Έρευνες - Μελέτες

8 στις 10 εταιρείες στην Ελλάδα αναμένουν αύξηση των κρουσμάτων απάτης

Ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως, συνιστούν τα φαινόμενα εταιρικής απάτης εν μέσω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν οκτώ στις δέκα ελληνικές εταιρείες (77%) αναμένουν αύξηση των κρουσμάτων απάτης κατά τους επόμενους έξι μήνες. Τα φαινόμενα εταιρικής απάτης βρίσκονται σε έξαρση, καθώς οι απατεώνες και δη αυτοί που δρουν στον κυβερνοχώρο, δείχνουν να προσαρμόζονται ταχύτερα στη νέα κατάσταση από εκείνους, οι οποίοι έχουν στρέψει την προσοχή τους στην επιβίωση της επιχείρησης τους. Ήδη, τα φαινόμενα απάτης έχουν αυξηθεί και πιο συγκεκριμένα στον κυβερνοχώρο, κυρίως λόγω της τηλεργασίας και της αυξημένης τρωτότητας των εργαλείων απομακρυσμένης πρόσβασης.

Το phishing (75%) και οι λογιστικές απάτες (58%), οι πιο επικίνδυνες μορφές απάτης για τις ελληνικές επιχειρήσειςΤo phishing μέσω ψευδών emails, η πλαστοπροσωπία (spoofing), η κοινωνική μηχανική (social engineering), τα πλαστά τιμολόγια και τα fake news, αποτελούν μόνο μερικά από τα μέσα ηλεκτρονικής απάτης, που έχουν στη διάθεσή τους οι επιτήδειοι. Σε έρευνα, που διενεργήθηκε στη διάρκεια webcast της EY Ελλάδος, οι συμμετέχοντες ανέδειξαν τις μορφές ηλεκτρονικής απάτης, που θεωρούν ως τις πιο επικίνδυνες για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, το 75% θεωρεί τις πρακτικές phishing ως τις πιο επικίνδυνες, με τις λογιστικές απάτες να ακολουθούν (58%). Εξίσου επικίνδυνες μορφές απάτης, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, αποτελούν και τα ψευδή επαγγελματικά emails (53%), καθώς και τα πλαστά τιμολόγια (53%).

“Σε περιόδους κρίσης, όπως η σημερινή, οι κίνδυνοι εμφάνισης φαινομένων ανήθικης συμπεριφοράς ενισχύονται, καθώς εντείνεται η οικονομική πίεση στις επιχειρήσεις και τα στελέχη τους, οι μηχανισμοί ελέγχου ατονούν, δημιουργώντας ευκαιρίες για τους επιτήδειους”, τονίζει η εταιρεία. 

Κουλτούρα εμπιστοσύνης
Σχετικά με τον αυξημένο κίνδυνο εταιρικής απάτης και ανήθικων συμπεριφορών, που δημιούργησε ο COVID-19, “η οικοδόμηση μίας κουλτούρας ακεραιότητας, συμμόρφωσης και ηθικής συμπεριφοράς, καθώς και ένα σχέδιο διαχείρισης απειλών από απάτες, αποτελούν ενδεδειγμένους τρόπους πρόληψης και μετριασμού των κινδύνων αυτών”, εκτιμά η ΕΥ. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να καταδείξουν ποιοί από τους τέσσερις αυτούς πυλώνες της ατζέντας ακεραιότητας θεωρούν ότι χρειάζονται βελτίωση ή ενίσχυση στις επιχειρήσεις τους, σήμερα. Σχεδόν οι μισοί (48%) πιστεύουν ότι όλοι οι πυλώνες χρήζουν βελτίωσης, ενώ μόλις το 1% θεωρεί ότι υπάρχει ήδη υψηλό επίπεδο ωριμότητας και δεν απαιτείται περαιτέρω βελτίωση ή ενίσχυση κάποιου πυλώνα. 

Συνέπειες της κρίσης
Η ΕΥ παρουσίασε έναν οδικό χάρτη για τις άμεσες δράσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, τώρα και για την επόμενη μέρα, αλλά και για την αποκατάσταση της κανονικότητας μετέπειτα, μετά το πέρας της πανδημίας. Σε σχετική ερώτηση, τα στελέχη που συμμετείχαν στο webcast, υπέδειξαν τα ζητήματα ρευστότητας (52%) ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την επιχείρησή τους, την επόμενη μέρα της πανδημίας.

Αντίστοιχα, το 27% κατέδειξε τα ζητήματα μείωσης προσωπικού, το 17% τη ζημία από περιπτώσεις εταιρικής απάτης και το 16% τα αιτήματα για αποζημιώσεις, με το 22% να θεωρεί όλες τις ανωτέρω, εξίσου επικίνδυνες επιπτώσεις.