Έρευνες - Μελέτες

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο κορυφαία πρόκληση για τις τράπεζες τη νέα δεκαετία

internet_security

Ψηφιακή διάσταση έχουν πολλοί από τους βασικότερους κινδύνους, που θα αντιμετωπίσουν οι τράπεζες τη νέα δεκαετία. Η επιτυχία των τραπεζών, κατά την επόμενη δεκαετία, θα συνδεθεί σε μεγάλο βαθμό με τη δυνατότητά τους να διαχειριστούν αποτελεσματικά δέκα βασικές προκλήσεις.

Οι κίνδυνοι, που σχετίζονται με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, θα απασχολήσουν τις τράπεζες τη δεκαετία που ξεκίνησεΟι προκλήσεις αυτές είναι, κυρίως, μη χρηματοοικονομικής φύσης και σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την κυβερνοασφάλεια και τους κινδύνους, που σχετίζονται με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Σύμφωνα με σχετική μελέτη της ΕΥ και του Institute of International Finance, ο πρώτος κίνδυνος για τις τράπεζες, τη νέα δεκαετία, είναι η αντιμετώπιση μιας πιθανής παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, ενώ ο δεύτερος σχετίζεται με την ομαλή λειτουργία σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικοσύστημα. 

Η προστασία της ιδιωτικότητας και η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών είναι ο επόμενος κίνδυνος, που θα αντιμετωπίσουν οι τράπεζες τη νέα δεκαετία. Ακολουθούν η αντιμετώπιση ενός πολέμου στον κυβερνοχώρο και η διαχείριση της αναπόφευκτης μετάβασης του τραπεζικού κλάδου στην τεχνολογία cloud.

Την έκτη θέση μεταξύ των βασικών προκλήσεων, που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες τη νέα δεκαετία που ξεκινά, καταλαμβάνει η βιομηχανοποίηση και ενσωμάτωση των data analytics και άλλων αναδυόμενων τεχνολογιών σε όλο το εύρος του τραπεζικού τομέα, με ελεγχόμενο τρόπο.

Στις επόμενες θέσεις των κινδύνων με τους οποίους θα έρθουν αντιμέτωπες οι τράπεζες είναι: η αδιάκοπη και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις αγορές, η προσαρμογή στις επιπτώσεις των ταχέως μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών ισορροπιών, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η ικανοποίηση των διαρκώς εξελισσόμενων αναγκών των πελατών, μέσω της παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών. 

Αναδυόμενες τεχνολογίες
Αναλυτικά, σήμερα, μία στις τέσσερις τράπεζες (23%) κατατάσσει την προστασία της ιδιωτικότητας ως τον κύριο κίνδυνο για τους επόμενους 12 μήνες, ενώ μια στις δύο (53%) θεωρεί την ιδιωτικότητα ως βασικό αναδυόμενο κίνδυνο για την επόμενη πενταετία. Στο μεταξύ, τέσσερις στις πέντε εκτιμούν ότι μια επίθεση σε συστημικό επίπεδο ή ένα σοβαρό περιστατικό σε όλο το εύρος του τραπεζικού κλάδου είναι πιθανό να συμβεί τα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ σχεδόν μια στις τρεις (29%) θεωρεί ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα για κάτι αντίστοιχο.

Σε γενικές γραμμές, οι επαγγελματίες σε θέματα διαχείρισης κινδύνου ανησυχούν για την προσαρμογή της διαχείρισης κινδύνου (60%) και της εταιρικής κουλτούρας (58%) στα νέα πρότυπα, που θα φέρει η μετάβαση του κλάδου στην τεχνολογία cloud.

Οι επαγγελματίες σε θέματα διαχείρισης κινδύνου, οι ρυθμιστικές Αρχές, καθώς και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, επικεντρώνονται ιδιαίτερα στους κινδύνους, που σχετίζονται με την αυξημένη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης. Οι ομάδες κινδύνου των τραπεζών αντιμετωπίζουν, ήδη, προκλήσεις όσον αφορά την κατανόηση των νέων κινδύνων (64%) και την απόκτηση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού για τη διαχείρισή τους (59%).

Διαπιστώνουν, επίσης, ως πρόσθετες προκλήσεις, την έλλειψη ιστορικών δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία των μοντέλων αυτών υπό διαφορετικές συνθήκες αγοράς (54%), καθώς και τις αβέβαιες ρυθμιστικές προσδοκίες (47%).

Τέλος, το 60% των τραπεζών αντιλαμβάνεται τους γεωπολιτικούς κινδύνους ως μια σημαντική πηγή ρίσκου. Οι κορυφαίοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, που θα επηρεάσουν τις τράπεζες κατά την επόμενη δεκαετία, αναμένεται να είναι η κλιμάκωση των κυβερνοεπιθέσεων και οι σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ (47%). 

Η έρευνα
Στη νέα έρευνα της EY και του Institute of International Finance (IIF), “An endurance course: surviving and thriving through 10 major risks over the next decade”, συμμετείχαν 115 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από 43 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.