Έρευνες - Μελέτες

2 στους 10 Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου αντιμετώπισαν προβλήματα ασφάλειας

dataprot

Αντιμέτωποι με ζητήματα ασφαλείας βρέθηκαν τους τελευταίους μήνες οι χρήστες του Διαδικτύου στην Ελλάδα. Περίπου δύο στα δέκα άτομα (ποσοστό 16,8%), ηλικίας 16 - 74 ετών, που χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου 2018 - Μαρτίου 2019, αντιμετώπισαν προβλήματα ασφάλειας. Τα πιο συχνά εμφανιζόμενα ζητήματα ασφάλειας, που αναφέρθηκαν, είναι η παραλαβή δόλιων μηνυμάτων (phishing, 10,4%) και η εκτροπή σε ψεύτικες ιστοσελίδες που ζητούν προσωπικά στοιχεία (pharming, 7,6%).

Τα πιο συχνά προβλήματα είναι το phishing και η εκτροπή σε ψεύτικες ιστοσελίδες που ζητούν προσωπικά στοιχείαΠάντως, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, απ’ όπου προέρχονται τα παραπάνω στοιχεία, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Απριλίου 2014 - Μαρτίου 2015, οπότε και είχαν συλλεγεί πιο πρόσφατα οι σχετικές πληροφορίες, το ποσοστό όσων αντιμετώπισαν προβλήματα ασφάλειας παρουσίασε μείωση 35,1% (2015: 25,9%, 2019: 16,8%).

Στο μεταξύ, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο αντίκτυπος των κρουσμάτων ψηφιακής ασφάλειας είναι συχνά οικονομικός. Περίπου 1 στα 100 άτομα (0,8%), που χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου 2018 - Μαρτίου 2019, δήλωσε ότι είχε οικονομική ζημία (απώλεια χρημάτων). Αυτή η οικονομική ζημία προκλήθηκε είτε λόγω online κλοπής στοιχείων ταυτότητας και πλαστοπροσωπίας, είτε λόγω δόλιων μηνυμάτων που παρέλαβαν (phishing), είτε γιατί οδηγήθηκαν σε ψεύτικες ιστοσελίδες που ζητούσαν προσωπικά στοιχεία (pharming).

Τα κρούσματα ψηφιακών επιθέσεων φαίνεται ότι αποθαρρύνουν τους Έλληνες πολίτες από τη χρήση του Διαδικτύου. Έτσι, τέσσερα στα δέκα άτομα (37,7%), που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου 2018 - Μαρτίου 2019, αποτράπηκαν και δεν πραγματοποίησαν συγκεκριμένες δραστηριότητες, εξαιτίας της ανησυχίας τους για θέματα ασφάλειας. 

Ψηφιακή ανασφάλεια
Οι διαδικτυακές δραστηριότητες, που δεν πραγματοποίησαν οι Έλληνες χρήστες εξαιτίας της ψηφιακής ανασφάλειας, δείχνουν το πόσο σίγουροι και ασφαλείς νιώθουν, όταν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, δεν πραγματοποίησαν τις παρακάτω δραστηριότητες, οι οποίες παρουσιάζονται με φθίνουσα σειρά ποσοστών:

Τραπεζικές συναλλαγές: 17,4 %, ποσοστό μειωμένο κατά 21,3% σε σχέση με αυτό του 2015 (22,1%).

Παροχή προσωπικών πληροφοριών σε ιστοσελίδες κοινωνικής ή επαγγελματικής δικτύωσης: 13,3%, ποσοστό μειωμένο κατά 26,1% σε σχέση με αυτό του 2015 (18,0%).

Παραγγελίες ή αγορές ειδών ή υπηρεσιών: 12,2 %, ποσοστό μειωμένο κατά 20,8% σε σχέση με αυτό του 2015 (15,4%).

Επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες και αρχές: 2,6 %, ποσοστό μειωμένο κατά 10,3% σε σχέση με αυτό του 2015 (2,9%).

Τέλος, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι οι Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (back up) των εγγράφων, των φωτογραφιών τους, κ.λπ. Έτσι, η αποθήκευση των αρχείων σε εξωτερική συσκευή, όπως flash USB, CD, DVD, εξωτερικό σκληρό δίσκο ή σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο (cloud), πραγματοποιήθηκε από το 45,4% του πληθυσμού ηλικίας 16 - 74 ετών, που χρησιμοποίησε το διαδίκτυο κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2018 - Μαρτίου 2019.