Έρευνες - Μελέτες

Η πλειοψηφία των καταναλωτών προτιμά το κινητό για τις online πληρωμές

smartphonefinger

Κάτι παραπάνω από ενεργός γίνεται ο ρόλος του κινητού τηλεφώνου, ως μέσου για την εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών. Το 74% των καταναλωτών επιλέγει το κινητό ως προτιμώμενο μέσο πληρωμής εναλλακτικά της κάρτας. Ο κομβικός ρόλος των κινητών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές αντικατοπτρίζεται και από την αύξηση της χρήσης τους για πληρωμές κατά 17% την τελευταία τριετία, καθώς αποτελεί επιλογή για τη συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών (94%) σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες ψηφιακές συσκευές.

Το 74% των καταναλωτών επιλέγει το κινητό τηλέφωνο ως προτιμώμενο μέσο πληρωμής εναλλακτικά της κάρταςΗ αυξανόμενη αξιοποίηση των κινητών για την πραγματοποίηση ψηφιακών πληρωμών γίνεται εμφανής και από την άνοδο της χρήσης των διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών. Νέα έρευνα της Mastercard, η οποία διενεργήθηκε σε 13 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα, δείχνει ότι το 63% των καταναλωτών χρησιμοποιεί το κινητό για να ελέγξει το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού ή για να κάνει μεταφορά χρημάτων.

Παράλληλα με την αύξηση της χρήσης κινητών τηλεφώνων για ηλεκτρονικές συναλλαγές, υψηλή και συνεχή άνοδο παρουσιάζει και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 67% των καταναλωτών στις χώρες τις Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης πραγματοποιεί τις αγορές του τουλάχιστον πέντε φορές τον μήνα μέσω του Διαδικτύου.

Μάλιστα, το Διαδίκτυο έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο εύρος από payment apps, που οι καταναλωτές δείχνουν να εμπιστεύονται ολοένα και περισσότερο. Από το 2016, οι συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών μέσω payment apps έχει αυξηθεί κατά 23%. 

Περί ταυτοποίησης
Μείζον θέμα για την περαιτέρω τόνωση των ηλεκτρονικών πληρωμών παίζει το θέμα της ταυτοποίησης των χρηστών. Η έρευνα μας δείχνει πως σχεδόν το 90% των καταναλωτών θα πραγματοποιούσε αγορές από το Διαδίκτυο με τον ίδιο αυξητικό ρυθμό ή και ακόμα μεγαλύτερο, αν είχε προηγμένες διαδικασίες ταυτοποίησης των στοιχείων τους.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της Ε.Ε., όλες οι ηλεκτρονικές πληρωμές πρέπει να είναι συμβατές με τους νέους ελέγχους ταυτότητας. Οι καταναλωτές θα πρέπει να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους μέσω δύο μεθόδων, όπως για παράδειγμα μέσα από αντικείμενα τα οποία έχουν στην κατοχή τους (κινητή συσκευή ή κάρτα) ή πληροφορίες τις οποίες γνωρίζουν (κωδικοί πρόσβασης, PIN).

Οι νέοι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζονται θετικά από τους καταναλωτές. Η έρευνα της Mastercard καταγράφει ότι το 34% των Ελλήνων ερωτηθέντων θα χρησιμοποιούσε συχνότερα την κάρτα του, αν υπήρχε ένα επιπλέον βήμα για την εξακρίβωση των στοιχείων τους.

Σήμερα, μόνο το 6% των καταναλωτών χρησιμοποιεί εφαρμογές για την αποθήκευση του κωδικού, ενώ 1 στους 4 ακόμα καταγράφει τους κωδικούς σε ένα σημειωματάριο ή τον μοιράζεται με ένα κοντινό του πρόσωπο.

Όσον αφορά ποια είναι η προτιμώμενη μέθοδος για μια επιπλέον διαδικασία εξακρίβωσης στοιχείων, η έρευνα της Mastercard, δείχνει ότι το 49% των ερωτηθέντων απαντά τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, θέτοντας το δακτυλικό αποτύπωμα πρώτο (39%) μεταξύ των προτιμήσεων της συγκεκριμένης μεθόδου. Η μέθοδος βιομετρικών χαρακτηριστικών περιείχε επιπλέον την ίριδα (15%) και την φωνητική αναγνώριση (9%) ως προτιμητέες επιλογές.