Έρευνες - Μελέτες

Αυξάνονται οι προσλήψεις αποφοίτων σε εξειδικευμένες θέσεις τεχνολογίας

peopletech12

Σε πρώτη ζήτηση στην ελληνική αγορά εργασίας βρίσκονται τα στελέχη, που καλύπτουν εξειδικευμένες θέσεις τεχνολογίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2019 στην Ελλάδα ήταν αυξημένες, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, οι προσλήψεις αποφοίτων, με την πλειοψηφία αυτών να έχει απορροφηθεί σε εξειδικευμένες θέσεις τεχνολογίας. Μάλιστα, ο μέσος όρος των αρχικών αποδοχών για τις θέσεις αυτές είναι €15.700 και αφορά αποφοίτους χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές.

Αυξημένες ήταν το 2019 οι προσλήψεις αποφοίτων, με την πλειοψηφία αυτών να έχει απορροφηθεί σε εξειδικευμένες θέσεις τεχνολογίαςΤα παραπάνω προκύπτουν από τη γενική Έρευνα Αποδοχών και Παροχών της KPMG για το 2019, η οποία καταγράφει, συνολικά, υψηλότερο ρυθμό αυξήσεων των αποδοχών το 2019 σε σχέση με το 2018, ενώ για το 2020 προβλέπει συγκρατημένες, αλλά κοντά στις αρχικές, προβλέψεις για τις μισθολογικές αυξήσεις. H έρευνα διεξάγεται από την KPMG σε συνεργασία με ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις απ’ όλους τους κλάδους της ελληνικής αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 149 θέσεις εργασίας και για το 2019 βασίστηκε σε δείγμα 114 εταιρειών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, το 80% των εταιρειών έδωσε αυξήσεις το 2019 σε τουλάχιστον μια κατηγορία εργαζομένων. Το ποσοστό των αυξήσεων, που δόθηκαν το περασμένο έτος στο σύνολο του δείγματος, κινήθηκε στο 1,8%.

Το ποσό, που αποδόθηκε ως bonus απόδοσης συνολικά το 2019, ανήλθε κατά μέσο όρο στο 6,3% των συνολικών ετήσιων βασικών αποδοχών. Πάντως, το 19% των εταιρειών προχώρησε σε μείωση θέσεων εργασίας μέσα στο 2019. Η μείωση αυτή επηρέασε, κυρίως, εργαζομένους 36-55 ετών.

Τηλεργασία

Με στόχο την επικαιροποίηση των στοιχείων της έρευνας, η KPMG διεξήγαγε τον Μάιο μια σύντομη έρευνα, στοχευμένη στις αλλαγές που έφερε η πανδημία COVID-19 σε θέματα αποδοχών και παροχών. Όπως προκύπτει από αυτήν τη μελέτη, 7 στις 10 εταιρείες έδωσαν αυξήσεις το 2020, 81% εκ των οποίων όπως είχαν προϋπολογίσει πριν από την πανδημία.

Όλες σχεδόν οι εταιρείες εφάρμοσαν την εξ αποστάσεως εργασία σε τουλάχιστον μια θέση, το 39% προέβη σε αναστολή συμβάσεων, ενώ το 26% εφάρμοσε την εκ περιτροπής εργασία.

Επιπλέον, το 28% των εταιρειών προχώρησε/θα προχωρήσει σε μειώσεις προσωπικού μέσα στο 2020 και για το 76% αυτών ήταν μια απόφαση που λήφθηκε ως αποτέλεσμα της πανδημίας.

“Οι εταιρείες, που δεν είναι στους κλάδους που έχουν δεχτεί την μεγάλη πίεση από τη νόσο COVID-19, προσπαθούν να λειτουργήσουν στη νέα πραγματικότητα και να συνεχίσουν τα πλάνα τους κάνοντας τις απαραίτητες προσαρμογές, όπου απαιτείται. Παραμένουν αισιόδοξες ότι οι προκλήσεις που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία, θα ξεπεραστούν και για να τα καταφέρουν θα πρέπει το ανθρώπινο δυναμικό τους να παραμείνει σε καλή κατάσταση υγείας σωματικής και ψυχικής”, αναφέρει η εταιρεία.