Έρευνες - Μελέτες

Ο COVID-19 δεν ανέκοψε τη δυναμική της τεχνολογίας στις δημόσιες εγγραφές

techh1

Ανέπαφη διατηρεί τη δυναμική του ο κλάδος της τεχνολογίας, παρά τις ανησυχίες για τον COVID-19, γεγονός που αποτυπώνεται στην εικόνα των συναλλαγών και των εσόδων από δημόσιες εγγραφές, το 1ο τρίμηνο του 2020. Ο τομέας της τεχνολογίας ήταν εξαιρετικά δραστήριος, το εξεταζόμενο διάστημα, με 40 δημόσιες εγγραφές - το 17% του συνόλου των δημοσίων εγγραφών παγκοσμίως - συγκεντρώνοντας $3,7 δισ. το 1ο τρίμηνο.

Εξαιρετικά δραστήριος, με 40 δημόσιες εγγραφές, ήταν το κλάδος της τεχνολογίας κατά το 1ο τρίμηνο του 2020Ο κλάδος της βιομηχανίας, ωστόσο, ήταν εκείνος που κυριάρχησε, σε διεθνές επίπεδο, κατά το 1ο τρίμηνο του 2020, με 45 δημόσιες εγγραφές και έσοδα $6,3 δισ. Εκτός από τη βιομηχανία και την τεχνολογία, εξίσου δυναμικός ήταν και ο κλάδος της υγείας (30 συναλλαγές) κατά το 1ο τρίμηνο του 2020. Συνολικά, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της ΕΥ, η παγκόσμια αγορά δημοσίων εγγραφών, ενώ αρχικά ακολούθησε τη δυναμική, που διαμορφώθηκε κατά το 4ο τρίμηνο του 2019, οι ελπίδες για ανάκαμψή της κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 ανακόπηκαν, εξαιτίας του παγκόσμιου αντικτύπου του COVID-19. Η έκθεση (Global IPO trends: Q1 2020) διαπιστώνει ότι το εξεταζόμενο διάστημα ολοκληρώθηκαν 235 δημόσιες εγγραφές, οι οποίες συγκέντρωσαν κεφάλαια $28,5 δισ., κατά τους τρεις πρώτους μήνες του 2020.

Παρ’ ότι τα χρηματιστήρια δεν κατέγραψαν την άνοδο που αναμενόταν, οι δημόσιες εγγραφές το 1ο τρίμηνο είχαν καλύτερη απόδοση από το αντίστοιχο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 11% και 89%, ως προς τον αριθμό των συναλλαγών και τα έσοδα αντίστοιχα, εκκινώντας, βέβαια, από τη σχετικά χαμηλή βάση του 2019. 

Ανά περιοχή
Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (160 συναλλαγές, με έσοδα $16,8 δισ.) και την αμερικανική ήπειρο (40 δημόσιες εγγραφές, με έσοδα $8,2 δισ.), το 1ο τρίμηνο του 2020 κινήθηκε ανοδικά σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2019, τόσο ως προς τον αριθμό των δημοσίων εγγραφών, όσο και ως προς τα αντληθέντα κεφάλαια. Παράλληλα, η περιοχή της EMEIA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ινδία και Αφρική), με 35 δημόσιες εγγραφές και με έσοδα $3,5 δισ., σημείωσε μικρότερο αριθμό συναλλαγών.

Η αμερικανική ήπειρος σημείωσε αύξηση κατά 47%, ως προς τα έσοδα και κατά 14% ως προς τον αριθμό των συναλλαγών, σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2019. Στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, οι δημόσιες εγγραφές κατέγραψαν αύξηση κατά 28% σε αριθμό συναλλαγών και 110% σε αξία. Οι δημόσιες εγγραφές της περιοχής αντιπροσώπευσαν το 68% του παγκόσμιου αριθμού συναλλαγών και το 59% των παγκοσμίων εσόδων. 

Το μέλλον
Όσον αφορά τις συνολικές προοπτικές, για το 2020, εκτιμάται ότι ο δραματικός αντίκτυπος του ιού θα συνεχίσει να επηρεάζει τις αγορές και μελλοντικά. Δεδομένης της πανδημίας του COVID-19 και του αρνητικού αντικτύπου του στις παγκόσμιες οικονομικές δραστηριότητες, οι αγορές δημοσίων εγγραφών δεν αναμένεται να ανακάμψουν γρήγορα στο 2ο τρίμηνο του 2020.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους αναλυτές, ενώ συνήθως το 3ο τρίμηνο του έτους είναι στάσιμο, ανάλογα με τις εξελίξεις, θα μπορούσε ενδεχομένως να σημειωθεί μία αυξημένη δραστηριότητα, καθώς οι αγορές θα προσπαθούν να ανακάμψουν και η παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα θα αναζητά την επόμενη ευκαιρία εισαγωγής στην αγορά των δημοσίων εγγραφών.