Έρευνες - Μελέτες

Εν μέσω κρίσης, περισσότερες από 1 στις 2 ελληνικές εταιρείες παρήγαγαν κάποιας μορφής καινοτομία

idea

Αντίθετα στο ρεύμα της οικονομικής κρίσης κινήθηκαν οι καινοτόμες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, η οποία κατάφερε - στην κορύφωση της ύφεσης - να εμφανίσει την ενδέκατη καλύτερη αναλογία μεταξύ καινοτόμων και μη εταιρειών στην ΕΕ-28 την περίοδο 2010-2012. Μάλιστα, η αναλογία των καινοτόμων εταιρειών στο σύνολο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τα χρόνια της κρίσης, διαμορφώθηκε σε 52,3%, ποσοστό ανώτερο του μέσου όρου της ΕΕ-28, που κινήθηκε στο 48,9%. Η συγκεκριμένη επίδοση αποδίδει στην Ελλάδα την 11η θέση μεταξύ των χωρών - μελών της Ε.Ε. με την υψηλότερη αναλογία καινοτόμων εταιρειών στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας.

Σύμφωνα με τη Eurostat, που δημοσιοποίησε τα σχετικά στοιχεία, την καλύτερη αναλογία μεταξύ καινοτόμων και μη επιχειρήσεων, την περίοδο 2010 - 2012, κατέγραψε η Γερμανία (66,9%), το Λουξεμβούργο (66,1%) και η Ιρλανδία (58,7%). Στον αντίποδα, τις χειρότερες εμφάνισαν η Ρουμανία (20,7%), η Πολωνία (23,0%) και η Βουλγαρία (27,4%).

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
* ΕΕ-28, μη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας για το διάστημα 2006-2008 και 2008-2010
Πηγή: Eurostat

Συνολικά, πάντως, το καινοτόμο επιχειρείν στην Ε.Ε. υπέστη τις συνέπειες της οικονομικής δυσπραγίας, καθώς ο αριθμός των ευρωπαϊκών εταιρειών, που ανέφεραν κάποια καινοτόμο δραστηριότητα, ως ποσοστό του συνόλου, μειώθηκε την περίοδο 2010 - 2012 κατά 2,7% σε σχέση με το διάστημα 2008 - 2010, όταν είχε διαμορφωθεί σε 52,8%, αλλά και έναντι της τριετίας 2006 - 2008 (51,5%). Μάλιστα, η εικόνα αυτή ισχύει για την πλειοψηφία των κρατών στην Ε.Ε.

Τομείς καινοτομίας
Η σχετική έρευνα της Eurostat επισημαίνει ότι υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες καινοτόμων δραστηριοτήτων από πλευράς επιχειρήσεων: σε επίπεδο προϊόντων, παραγωγικής διαδικασίας, οργάνωσης και marketing.

Την ενδέκατη καλύτερη αναλογία μεταξύ καινοτόμων και μη εταιρειών στην ΕΕ-28 την περίοδο 2010-2012 εμφάνισε η ΕλλάδαΌσον αφορά μάλιστα την παραγωγή καινοτομίας σε επίπεδο οργάνωσης και marketing, η Ελλάδα είχε το εξεταζόμενο διάστημα την πέμπτη καλύτερη αναλογία μεταξύ καινοτόμων εταιρειών στο σύνολο των επιχειρήσεων. Στο Λουξεμβούργο η σχετική αναλογία ήταν 53,5%, στην Ιρλανδία 50,8%, στη Γερμανία 47,6%, στην Αυστρία 46,1%, στην Ελλάδα 45,4% και στην Ιταλία 45,3%.

Την υψηλότερη αναλογία καινοτόμων εταιρειών σε επίπεδο παραγωγικής διαδικασίας και προϊόντων, το διάστημα 2010 - 2012, εμφάνισε η Γερμανία (55,0% του συνόλου των επιχειρήσεων), ακολουθούμενη από το Λουξεμβούργο (48,5%), το Βέλγιο (46,5%), τη Σουηδία (45,2%), τη Φινλανδία (44,6%) και την Ολλανδία (44,5%).

Συνολικά, την περίοδο 2010 - 2012, οι επιχειρήσεις, που παρήγαγαν καινοτομία σε επίπεδο οργάνωσης και marketing, αντιστοιχούσαν στο 37,1%, ενώ εκείνες που ήταν καινοτόμες σε επίπεδο παραγωγικής διαδικασίας και προϊόντων αντιπροσώπευαν το 36%.