Έρευνες - Μελέτες

Μόλις 1 στα 10 στελέχη HR έτοιμο για το ψηφιακό μέλλον της εργασίας

Η αυτοματοποίηση και η ψηφιοποίηση μετασχηματίζουν δραστικά τον τομέα της εργασίας, αλλάζοντας ριζικά τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την επιτυχή πορεία μιας εταιρείας. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Gartner, το 46% των στελεχών του HR αναφέρουν ότι οι υπάλληλοι τους στερούνται τις δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για να ανταποκριθούν στις μελλοντικές απαιτήσεις της εργασίας.

Μόνο το 9% των στελεχών HR συμφωνεί ότι η εταιρεία του είναι έτοιμη για την επόμενη ημέρα στον τομέα της εργασίαςΓια την ακρίβεια, σύμφωνα με την Gartner, μόνο το 9% των στελεχών του HR δηλώνει ότι η επιχείρησή τους είναι απόλυτα έτοιμη για την επόμενη ημέρα στον τομέα της εργασίας. Στο μεταξύ, ενώ σχεδόν όλοι οι οργανισμοί επικεντρώνονται στην ψηφιοποίηση, το 43% των ηγετών του HR αναφέρει ότι η εταιρεία τους δεν έχει σαφή και συνεπή στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Την ίδια στιγμή, που οι ευθύνες και οι προσδοκίες των ηγετών των τμημάτων HR επεκτείνονται ραγδαία, η πλειοψηφία τους δεν φαίνεται να είναι κατάλληλα εφοδιασμένη, ώστε να υπηρετήσει αυτόν τον διευρυμένο ρόλο. Το 45% των ηγετικών στελεχών των τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού απαντά ότι αγωνίζεται να διαμορφώσει τα μεσαία στελέχη, ενώ περισσότερο από το ένα τρίτο επιδίδεται στην προσπάθεια να δημιουργήσει ικανά στελέχη στα ανώτατα τμήματα της επιχείρησης. 

Περί δεξιοτήτων
Οι επιχειρήσεις, στο μεταξύ, δίνουν έναν καθημερινό αγώνα, όσον αφορά τις δεξιότητες: το 35% των ηγετικών στελεχών του HR δηλώνει ότι έχει ανεπαρκή ταλέντα στη διάθεσή του, προκειμένου να υπηρετήσει τον στόχο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Επίσης, η έρευνα της Gartner δείχνει ότι το 57% των εργαζομένων αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια στην καθημερινή του εργασία. Ορισμένοι από αυτούς τους φραγμούς πιθανότατα προέρχονται από το μέγεθος της αλλαγής στο εσωτερικό μιας εταιρείας. Ο μέσος εργαζόμενος, για παράδειγμα, έχει ζήσει 12 οργανωτικές αλλαγές το 2019: από σημαντικές μεταβολές μέχρι πιο καθημερινές ανακατατάξεις. 

Προτεραιότητες για το 2020
Για το 2020, οι ηγέτες του ανθρώπινου δυναμικού, παγκοσμίως, επικεντρώνονται σε πέντε βασικά στοιχεία για την επιτυχή συνέχιση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Οι προτεραιότητες αυτές περιλαμβάνουν: την ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, την ενίσχυση του σημερινού και μελλοντικού ηγετικού ρόλου, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ενσωμάτωση των αλλαγών στον οργανωτικό σχεδιασμό και ενίσχυση της εμπειρίας των εργαζομένων.

“Οι προτεραιότητες των ηγετών του ανθρώπινου δυναμικού για το 2020 αντικατοπτρίζουν τις κρίσιμες ανάγκες, που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν με επιτυχία στις σημερινές αβέβαιες συνθήκες. Ενώ ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει ήδη δημιουργήσει κενά δεξιοτήτων, την ίδια στιγμή οι επιχειρήσεις στερούνται τις δεξιότητες, που απαιτούνται για την αναδιάρθρωσή τους και τη διαχείριση των αλλαγών», σημειώνει σε σχετική ανάλυσή της η Gartner.