Έρευνες - Μελέτες

Υπό ραγδαίο μετασχηματισμό ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης

covid_19_1

Πιο επιτακτικές από ποτέ στο παρελθόν γίνονται σήμερα οι συνθήκες για την υιοθέτηση μίας εξατομικευμένης προσέγγισης στην υγεία, μέσω - κυρίως - της αξιοποίησης των δεδομένων. Οι πρωτόγνωρες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγείας εξαιτίας του COVID-19, αναδεικνύουν  τη σημασία των πληροφοριακών δεδομένων. Οι παγκόσμιες προσπάθειες για τον περιορισμό του COVID-19 κατέδειξαν ότι η χρησιμότητα των data υγειονομικής περίθαλψης αυξάνεται εκθετικά, εάν υπάρχει η δυνατότητα να διασυνδεθούν, να συνδυαστούν και να κοινοποιηθούν. Ωστόσο, στις περισσότερες γεωγραφικές περιοχές, τα δεδομένα κατακερματίζονται σε διαφορετικά συστήματα και οργανισμούς, καθιστώντας αδύνατη την ταχεία συνδυαστική ανάλυσή τους.

O COVID-19 λειτουργεί ως καταλύτης για ένα εξατομικευμένο σύστημα υγείας, προσφέροντας την ευκαιρία για αυξημένη χρήση δεδομένωνΈκθεση της ΕΥ διερευνά το πώς η πανδημία του νέου κορωνοϊού έχει καταστήσει επείγουσα την ανάγκη για νέες προσεγγίσεις και νοοτροπίες, που θα οδηγήσουν στον μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, ο μετασχηματισμός αυτός θα επιτρέψει στις επιστήμες υγείας και τον κλάδο γενικότερα, να προσεγγίσουν αποτελεσματικότερα, όχι μόνο τις μελλοντικές εξάρσεις μολυσματικών ασθενειών, αλλά και τις χρόνιες νόσους, όπως ο διαβήτης, τα καρδιακά νοσήματα, ο καρκίνος και η νόσος Αλτσχάιμερ.

Σύμφωνα με την έκθεση, για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση, απαιτείται ένας νέος τρόπος σκέψης. Οι οργανισμοί υγείας πρέπει να επικεντρώνονται λιγότερο στην κατοχή δεδομένων και τη δημιουργία εσόδων από αυτά. Οι επιχειρήσεις του κλάδου πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στη διασύνδεση και τη συνδυαστική ανάλυση των δεδομένων, για την άντληση πολύτιμων πληροφοριών και συμπερασμάτων, που μπορούν να μετασχηματίσουν την υγειονομική περίθαλψη. 

Τέσσερις νέες τάσεις
Η έκθεση περιγράφει τέσσερις νέες τάσεις, στις οποίες θα πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους οι οργανισμοί υγείας, προκειμένου να οικοδομήσουν ένα μέλλον, όπου τα δεδομένα θα αποτελούν καταλύτη.

Με αισθητήρες μέσα, πάνω και γύρω από το ανθρώπινο σώμα, το 5G και η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) θα δημιουργήσουν ένα νέο δίκτυο, που θα αλλάξει ριζικά την υγειονομική περίθαλψη: Οι τεχνολογίες αυτές θα αποτελέσουν, συνδυαστικά, τη βάση ενός νέου δικτύου, απαραίτητου για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Ένα εκτενές δίκτυο αισθητήρων θα παρέχει, μέσω ευρυζωνικών δικτύων επόμενης γενιάς, συνεχή ροή δεδομένων, τα οποία θα αναλύονται σε πραγματικό χρόνο από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Για την εξατομίκευση της υγείας, οι οργανισμοί πρέπει να χρησιμοποιούν τα δεδομένα, για να κατανοήσουν και να επηρεάσουν συμπεριφορές: Καθώς οι κυβερνήσεις προκρίνουν μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, η συμπεριφορική επιστήμη αποδεικνύεται ένας από τους πιο σημαντικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση του COVID-19. Στο μέλλον, θα είναι κρίσιμο για τους οργανισμούς υγείας να αναπτύξουν επιστημονικά συμπεριφορικά εργαλεία, με τρόπους που θα καθιστούν τις θεραπείες περισσότερο αποτελεσματικές και προσιτές. Μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων και ισχυρότερη ροή ανταπόκρισης (feedback) στη διάθεση της Τεχνητής Νοημοσύνης, θα οδηγήσουν σε έναν καλύτερο συνδυασμό προϊόντων και εξατομικευμένων υπηρεσιών και λύσεων, για βελτιστοποιημένα αποτελέσματα στον χώρο της υγείας. 

Συμμετοχή
Πλέον, απαιτείται ένα αξιόπιστο σύστημα πληροφοριών, για την εξασφάλιση της συμμετοχής του ασθενούς - καταναλωτή και των άλλων ενδιαφερομένων μερών: Όπως κατέδειξε η καταπολέμηση του COVID-19, η εμπιστοσύνη και η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, είναι απαραίτητες παράμετροι.

Ωστόσο, οι προκλήσεις σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την Τεχνητή Νοημοσύνη, παραμένουν. Καθώς η συνδεσιμότητα είναι κομβικής σημασίας για την υγειονομική περίθαλψη, η ενίσχυση της προστασίας στον κυβερνοχώρο και η διασφάλιση των ευρείας κλίμακας ανταλλαγών δεδομένων μεταξύ των ενδιαφερομένων και των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης που τα αναλύουν, θα είναι κρίσιμη.

Τέλος, οι οργανισμοί πρέπει να δείξουν αποφασιστικότητα στην επιλογή του επιχειρηματικού μοντέλου που θα ακολουθήσουν στο μέλλον: Η στενότητα κεφαλαίων αναμένεται να ενταθεί μετά την πανδημία και οι οργανισμοί πρέπει να κινηθούν προς πιο εστιασμένα επιχειρηματικά μοντέλα, για να εξασφαλίσουν τη δημιουργία αξίας στο μέλλον. Για πολλούς οργανισμούς, ο προσδιορισμός και η υιοθέτηση ενός συμβατού επιχειρηματικού μοντέλου, καθώς και η απόκτηση δεδομένων υψηλής αξίας που θα τους καταστήσουν αποτελεσματικότερους, θα αποτελέσουν προκλήσεις στη μετά-COVID-19 εποχή.