Έρευνες - Μελέτες

Στις 7 από τις 10 ελληνικές εταιρείες το 50% του προσωπικού εργάζεται εξ αποστάσεως

teleconf_laptop

Σαρωτικές αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες και σχέσεις, στα προσωπικά δεδομένα, αλλά και σε άλλους τομείς όπως η φορολογία, φέρνει η παγκόσμια επιδημία του COVID-19. Οι επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης στο ανθρώπινο δυναμικό, όπως για παράδειγμα η τηλεργασία, είναι ορατές ήδη παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα.

Το 71% των στελεχών ελληνικών εταιρειών απαντά ότι άνω του 50% του προσωπικού εργάζεται εξ αποστάσεως ή έχει αυτή τη δυνατότηταΤο 71% των στελεχών ελληνικών εταιρειών, που συμμετείχαν σε webcast της ΕΥ Ελλάδος, απάντησε ότι ένας στους δύο εργαζόμενους είτε εργάζεται εξ αποστάσεως, είτε έχει τη δυνατότητα τηλεργασίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι ελληνικές εταιρείες έχουν επιτύχει υψηλό ρυθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας. Αντίθετα δείχνουν να έχουν αρκετό δρόμο μέχρι την επίτευξη αυτού του στόχου. Για παράδειγμα, το 64% των εταιρειών στην Ελλάδα δεν έχει ακόμη σχέδιο μετακίνησης εργαζομένων βάσει των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους σε άλλους τομείς, ώστε να καλυφθούν οι επιχειρησιακές ανάγκες που προκύπτουν από τον νέο τρόπο λειτουργίας και εργασίας.

Στη διάρκεια του webcast της ΕΥ Ελλάδος, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με το πώς οι επιχειρήσεις τους έχουν επηρεαστεί και διαχειρίζονται την κρίση του COVID-19. Η μελέτη κατέγραψε τις επιπτώσεις της πανδημίας στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού, στις συμβάσεις, στα προσωπικά δεδομένα, στη φορολογία και στις κρατικές ενισχύσεις.

Από την ψηφιακή δημοσκόπηση μεταξύ 550 ανώτερων και ανώτατων στελεχών ελληνικών επιχειρήσεων προέκυψαν ευρήματα και σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων στη δεδομένη συγκυρία.

Το 73% των συμμετεχόντων απάντησε ότι οι επιχειρήσεις τους δεν προβαίνουν σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων και επισκεπτών για σκοπούς πρόληψης και αντιμετώπισης. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό 28% δήλωσε ότι έχει προβεί σε κάποια μορφή αντίστοιχης επεξεργασίας. 

Φορολογικά ζητήματα
Η ψηφιακή σφυγμομέτρηση ανέδειξε τι είναι αυτό που ζητούν, κατά κύριο λόγο, οι ελληνικές εταιρείες τη δεδομένη χρονική συγκυρία. Σχεδόν μία στις δύο (49%) θεωρεί ότι η παροχή βοήθειας σε συγκεκριμένους κλάδους αποτελεί το πιο σημαντικό οικονομικό κίνητρο για την επιχείρησή τους. Επίσης, ποσοστό 77% θεωρεί ότι η αναβολή προθεσμιών για την υποβολή δηλώσεων ή για την καταβολή φόρων ή και για τα δύο, θα είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση στην επιχείρησή στην παρούσα φάση. Παράλληλα, ένα 39% θεωρεί ότι η μείωση ή η κατάργηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για δηλώσεις φορολογικού έτους 2019, θα είχε επίσης μεγάλη επίδραση στην επιχείρησή τους.

Όσον αφορά στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των ελληνικών εταιρειών, η εικόνα που αποτύπωσε η ψηφιακή δημοσκόπηση είναι μάλλον θετική, προς το παρόν τουλάχιστον. Το 81% των συμμετεχόντων απάντησε ότι η επιχείρησή τους δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα στην εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων μέχρι τώρα. Μόλις το 10% εταιρειών έχει ήδη επικαλεστεί τη ρήτρα “ανωτέρας βίας” των συμβάσεων τους, προκειμένου να παύσει ή αναστείλει προσωρινά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.