Έρευνες - Μελέτες

Αυξημένες κατά 8% οι δαπάνες των εταιρειών για την Πληροφορική το 2021

technology_1

Σε περικοπές κόστους ωθεί τις επιχειρήσεις, παγκοσμίως, η πανδημία του νέου κορωνοϊού και ο αντίκτυπός της στην παγκόσμια οικονομία. Ανάμεσα στις άλλες δαπάνες, που μπαίνουν σε μέγγενη το 2020 ελέω COVID-19, είναι και αυτές που σχετίζονται με την Πληροφορική.

Ωστόσο, στη διάρκεια του 2020, οι εταιρικοί προϋπολογισμοί για το ΙΤ θα είναι περιορισμένοι κατά 5%Κατά το τρέχον έτος, οι οικονομικοί διευθυντές (CFOs) σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμούν ότι θα περικόψουν τις δαπάνες για το ΙΤ κατά 5%. Το ποσοστό αυτό, πάντως, είναι μικρότερο σε σχέση με τις περικοπές σε άλλες κατηγορίες εταιρικών δαπανών, όπως, για παράδειγμα, αυτές για το marketing, οι οποίες αναμένεται να περιοριστούν φέτος κατά 11% ή αυτές που σχετίζονται με το real estate, όπου αναμένεται μείωση κατά 8%. Επιπρόσθετα, οι CFOs προσανατολίζονται σε περικοπές του κόστους του HR κατά 7%.

Αν και η Πληροφορική θα αποτελέσει μία από τις κατηγορίες των εταιρικών δαπανών, που θα περικοπούν κατά το τρέχον έτος, η εικόνα το 2021 αναμένεται να αλλάξει. Οι οικονομικοί διευθυντές των επιχειρήσεων, ανά τον κόσμο, εκτιμούν ότι το επόμενο έτος θα αυξήσουν τις δαπάνες για το ΙΤ κατά 8% σε σχέση με το 2020. “Η ενίσχυση των προϋπολογισμών για την Πληροφορική σημαίνει ότι οι CFOs επενδύουν στην επόμενη φάση της ανάπτυξης, προχωρώντας σε τεχνολογικές επενδύσεις που επιτρέπουν την απομακρυσμένη εργασία, ενώ δημιουργούν και νέους τρόπους προσέγγισης των πελατών”, αναφέρει έρευνα της Gartner, από την οποία προκύπτουν τα παραπάνω ευρήματα. 

Περικοπές δαπανών
Η έρευνα της Gartner πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαΐου 2020 σε 103 CFOs και ανώτερους οικονομικούς διευθυντές. “Τα πιο πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι οι CFOs έχουν προετοιμαστεί για έναν μακροχρόνιο αντίκτυπο της πανδημίας στα οικονομικά τους σχέδια, αν και όχι σε όλους τους τομείς”, αναφέρει σχετικά η Gartner.

Συνολικά, η έρευνα δείχνει ότι οι CFOs θα μειώσουν φέτος τις δαπάνες σε ποσοστό από 4% έως 11% σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης για το 2020. Ήδη, σε κάποιους τομείς έχουν γίνει κινήσεις για περικοπή του κόστους. Για παράδειγμα, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, οι προϋπολογισμοί για το marketing έχουν μειωθεί κατά 14% - κατά μέσο όρο - σε σχέση με τα αρχικά τους σχέδια 2020. Αν συνεκτιμηθεί η νέα μείωση που σχεδιάζουν οι CFOs κατά 11% έως τα τέλη του έτους, το συνολικό “ψαλίδισμα” στους προϋπολογισμούς για το marketing είναι της τάξης του 25%. Επίσης, οι δαπάνες για ακίνητα έχουν ήδη μειωθεί κατά 7%, με σχέδια για επιπλέον μείωση 8% το 2020, ενώ για το 2021 προβλέπεται νέα μείωση κατά 3,4% σε σχέση με τα αρχικά σχέδια των προϋπολογισμών για το επόμενο έτος.

Πέραν από τις μεγάλες περικοπές στο marketing και στα ακίνητα, η έρευνα της Gartner αποκαλύπτει σημαντικές περικοπές κατά 5% ή και περισσότερο ήδη φέτος σε λειτουργικές δαπάνες στα τμήματα HR, Οικονομικών, Πωλήσεων, R&D, IT, Επικοινωνιών και στην εφοδιαστική αλυσίδα.