζες επιταχύνουν τώρα τις πρωτοβουλίες αυτοματισμού, όπως τα chatbots. Επικεντρώνονται επίσης στον επανασχεδιασμό των δομών και των ροών της οργάνωσης και στην εκ νέου ιεράρχηση των πρωτοβουλιών εκσυγχρονισμού» σχολιάζει η Gartner, εξηγώντας γιατί οι τεχνολογικές δαπάνες των τραπεζών θα αυξηθούν από το 2021.


«Ο COVID-19 δεν προκάλεσε μόνο αβεβαιότητα στον κλάδο των τραπεζών, αλλά και μια καθορισμένη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες αλληλεπιδρούν με τα χρηματοπιστωτικά τους ιδρύματα». Οι τράπεζες συνεχίζουν να ανταποκρίνονται στις αναδυόμενες ανάγκες των πελατών τους εν μέσω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και της μείωσης της κρατικής υποστήριξης» αναφέρουν σχετικά οι αναλυτές της Gartner.

Μια από τις πρώτες προκλήσεις, που αντιμετώπισαν οι τράπεζες, παγκοσμίως, με το ξέσπασμα της πανδημίας, ήταν η ανταπόκριση στην επιτακτική ανάγκη της λειτουργίας τους υπό συνθήκες τηλε-εργασίας του προσωπικού. Οι εξ αποστάσεως εργαζόμενοι έπρεπε τάχιστα να εκπαιδευτούν ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης των πελατών, τα οποία υποβλήθηκαν σε επιπλέον πίεση.

Οι τράπεζες ανά τον κόσμο ανταποκρίθηκαν -σε μεγάλο βαθμό- επιτυχώς σε αυτές τις πιέσεις. Κατά τα πρώτα στάδια της πανδημίας, οι τράπεζες εστίασαν τις τεχνολογικές δαπάνες σε τέσσερις βασικούς τομείς: -Λειτουργίες: εξασφάλιση συνεχούς πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, αλυσίδα εφοδιασμού: για την αντιμετώπιση αναδυόμενων αναγκών προμηθευτών και πελατών, έσοδα: για να διασφαλιστεί η συνεχής βιωσιμότητα, εργατικό δυναμικό: για την υποστήριξη της τηλε-εργασίας.