Έρευνες - Μελέτες

Στο 2% το ποσοστό της τηλεργασίας στην Ελλάδα

telecommuting-a-how-to-guide

Τη λύση της τηλεργασίας, δηλαδή της παροχής υπηρεσιών από απόσταση, επιλέγουν όλο και περισσότεροι πολίτες ανά τον κόσμο, με την τεχνολογία να μετασχηματίζει ριζικά τον τρόπο, που οργανώνεται και παρέχεται η εργασία. Στην Ελλάδα, το 2% των απασχολουμένων, ηλικίας 15 έως 64 ετών, εργάζεται πλέον από το σπίτι (στοιχεία 2018). Συνολικά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Eurostat, το 2018, το 5,2% των απασχολουμένων, ηλικίας 15 έως 64 ετών, εργαζόταν συνήθως από το σπίτι. Το μερίδιο αυτό παραμένει σταθερό σε περίπου 5% την τελευταία δεκαετία, ωστόσο, κατά την ίδια περίοδο, το ποσοστό εκείνων που εργάζονται “μερικές φορές” από το σπίτι αυξήθηκε από 5,8% το 2008 σε 8,3% το 2018.

Το 2018, το 5,2% των απασχολουμένων, ηλικίας 15 έως 64 ετών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργαζόταν από το σπίτιΟι νέες τεχνολογίες και οι δυνατότητες που αυτές δημιουργούν για επιχειρήσεις και εργαζόμενους, έχουν ως “παράπλευρη” συνέπεια ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών να παρέχει, πλέον, την εργασία του από απόσταση, κάνοντας χρήση των σύγχρονων μέσων επικοινωνιών.

Το υψηλότερο ποσοστό τηλεργασίας στην Ε.Ε. έχει η Ολλανδία με το 14% των απασχολουμένων να εργάζονται συνήθως από το σπίτι τους, ενώ ακολουθεί η Φινλανδία με 13,3%, το Λουξεμβούργο με 11% και η Αυστρία με 10%. Στο άλλο άκρο της κλίμακας βρίσκονται χώρες, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, όπου τα ποσοστά εκείνων που τηλεργάζονται αγγίζουν μόλις το 0,3% και 0,4%. 

Μισθωτή εργασία
Από τα στοιχεία της Eurostat προκύπτει ότι στην Ε.Ε., οι αυτοαπασχολούμενοι εργάζονταν συνήθως από το σπίτι (18,5%) συχνότερα από τους μισθωτούς (3 %). Αυτό το μοντέλο ισχύει και για τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε., για τα οποία δημοσιοποίησε στοιχεία η Eurostat. Τα υψηλότερα ποσοστά που διαπιστώθηκαν, ήταν στη Φινλανδία, όπου περισσότερο από το 40% των αυτοαπασχολούμενων εργάζονται συνήθως από το σπίτι (46,4%), την Ολλανδία (44,5%) και την Αυστρία (43,6%).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι γυναίκες είναι εκείνες, οι οποίες πιο συχνά από τους άνδρες εργάζονται από το σπίτι. Το 2018, ένα ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό γυναικών εργαζόταν συνήθως από το σπίτι (5,5%) σε σχέση με τους άνδρες (5,0%). Αυτό συνέβαινε στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε., με τις μεγαλύτερες διαφορές να εντοπίζονται στη Γαλλία (8,1% των γυναικών έναντι 5,2% των ανδρών), στο Λουξεμβούργο (12,5% των γυναικών έναντι το 9,8% των ανδρών) και στη Μάλτα (7,4% έναντι 4,7%).

Αντιθέτως, σε οκτώ κράτη-μέλη της Ε.Ε., η κατάσταση ήταν η αντίστροφη, με περισσότερους άνδρες να εργάζονται συνήθως από το σπίτι παρά γυναίκες. Τα υψηλότερα αντίστοιχα ποσοστά εντοπίζονται στην Ολλανδία (15,5% των ανδρών, έναντι 12,3% των γυναικών), τη Δανία (8,5% των ανδρών έναντι 7% των γυναικών) και την Ιρλανδία (7,2% των ανδρών και 5,7% των γυναικών). 

Ηλικιακές διαφορές
Οι ηλικιωμένοι - σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat - εργάζονται από το σπίτι τους συχνότερα από τα άτομα νεότερης ηλικίας, με το μερίδιο των ατόμων, που εργάζονται από το σπίτι, να αυξάνεται με την ηλικία. Στην Ε.Ε., μόνο το 1,8% των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών δούλευε συνήθως από το σπίτι το 2018, έναντι 5% μεταξύ των ατόμων ηλικίας 25-49 ετών και 6,4% μεταξύ 50-64 ετών. Το υψηλότερο ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών, που εργάζονταν συνήθως από το σπίτι, καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (8,7%) και το αμέσως υψηλότερο στην Εσθονία (5,2%).