Έρευνες - Μελέτες

Το 68% των στελεχών αναμένει απώλεια εσόδων άνω του 20% λόγω COVID-19

Μεγάλες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία προκαλεί η πανδημία του νέου κορωνοϊού, με τις επιχειρήσεις να μην μπορούν, επί του παρόντος, να προβλέψουν το τέλος της κρίσης, αλλά και τις ακριβείς συνέπειες της. Ως προς τις εκτιμώμενες απώλειες εσόδων για την εταιρείες εξαιτίας της πανδημίας, τα δύο τρίτα των στελεχών ελληνικών επιχειρήσεων (68%) εκτιμούν ότι η κάμψη θα ξεπεράσει το 20%. Εξ αυτών, το 15% προέβλεψε απώλειες μεγαλύτερες του 40%. Αντίθετα, μόλις το 4% προσβλέπει σε μία πιθανή αύξηση τζίρου άνω του 10%.

Την παραπάνω εικόνα αποτύπωσε διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα (webcast) με συμμετοχή ανώτερων και ανώτατων στελεχών ελληνικών επιχειρήσεων και εκπροσώπων θεσμικών οργανώσεων, που οργάνωσε η ΕΥ Ελλάδος. Η ενημέρωση επικεντρώθηκε στις προκλήσεις, που δημιουργούν για τις επιχειρήσεις οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, εξαιτίας της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19. Οι συμμετέχοντες εξήγησαν την ανάγκη να απομακρυνθούν σταδιακά οι επιχειρήσεις από τις δύσκαμπτες, γραμμικές εφοδιαστές αλυσίδες, και να αρχίσουν να λειτουργούν μέσα σε ευέλικτα, διασυνδεδεμένα οικοσυστήματα, αξιοποιώντας cloud-enabled πλατφόρμες.

Εξίσου σημαντική παράμετρο αποτελούν και οι τεράστιες προκλήσεις, που δημιουργεί η πανδημία στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. “Η ταχύτητα αντίδρασης, οι μηχανισμοί διακυβέρνησης της κρίσης και η άσκηση της ηγεσίας και της επικοινωνίας, σ’ ένα περιβάλλον εξαιρετικής αβεβαιότητας και πολυπλοκότητας, θα είναι κομβικής σημασίας σε όλη τη διάρκεια της κρίσης”, αναφέρουν τα στελέχη της ΕΥ. 

Διαχείριση προσωπικού
Σε σχετική ερώτηση, το 53% των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι δε διαπιστώνουν μείωση της απόδοσης στις επιχειρήσεις τους εξαιτίας αυξανόμενων απουσιών προσωπικού, ενώ στον αντίποδα, το 41% αντιμετωπίζουν μειωμένη αποδοτικότητα μεταξύ 10% έως και 20%. Ένα υψηλό ποσοστό των στελεχών που συμμετείχαν, ανέφεραν ότι το προσωπικό τους έχει ήδη εκπαιδευτεί (35%) ή είναι μερικώς εκπαιδευμένο (55%) για να καλύψει τα κενά, που δημιουργούνται από απουσίες λόγω ασθένειας.

Μείζονος σημασίας θέμα είναι η ανθεκτικότητα της επιχείρησης ως συνάρτηση της ανθεκτικότητας των συνεργατών αυτής. Τρεις τομείς είναι αυτοί, που θα καθορίσουν την αξιολόγηση του ρίσκου των συνεργατών: η επιχειρησιακή ανθεκτικότητά τους (operational resilience), τα ζητήματα ασφάλειας πληροφοριών και η οικονομική τους ευρωστία. Να αναφερθεί ότι, ενώ το 56% έχει μία πλήρη ή μερική διαδικασία αξιολόγησης ρίσκου από τρίτα μέρη, ένα διόλου ευκαταφρόνητο 44% απάντησε ότι η επιχείρησή τους δεν ακολουθεί κάποια δομημένη αντίστοιχη διαδικασία αξιολόγησης. 

Κυβερνοασφάλεια
Μεγάλη είναι και η κρισιμότητα της προστασίας δεδομένων και της κυβερνοασφάλειας, εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου επιθέσεων από κακόβουλους χρήστες λόγω της απομακρυσμένης εργασίας (π.χ. περιστατικά phishing). Επίσης, αυξημένος είναι ο κίνδυνος και από την ανάγκη ενδελεχούς αξιολόγησης των επιπέδων ασφαλείας, τόσο των υποδομών πληροφορικής, όσο και των βιομηχανικών τεχνολογικών υποδομών (Operational Technology).