Έρευνες - Μελέτες

Αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο των Επικοινωνιών το 2020

people_work1

Σημαντική αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας αναμένεται να σημειωθεί στον κλάδο των Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Ελλάδα το 2ο τρίμηνο του 2020. Οι εργοδότες του κλάδου “Μεταφορές & Επικοινωνίες” αναμένουν σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας για το προσεχές τρίμηνο, καταγράφοντας προοπτικές απασχόλησης +21%,

Οι εργοδότες σε Κροατία και Ελλάδα αναμένουν τις ισχυρότερες αγορές εργασίας στην ΕΜΕΑ, κατά το προσεχές τρίμηνοΣυνολικά, στην ελληνική αγορά οι εργοδότες καταγράφουν σταθερά θετικές προοπτικές προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο. Αναλυτικά, το 34% των εργοδοτών αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 3% προβλέπει μείωση και το 62% δεν προβλέπει κάποια αλλαγή.

Μετά από την εποχική προσαρμογή των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας ανέρχονται σε +24%. Οι προθέσεις προσλήψεων διατηρούνται σχετικά σταθερές σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και βελτιώνονται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με την έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup, οι εργοδότες και στους επτά τομείς οικονομικής δραστηριότητας εκτιμούν ότι θα αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν κατά το προσεχές τρίμηνο. Οι ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων αναμένεται να καταγραφούν στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όπου οι προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +31%.

Παράλληλα, οι εργοδότες αναμένουν υγιή δραστηριότητα προσλήψεων στον τομέα της Πρωτογενούς Παραγωγής και της Βιομηχανίας/Παραγωγής, με Προοπτικές +27% και +25% αντίστοιχα. Οι προοπτικές στον τομέα του Εμπορίου ανέρχονται σε +24%, ενώ στις Κατασκευές και τον Τουρισμό διαμορφώνονται σε +18% και +17%. 

Δυναμικές προσλήψεις
Οι εργοδότες και των τεσσάρων κατηγοριών μεγέθους οργανισμού περιμένουν ότι θα αυξήσουν τον αριθμό απασχολουμένων το προσεχές τρίμηνο. Ο πιο δυναμικός ρυθμός προσλήψεων προβλέπεται για τις μεγάλες επιχειρήσεις, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης +36%.

Στο μεταξύ, υγιείς προοπτικές, ύψους +25%, καταγράφονται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ οι εργοδότες των πολύ μικρών εταιρειών αναμένουν σταθερή δραστηριότητα προσλήψεων, καταγράφοντας προοπτικές +16%. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες στις μεγάλες επιχειρήσεις αναφέρουν βελτίωση 3 ποσοστιαίων μονάδων. Αντίθετα, οι προοπτικές για τους εργοδότες στις πολύ μικρές εταιρείες εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Τέλος, οι εργοδότες στις μεσαίες επιχειρήσεις καταγράφουν σχέδια προσλήψεων και οι προοπτικές για τους εργοδότες των μικρών επιχειρήσεων παραμένουν αμετάβλητες.

Οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Οι εργοδότες των μικρών επιχειρήσεων καταγράφουν αύξηση της τάξης των 5 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 3 και 4 ποσοστιαίες μονάδες τόσο στις μεγάλες, όσο και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Διεθνής εικόνα
Σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τη ManpowerGroup, οι εργοδότες σε 42 από τις 43 χώρες και επικράτειες που συμμετέχουν στην έρευνα, αναμένουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων το 2ο τρίμηνο του 2020. Σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο, οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε 23 από τις 43 χώρες και επικράτειες, ενώ οι εργοδότες σε 11 καταγράφουν αποδυναμωμένα σχέδια προσλήψεων και σε εννέα δεν καταγράφεται καμία αλλαγή.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες σε 15 χώρες και επικράτειες καταγράφουν ενισχυμένες προοπτικές προσλήψεων, ενώ τα σχέδια προσλήψεων καταγράφονται αποδυναμωμένα σε 21 και παραμένουν αμετάβλητα σε επτά. Η πιο δυναμική δραστηριότητα προσλήψεων αναμένεται να καταγραφεί σε Κροατία, Ελλάδα, Ιαπωνία και Ταϊβάν, ενώ οι πιο αδύναμες αγορές εργασίας αναμένονται σε Παναμά, Χονγκ Κονγκ, Πολωνία και Νότια Αφρική.

Αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων αναμένεται κατά το 2ο τρίμηνο του 2020 και στις 26 χώρες της περιφέρειας Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική (ΕΜΕΑ). Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές προσλήψεων ενισχύονται σε 15 χώρες, ενώ αποδυναμώνονται σε επτά. Οι εργοδότες σε Κροατία και Ελλάδα αναμένουν τις ισχυρότερες αγορές εργασίας κατά το προσεχές τρίμηνο, ενώ η πιο αδύναμη πρόθεση προσλήψεων καταγράφεται σε Πολωνία και Νότια Αφρική.