Έρευνες - Μελέτες

Το 60% των εταιρειών δέχεται αυξημένο αριθμό κυβερνοεπιθέσεων

Πλημμελώς εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις το θέμα της κυβερνοασφάλειας, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των ψηφιακών επιθέσεων εξακολουθεί να βαίνει διογκούμενος. Για την ακρίβεια, σχεδόν το 60% των επιχειρήσεων έχει αντιμετωπίσει αυξημένο αριθμό κυβερνοεπιθέσεων τους τελευταίους 12 μήνες.

Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην δίνουν προτεραιότητα στην κυβερνοασφάλεια, παρά την αύξηση των επιθέσεωνΩστόσο, παρά τον αυξανόμενο κίνδυνο, μόνο το ένα τρίτο των επιχειρήσεων (36%) αναφέρει ότι τα τμήματα κυβερνοασφάλειας εμπλέκονται στη φάση του σχεδιασμού νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων. Συνεπώς, οι εταιρείες αποδεικνύεται ότι αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους, που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια στα πρώτα στάδια νέων ψηφιακών εγχειρημάτων.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ, Global Information Security Survey (GISS), κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, οι ακτιβιστές φέρουν την ευθύνη για το 21% των επιτυχημένων κυβερνοεπιθέσεων. Μάλιστα, οι επιθέσεις για ακτιβιστικούς σκοπούς είναι το δεύτερο συνηθέστερο κίνητρο πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις. Να σημειωθεί ότι, σε σχέση με την περυσινή έκδοση της αντίστοιχης έρευνας, μόνο το 12% των ερωτηθέντων θεωρούσε τους ακτιβιστές ως πιθανή πηγή κινδύνου στον κυβερνοχώρο. Αντίστοιχα, οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες καταλαμβάνουν την πρώτη θέση (23%) στις επιτυχημένες επιθέσεις.

Στο μεταξύ, όπως προκύπτει από την έρευνα, ενώ οι ομάδες κυβερνοασφάλειας διατηρούν καλές σχέσεις με τα παρακείμενα τμήματα, όπως το IT, ο εσωτερικός έλεγχος, η διαχείριση κινδύνων και οι νομικές υπηρεσίες, παρ’ όλα αυτά, δεν έχουν ιδιαίτερη σύνδεση με τα άλλα τμήματα της επιχείρησης. 

Έλλειψη εμπιστοσύνης
Για παράδειγμα, σχεδόν τρεις στους τέσσερις (74%) δηλώνουν ότι η σχέση μεταξύ των ομάδων κυβερνοασφάλειας και μάρκετινγκ είναι, στην καλύτερη περίπτωση, ουδέτερη - αν όχι ανύπαρκτη - ή χαρακτηρίζεται από έλλειψη εμπιστοσύνης, ενώ το 64% υποστηρίζουν το ίδιο για την ομάδα έρευνας και ανάπτυξης και το 59% για τα τμήματα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Επίσης, περισσότεροι από τους μισούς (57%) δηλώνουν ότι η σχέση τους με το οικονομικό τμήμα, στο οποίο βασίζονται για την έγκριση του προϋπολογισμού, είναι εξίσου τεταμένη.

“Καθώς οι επιχειρήσεις προχωρούν στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, γίνεται όλο και πιο σαφές ότι η κυβερνοασφάλεια θα πρέπει να αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο κάθε πρωτοβουλίας, που βασίζεται στις νέες τεχνολογίες. Άλλωστε, σύμφωνα με πολλαπλές έρευνες και τελευταία άρθρα γνώμης, η εμπιστοσύνη, τόσο εσωτερικά, όσο και στο οικοσύστημα, είναι το νέο ψηφιακό νόμισμα”, αναφέρει σχετικά η ΕΥ.

Η εταιρεία υπογραμμίζει μάλιστα, ότι η πανδημία του νέου κορωνοϊού έθεσε το θέμα της κυβερνοασφάλειας σε υψηλή προτεραιότητα, με δεδομένη τη βίαιη αλλαγή τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων, που βασίζεται στην απομακρυσμένη εργασία και ψηφιακές λύσεις.

Να σημειωθεί ότι στη φετινή έρευνα GISS συμμετείχαν σχεδόν 1.300 διευθυντικά στελέχη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.