Έρευνες - Μελέτες

Αυξάνονται οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας

peoplewalk

Το προφίλ της, ως προορισμός ξένων επενδύσεων στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας για το ευρωπαϊκό, αλλά και το παγκόσμιο επενδυτικό κοινό, βελτιώνει η Ελλάδα. Η συμμετοχή των επενδύσεων στον κρίσιμο τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας διαμορφώθηκε στο 15% του συνόλου των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στη χώρα μας, την τελευταία τριετία, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (19%), για το ίδιο διάστημα.

Η στήριξη της υψηλής τεχνολογίας θεωρείται κορυφαία προτεραιότητα για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμούΣτο μεταξύ, η ποιότητα ζωής (81%), οι υποδομές τηλεπικοινωνιών (69%) και το επίπεδο των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (66%) είναι τα βασικά θετικά στοιχεία της Ελλάδας, που χτίζουν το προφίλ της ως ελκυστικό προορισμό για ξένους επενδυτές.

Οι τομείς, όπου πρέπει να συνεχίζει να εστιάζει η χώρα για να βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα, περιλαμβάνουν τη στήριξη της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας, που είναι πρώτη επιλογή φέτος, με ποσοστό 38%. Άλλος τομέας είναι η μείωση της φορολογίας (36%), η οποία παρουσιάζει σχετική βελτίωση από πέρσι, σε συνέχεια και των θετικών παρεμβάσεων που έχουν ήδη γίνει, αλλά απαιτείται περαιτέρω πρόοδος.

Επίσης, ως τομέας που χρήζει περαιτέρω παρεμβάσεων, θεωρείται αυτός της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης (33%) και της ενίσχυση της παιδείας και των δεξιοτήτων (31%). 

Μάλιστα, δύο στους τρεις επενδυτές (67%) δηλώνουν ότι θα ήταν πιο πρόθυμοι να επενδύσουν στη χώρα, αν αντιμετωπιστούν τα αρνητικά σημεία που λειτουργούν σήμερα αποτρεπτικά, ποσοστό που φτάνει στο 83% μεταξύ όσων είναι ήδη εγκατεστημένοι στην Ελλάδα. 

Πρόθεση επενδύσεων
Σύμφωνα με την έκθεση, EY Attractiveness Survey Ελλάδα 2020 της ΕΥ Ελλάδος, με θέμα την ελκυστικότητα της χώρας, ως επενδυτικός προορισμός, η θετική προδιάθεση της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας απέναντι στην Ελλάδα παγιώνεται, παρά το αρνητικό ψυχολογικό κλίμα, που δημιούργησε η πανδημία του COVID-19.

Εντυπωσιακά αυξημένα είναι τα ποσοστά των επενδυτών, που αναγνωρίζουν ως στοιχεία ελκυστικότητας της Ελλάδας, το σταθερό πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον (65% από 38%) και τις πολιτικές της χώρας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή (56% από 42%). Στις αδυναμίες συγκαταλέγονται το γραφειοκρατικό και διοικητικό περιβάλλον, η φορολογία και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με το ΕΥ European Investment Monitor, η Ελλάδα απορρόφησε, το 2019, το 0,34% των ευρωπαϊκών ΑΞΕ, ποσοστό δυσανάλογα μικρό σε σχέση με τον πληθυσμό και το ΑΕΠ της, καταγράφοντας, ωστόσο, αύξηση κατά 69% σε σχέση με το 2018. Η επίδοση αυτή, κατατάσσει τη χώρα στην 29η θέση για το 2019, έναντι της 35ης το 2018 και της 32ης, που κατείχε κατά μέσο όρο στο σύνολο της τελευταίας δεκαετίας.

Το ποσοστό όσων εκτιμούν ότι η εικόνα της χώρας, ως πιθανός επενδυτικός προορισμός, έχει βελτιωθεί τον τελευταίο χρόνο (38%), παραμένει υψηλό, αν και μειωμένο σε σχέση με πέρσι (47%). Πάντως, δυο στους τρεις επενδυτές (69%) αναμένουν περαιτέρω βελτίωση την επόμενη τριετία, ποσοστό πολύ υψηλότερο από αυτά άλλων χωρών, όπου πραγματοποιήθηκαν παρόμοιες έρευνες φέτος. 

Ελκυστική η βιομηχανία
Παράλληλα, 62% των επιχειρήσεων, από 50% πέρσι, θεωρεί ότι η χώρα μας ακολουθεί, σήμερα, μια πολιτική για τις επενδύσεις, η οποία την καθιστά ελκυστική. Σύμφωνα με την έρευνα, το 28% δηλώνει ότι σκοπεύει να επενδύσει στην Ελλάδα τον επόμενο χρόνο, έναντι 26% στην Πορτογαλία, 16% στη Γαλλία και 10% στο Βέλγιο.

Ωστόσο, τα επενδυτικά σχέδια προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις, που είναι ήδη εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Μεταξύ όσων δεν έχουν παρουσία στη χώρα, το ποσοστό περιορίζεται στο 5%.

Ενώ στην πρώτη θέση, ως προς το είδος των προγραμματιζόμενων επενδύσεων, παραμένουν τα γραφεία πωλήσεων και μάρκετινγκ, με μειωμένο ποσοστό (30%, έναντι 40% πέρσι), παρατηρείται μία αξιοσημείωτη αύξηση στη συμμετοχή της βιομηχανίας, η οποία βρίσκεται φέτος στη δεύτερη θέση, με ποσοστό 26%, από μόλις 9% πέρσι.

“Η αύξηση αυτή, αποτελεί, πιθανότατα, ένδειξη μίας τάσης διαφοροποίησης του παραγωγικού μίγματος της χώρας και δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για μία πιο ισορροπημένη ανάπτυξη. Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι το ποσοστό, όσων θεωρούν ότι ο τουρισμός θα αποτελέσει την κινητήριο δύναμη της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια, μειώθηκε από 69% στο 52%”, αναφέρει η έρευνα. 

Ψηφιοποίηση του Δημοσίου
Η επενδυτική κοινότητα δικαιώνει τις επιλογές της χώρας στη διάρκεια της πανδημίας, καθώς 77% αξιολογεί θετικά την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και το 73% την ταχύτητα της ψηφιοποίησης του Δημοσίου στη διάρκεια της κρίσης.

Επίσης, το 72% αξιολογεί θετικά τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, ενώ 41% αναφέρει ότι, οι επιδόσεις της χώρας αυτό το διάστημα, βελτίωσαν την εικόνα της, ως επενδυτικού προορισμού.

Η πανδημία, πάντως, φαίνεται να επηρεάζει τα σχέδια επενδύσεων στη χώρα μας, αλλά όχι δραματικά, καθώς 50% όσων σχεδιάζουν να επενδύσουν στη χώρα μας τον επόμενο χρόνο, δηλώνουν ότι δεν θα μεταβάλουν τα σχέδια τους, 28% αναφέρουν ότι θα τα “παγώσουν” προσωρινά, 4% ότι θα τα περιορίσουν, 3% ότι θα τα ενισχύσουν και 6% ότι θα τα ματαιώσουν εντελώς. 

Η έρευνα
Η δεύτερη μεγάλη έρευνα της ΕΥ Ελλάδος, EY Attractiveness Survey Ελλάδα 2020, διενεργήθηκε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων από το CSA Institute, μεταξύ 22 Μαΐου και 9 Ιουνίου. Η έρευνα, η οποία αποτελεί αυτόνομο μέρος του ευρύτερου προγράμματος EY Attractiveness, αναλύει τις επιδόσεις της χώρας στον τομέα των επενδύσεων τα τελευταία χρόνια. Καταγράφει δε τις απόψεις της επενδυτικής κοινότητας για τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, με βάση ένα δείγμα 203 στελεχών μεγάλων, ξένων επιχειρήσεων, εκ των οποίων το 55% (111) έχουν ήδη επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα.