Έρευνες - Μελέτες

Η καινοτομία βασική προτεραιότητα των εταιρειών για την επόμενη διετία

ideanew1

Η καινοτομία αποτελεί τη βασική επιχειρηματική προτεραιότητα των οικογενειακών εταιρειών για τα επόμενα χρόνια, στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Tο 72% των οικογενειακών εταιρειών στην Ευρώπη αναφέρει ότι η καινοτομία αποτελεί βασική επιχειρηματική προτεραιότητα για τα επόμενα δύο χρόνια, μαζί με την εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού (64%) και τη διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών (50%). Στην Ελλάδα, στην τρίτη θέση μαζί με τη διαφοροποίηση αναφέρεται και η επέκταση σε νέες αγορές και η αύξηση των εξαγωγών.

Κύριος προβληματισμός των οικογενειακών επιχειρήσεων για το 2019 είναι η αναζήτηση “ταλέντων” με ποσοστό 63% έναντι 53% το 2018Ως προς τις επιχειρηματικές τους ανησυχίες, οι ελληνικές επιχειρήσεις αναφέρουν σε ποσοστό 76% την ενίσχυση του ανταγωνισμού, την αυξημένη φορολογία (71%) και τη μείωση της κερδοφορίας (64%).

Για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι κύριοι προβληματισμοί είναι η αναζήτηση “ταλέντων”  σε ποσοστό 63% (σημαντική άνοδος από το 53% το 2018), η μείωση της κερδοφορίας (62%) και οι ρυθμιστικές αλλαγές (60%). Στο μεταξύ, στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η αύξηση των εξαγωγών και η διείσδυση σε νέες αγορές αναδείχθηκε ως μία εκ των τριών βασικών προτεραιοτήτων, μόνο το 1/3 των επιχειρήσεων δήλωσε ότι αυξήθηκε, το περασμένο έτος, ο κύκλος εργασιών από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό. Το 1/3 απάντησε ότι παρέμεινε σταθερός, ενώ 10% περίπου ότι μειώθηκε. Στο σύνολο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, το 37% των συμμετεχόντων αύξησε τη διεθνή του δραστηριότητα, τους τελευταίους 12 μήνες. 

Στο επίκεντρο τη διαδοχή
Οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες προετοιμάζονται να παραδώσουν τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Οικογενειακών Επιχειρήσεων της KPMG. Σύμφωνα με την έρευνα, η διαδοχή αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο θέμα για τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και στον κόσμο για τα επόμενα 5 με 10 χρόνια. Εκτιμάται ότι  οικογενειακά περιουσιακά στοιχεία ύψους $15,4 τρισ.  θα μεταβιβαστούν παγκοσμίως στην επόμενη γενιά έως το 2030, εκ των οποίων τα $3,2 τρισ. θα μεταβιβαστούν στην Ευρώπη. 

Στην Ελλάδα, ποσοστό 41% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι σχεδιάζει να μεταβιβάσει την ιδιοκτησία της επιχείρησης στην επόμενη γενιά και 25% προετοιμάζει τη διαδοχή στη διοίκηση. Ποσοστό 32% δηλώνει ότι σκοπεύει να μεταβιβάσει τις ευθύνες εποπτείας, κάτι που ενδεχομένως υποδηλώνει ότι η μεγαλύτερη γενιά επιθυμεί να κρατήσει υπό στενή παρακολούθηση την επιχείρηση για λίγο διάστημα ακόμα.

Στην Ελλάδα, η εμπλοκή της οικογένειας στη διακυβέρνηση και τη διοίκηση της επιχείρησης είναι εντονότερη από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, 93% των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα δήλωσε ότι σημερινός Πρόεδρος ή Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησης είναι μέλος της οικογένειας και το 77% πιστεύει ότι και στο μέλλον ο ρόλος αυτός θα επιτελείται από μέλος της οικογένειας. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το σύνολο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι 84% και 62% αντίστοιχα.