Έρευνες - Μελέτες

Ο κλάδος της τεχνολογίας κυρίαρχος στις δημόσιες εγγραφές το πρώτο εξάμηνο του 2020

technolo728

Μπορεί ο αντίκτυπος της πανδημίας του COVID-19 να κάμπτει -και- το φρόνημα των επενδυτών, ωστόσο, ο κλάδος της τεχνολογίας συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στο τοπίο των δημόσιων εγγραφών. Η τεχνολογία, η βιομηχανία και ο κλάδος της υγείας, κυριάρχησαν στο τοπίο των δημόσιων εγγραφών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Συνολικά στους τρεις κλάδους πραγματοποιήθηκαν 246 δημόσιες εγγραφές, οι οποίες συγκέντρωσαν έσοδα 42,8 δισ. δολάρια.

Οι κλάδοι, της βιομηχανίας και της υγείας κυριαρχούν με 246 δημόσιες εγγραφές, συγκεντρώνοντας 42,8 δισ. δολάριαΑναλυτικά, στον τεχνολογικό κλάδο, σημειώθηκαν 87 δημόσιες εγγραφές, με συνολικά έσοδα 17,2 δισ. δολάρια. Στον κλάδο της βιομηχανίας ολοκληρώθηκαν 83 δημόσιες εγγραφές, συγκεντρώνοντας 9,6 δισ. δολάρια, ενώ στον κλάδο της υγείας σημειώθηκαν 76 δημόσιες εγγραφές, που απέφεραν 15,9 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της EY, Global IPO trends: Q2 2020, συνολικά, η πανδημία του COVID-19 επιβράδυνε τις δημόσιες εγγραφές το πρώτο εξάμηνο του 2020. Για την ακρίβεια ο

αντίκτυπος της πανδημίας οδήγησε σε καθίζηση τις συμφωνίες και τα έσοδα του πρώτου εξαμήνου, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Πάντως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σημαντική ανάκαμψη των δημοσίων εγγραφών αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2020.


Ανά περιοχή
Όσον αφορά το δεύτερο τρίμηνο του έτους παρατηρήθηκε, σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, μείωση της δραστηριότητας των δημοσίων εγγραφών από πλευράς αριθμού συμφωνιών, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Στο μεταξύ, το εξεταζόμενο διάστημα απώλειες στα έσοδα παρατηρήθηκαν στην αμερικανική ήπειρο και την περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ινδίας και Αφρικής (EMEIA).


Η διεθνής δραστηριότητα δημοσίων εγγραφών συρρικνώθηκε δραματικά κατά τον Απρίλιο και τον Μάιο, με τον όγκο των συμφωνιών να μειώνεται κατά 48% (97 συμφωνίες), και τα έσοδα κατά 67% (13,2 δισ. δολάρια), σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019. Αυτό οδήγησε σε αισθητή μείωση των δραστηριοτήτων του πρώτου εξαμήνου, ανά γεωγραφική περιοχή, σε σχέση με το πρώτο μισό του 2019, με τον συνολικό αριθμό των συμφωνιών (419 συμφωνίες) και τα έσοδα (69,5 δισ. δολάρια), να μειώνονται κατά 19% και 8% αντίστοιχα.

Παρά μία μικρή ανάκαμψη των συμφωνιών τον Ιούνιο, η διεθνής δραστηριότητα δημοσίων εγγραφών ήταν υποτονική στα χρηματιστήρια της αμερικανικής ηπείρου και της περιοχής της EMEIA, ενώ, αντίθετα, στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού σημειώθηκε αύξηση. 


Το πρώτο εξάμηνο
Από την αρχή του 2020, ο αριθμός των συμφωνιών (81 συμφωνίες) και τα αντληθέντα κεφάλαια (24,5 δισ. δολάρια) στην αμερικανική ήπειρο, μειώθηκαν κατά 30% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Στο μεταξύ, οι δημόσιες εγγραφές (68 συμφωνίες) και τα έσοδα (10,1 δισ. δολάρια) της περιοχής της EMEIA, μειώθηκαν κατά 50% και 44% αντίστοιχα.


Οι δημόσιες εγγραφές στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, το πρώτο εξάμηνο του 2020, αυξήθηκαν κατά 2% από πλευράς αριθμού συμφωνιών (270 συμφωνίες), και κατά 56% από πλευράς εσόδων (34,9 δισ. δολάρια), σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους.


Αναμένεται ανάκαμψη
«Δεδομένης της πανδημίας του COVID-19 και του αρνητικού αντικτύπου της στις παγκόσμιες οικονομικές δραστηριότητες, οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν πολιτικές για την ενίσχυση της οικονομίας και την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανεργίας στο άμεσο και το μεσοπρόθεσμο μέλλον. Παράλληλα, οι τράπεζες θα διοχετεύσουν μεγαλύτερη ρευστότητα στα χρηματοπιστωτικά συστήματα. Και οι δύο ενέργειες θα ενισχύσουν, τόσο τις αγορές κεφαλαίων, όσο και τις δημόσιες εγγραφές, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020» εκτιμούν οι αναλυτές της ΕΥ.