Έρευνες - Μελέτες

Οι κυβερνοαπειλές πρόκληση για τις μισές ελληνικές εταιρείες κατά την πανδημία

internetsecurity2

Καθώς η τηλεργασία γίνεται η νέα κανονικότητα, η απότομη μετάβαση στο ψηφιακό περιβάλλον και η αυξανόμενη εξάρτηση από την τεχνολογία φέρνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις. Αυτές σχετίζονται με την πληροφορική και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Η παροχή ασφαλούς απομακρυσμένης πρόσβασης και το περιβάλλον κυβερνοαπειλών, οι κυριότερες ανησυχίες των στελεχώνΕιδικότερα, η παροχή ασφαλούς απομακρυσμένης πρόσβασης (63%) και το διευρυμένο περιβάλλον κυβερνοαπειλών (53%), είναι οι κυριότερες ανησυχίες των στελεχών στην ελληνική αγορά την εποχή της πανδημίας. Ακολούθως, ποσοστό 48% κατέδειξε τη δημιουργία ή προσαρμογή ενός επιχειρησιακού πλάνου ανάκαμψης και διαχείρισης κρίσεων, ως μια εξίσου σημαντική ανησυχία.

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από έρευνα των συμμετεχόντων σε νέο webcast της EY Ελλάδος, με αντικείμενο τις προκλήσεις, που δημιουργεί η πανδημία του COVID-19, αλλά και τις ενέργειες της επόμενης ημέρας, σε σχέση με ζητήματα τεχνολογίας, κυβερνοασφάλειας, προστασίας δεδομένων.

“Στην παρούσα φάση, οι επιχειρήσεις καλούνται να ενισχύσουν και να εξορθολογήσουν τις λύσεις τηλεργασίας, που προσφέρουν στους εργαζομένους τους. Σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, θα πρέπει να αναβαθμίσουν τις τεχνολογικές τους υποδομές, γεγονός που θα τους δώσει τη δυνατότητα να αυτοματοποιήσουν τις διεργασίες τους μετά το πέρας της κρίσης, με καταλύτες τεχνολογίες, όπως λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης, chatbots και λογισμικά διαχείρισης κρίσεων”, αναφέρει η ΕΥ. 

Κυβερνοασφάλεια
Σε ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια, σύμφωνα με την ΕΥ, οι εταιρείες θα πρέπει να κατανέμουν τους πόρους κυβερνοασφάλεια τους, ώστε να υποστηρίξουν την τηλεργασία, ενισχύοντας τα επίπεδα ασφαλείας των ψηφιακών υποδομών τους, προετοιμάζοντας τα για το νέο περιβάλλον, που διαμορφώνεται μελλοντικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, οκτώ στους δέκα συμμετέχοντες (81%) απάντησαν ότι είτε βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων ασφαλείας της πανδημίας στον κυβερνοχώρο και στην προστασία δεδομένων (56%), είτε έχουν ήδη αξιολογήσει τις επιπτώσεις και έχουν καταρτίσει συγκεκριμένα πλάνα ενεργειών (25%). 

Προστασία δεδομένων
Η πανδημία, η διαχείρισή της και η προστασία της υγείας των εργαζομένων, έχουν δημιουργήσει και σημαντικές νέες προκλήσεις, που συνδέονται και με την προστασία των δεδομένων, την ιδιωτικότητα, αλλά και την κανονιστική συμμόρφωση. “Οι επιχειρήσεις οφείλουν έγκαιρα να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με τις οδηγίες των αρχών και να ενισχύσουν το πλαίσιο προστασίας δεδομένων που διαθέτουν, βάσει των νέων συνθηκών”, σημειώνουν οι αναλυτές.

Σε σχετική ερώτηση της έρευνας, “εάν οι επιχειρήσεις τους έχουν εισάγει νέες δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν έχουν προβεί σε αλλαγές στις υπάρχουσες”, το 41% των συμμετεχόντων απάντησε αρνητικά. Αντίστοιχα, το 35% τόνισε ότι έχει εισάγει νέες δραστηριότητες και είτε έχει αξιολογήσει τις επιπτώσεις που αυτές επιφέρουν (15%), είτε δεν έχει προβεί ακόμη σε κάποια αξιολόγηση (20%) των επιπτώσεων τους. 

Διαχείριση κρίσεων
Στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων, παγκοσμίως, τα σχέδια διαχείρισης κρίσεων δεν περιλάμβαναν την απειλή εκδήλωσης της πανδημίας, μεταξύ των πιθανών σεναρίων, με αποτέλεσμα η διαχείριση της κρίσης να γίνει σε ad hoc βάση. Οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν τη διαπίστωση αυτή, καθώς το 45% ανέφερε ότι πραγματοποιεί μεν τακτικούς ελέγχους του Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας και των Σχεδίων Ανάκαμψης από Καταστροφή, αλλά δεν έχει λάβει υπόψη την απειλή της πανδημίας, με μόλις ένα 11% να τη λαμβάνει υπόψη. Επιπλέον, το 33% ανέφερε ότι, εάν και υπάρχουν αντίστοιχα σχέδια, αυτά δεν είχαν δοκιμαστεί ποτέ.