Έρευνες - Μελέτες

Τράπεζες και φαρμακοβιομηχανίες, οι πιο καινοτόμες εταιρείες διεθνώς

ideapeople1

“Κλειδί” επιτυχίας, ακόμη και σε περιόδους ακραίων παγκόσμιων κρίσεων, όπως η πανδημία του COVID-19, αποτελεί για τις επιχειρήσεις η καινοτομία. Δεν είναι τυχαίο ότι σε περιόδους κρίσεων οι εταιρείες, παγκοσμίως, διπλασιάζουν τις επενδύσεις τους στην καινοτομία, προκειμένου να προσαρμοστούν στα εκάστοτε νέα δεδομένα και να ανακάμψουν μακροπρόθεσμα.

Η καινοτομία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τα δύο τρίτα των εταιρειών. Το 45% έχει ισχυρή δέσμευση απέναντι στην καινοτομίαΣήμερα, σύμφωνα με έρευνα της Boston Consulting Group (BCG), η καινοτομία αποτελεί μία από τις τρεις κορυφαίες στρατηγικές προτεραιότητες για τα δύο τρίτα των εταιρειών, παγκοσμίως. Μάλιστα, όπως διαπιστώνει η έρευνα, η οποία διενεργήθηκε πριν από την πανδημία, αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τη χρηματοπιστωτική κρίση το 2009, αντανακλώντας - ίσως - την αβέβαιη οικονομική προοπτική εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων, ακόμη και πριν από το ξέσπασμα του COVID-19.

Η σχετική μελέτη (BCG Global Innovation Survey) δείχνει ότι, μεταξύ των 1.000 εταιρειών του δείγματος, λιγότερες από μία στις δύο (45%) έχουν ισχυρή δέσμευση απέναντι στην καινοτομία: τη θεωρούν προτεραιότητα και ταυτόχρονα επενδύουν σε αυτή. Οι λεγόμενοι “Committed innovators” δηλώνουν ότι η καινοτομία είναι κορυφαία προτεραιότητα και υποστηρίζουν αυτήν τη δέσμευση με σημαντικές επενδύσεις.

Η έρευνα εντοπίζει άλλη μία κατηγορία, την οποία αποκαλεί οι “δύσπιστοι καινοτόμοι” (Skeptical Innovators), που αποτελούν το 30% του συνόλου και είναι το ακριβώς αντίθετο από τους “Committed Ιnnovators”: ούτε βλέπουν την καινοτομία ως στρατηγική προτεραιότητα, ούτε ως σημαντικό στόχο χρηματοδότησης.

Η τρίτη κατηγορία εταιρειών, τους οποίους η έρευνα αποκαλεί “Confused Innovators” αποτελούν το 25% του συνόλου και βρίσκονται μεταξύ των δύο κατηγοριών, με αναντιστοιχία μεταξύ της δηλωμένης στρατηγικής σημασίας της καινοτομίας και του επιπέδου χρηματοδότησης τους για αυτήν. 

Τράπεζες και φαρμακοβιομηχανία
Ποιοί κλάδοι, ωστόσο, φιλοξενούν το υψηλότερο ποσοστό αφοσιωμένων καινοτόμων εταιρειών; Η έρευνα απαντά: ο χρηματοοικονομικός τομέας και η φαρμακοβιομηχανία (56%), ενώ στον αντίποδα βρίσκεται ο κλάδος των βιομηχανικών αγαθών (37%) και της χονδρικής και λιανικής (32%).

Όσον αφορά τα οφέλη για τους Committed Innovators, σχεδόν το 60% αναφέρει ότι δημιουργούν ένα αυξανόμενο ποσοστό πωλήσεων από προϊόντα και υπηρεσίες, που ξεκίνησαν τα τελευταία τρία χρόνια, σε σύγκριση με μόνο το 30% των Skeptical Innovators και το 47% των Confused Innovators. 

Προφίλ καινοτομίας
Η BCG εμβαθύνει περαιτέρω στο προφίλ των εταιρειών, που είναι αφοσιωμένες στην καινοτομία. Για παράδειγμα, οι εταιρείες αυτής της κατηγορίας επενδύουν συστηματικά στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Επίσης, χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο εξωτερικά κανάλια καινοτομίας, όπως εκκολαπτήρια και συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Πάντως, σύμφωνα με την έρευνα, ακόμη και μεταξύ των Committed Ιnnovators μόνο το 60% αναφέρει επιτυχία στην επίλυση των προκλήσεων της καινοτομίας, στις οποίες δίνουν προτεραιότητα. Ένα άλλο ζήτημα είναι η πρόκληση της διατήρησης της καινοτομίας, καθώς - όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά οι αναλυτές - “όταν πρόκειται για την καινοτομία, μια φορά δεν είναι ποτέ αρκετή”.