Έρευνες - Μελέτες

Το 73% των στελεχών εκτιμά ότι ο COVID-19 θα έχει επιπτώσεις στην οικονομία

Απαισιόδοξες για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας είναι οι εκτιμήσεις των ανώτατων στελεχών, με το 73% να εκτιμά ότι η πανδημία του COVID-19 θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Οι επιπτώσεις αυτές θα έχουν, κυρίως, τη μορφή διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και της μειωμένης κατανάλωσης.

Το 54% των στελεχών αναμένει μία μακρά περίοδο βραδείας ανάκαμψης, η οποία θα επεκταθεί και το 2021Περισσότερα από τα μισά στελέχη (52%) αναγκάζονται να αναπροσαρμόσουν τις επιχειρησιακές λειτουργίες, καθώς διαπιστώνουν την ευπάθεια της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Τα στελέχη αντιδρούν στην κρίση, προβαίνοντας σε αναθεωρήσεις των μοντέλων λειτουργίας των οργανισμών τους.

Ο αυξανόμενος ρυθμός με τον οποίο ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις διακόπτουν τη λειτουργία τους σε πολλά μέρη του κόσμου, έχει αναδείξει τις ευπάθειες των αλυσίδων εφοδιασμού πολλών εταιρειών, με πάνω από τις μισές (52%) να λαμβάνουν μέτρα για να αλλάξουν τη δομή στην οποία δραστηριοποιούνται σήμερα, και το 41% να επενδύουν στην επίσπευση της αυτοματοποίησης διαδικασιών.

Συνολικά, σύμφωνα με την ΕΥ, οι επικεφαλής των επιχειρήσεων επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων του κορωνοϊού στις αλυσίδες εφοδιασμού, στα έσοδα και την κερδοφορία, ενώ ταυτόχρονα επανεξετάζουν την κατανομή κεφαλαίων και τα σχέδιά τους για Συγχωνεύσεις & Εξαγορές (Σ&Ε) μετά την κρίση. 

Προετοιμασία
Την παραπάνω εικόνα περιγράφει η 22η έκδοση της εξαμηνιαίας έρευνας της ΕΥ, Global Capital Confidence Barometer (CCB22), η οποία διεξήχθη την περίοδο 4 Φεβρουαρίου έως 26 Μαρτίου 2020, καταγράφει τις απόψεις πάνω από 2.900 ανωτάτων στελεχών παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Σύμφωνα με την έκθεση, καθώς το 49% των ανωτάτων στελεχών επιχειρήσεων, παγκοσμίως, αναφέρει περιθώρια κέρδους ίδια ή και χαμηλότερα σε σχέση με πριν από δύο χρόνια, η μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών (95%) προετοιμάζεται για περαιτέρω μείωση των περιθωρίων κερδοφορίας τους, ενώ η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνεται.

Σύμφωνα με την έρευνα, πολλές επιχειρήσεις (72%), υπό την πίεση των στόχων που είχαν θέσει ως προς τα έσοδα και την κερδοφορία, είχαν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές πρωτοβουλίες μετασχηματισμού. Η πλειοψηφία των στελεχών (72%) σκοπεύουν, επίσης, να προβούν σε τακτικότερες αναθεωρήσεις στρατηγικών και χαρτοφυλακίων. Επιπρόσθετα, τα στελέχη αναφέρουν ότι με την επιστροφή στην κανονικότητα, θα επικεντρωθούν, κατά προτεραιότητα, σε αλλαγές στις επενδύσεις τους στην ψηφιακή τεχνολογία (43%), καθώς και στην ανακατανομή κεφαλαίων σε όλο το εύρος του χαρτοφυλακίου τους (42%). 

Εξαγορές
Παρ’ ότι τα διοικητικά συμβούλια επικεντρώνονται σήμερα στην άνευ προηγουμένου παγκόσμια υγειονομική κρίση, τα στελέχη επεξεργάζονται, παράλληλα και σχέδια για την επόμενη μέρα. Ενώ το 54% των ερωτηθέντων αναμένει μία περίοδο βραδείας ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας σε σχήμα “U”, η οποία θα επεκταθεί το 2021, το 38% προβλέπει ότι η ανάκαμψη και η επιστροφή στην κανονικότητα θα επέλθει το 3ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους (ανάκαμψη σε σχήμα “V”). Μόλις ένα 8% προβλέπει μία ανάκαμψη σχήματος "L", δηλαδή μία περίοδο παρατεταμένης ύφεσης, με την οικονομική δραστηριότητα να ανακάμπτει το 2022.

Καθώς η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αναμένει ανάκαμψη μεσοπρόθεσμα, η πρόθεση για υλοποίηση Σ&Ε κατά τους επόμενους 12 μήνες, παραμένει στα υψηλά επίπεδα (56%), που καταγράφονταν σε όλη τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου συμφωνιών. Ωστόσο, τα στελέχη παγκοσμίως αναφέρουν ότι, εξαιτίας του COVID-19, θα επικεντρωθούν περισσότερο στην επιχειρησιακή ανθεκτικότητα ενός στόχου, κατά την αξιολόγηση μιας συναλλαγής (38%), ενώ αναμένουν μείωση στις αποτιμήσεις (39%).