Έρευνες - Μελέτες

Το 32% των ελληνικών εταιρειών έχει πρόσβαση σε ταχύτητες τουλάχιστον 30 Mbps

internet

Πιο κοντά στο γρήγορο Ίντερνετ έρχονται σταδιακά οι ελληνικές επιχειρήσεις, αν και επί του παρόντος ένα μικρό μόνο ποσοστό των εγχώριων εταιρειών απολαμβάνει υπερ-υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Για την ακρίβεια, το 42% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα συνδέεται σήμερα στο Διαδίκτυο με ταχύτητα τουλάχιστον 10 Mbps, αλλά κάτω από 30 Mbps (σ.σ. πρόκειται για μέγιστες ταχύτητες download βάσει συμβολαίου).

Ωστόσο, περίπου 4 στις 10 επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν πρόσβαση σε ταχύτητες κάτω των 30 MbpsΤην ίδια στιγμή, υπάρχει ένα ποσοστό 32%, που έχει πρόσβαση σε ονομαστικές ταχύτητες τουλάχιστον 30 Mbps, αλλά κάτω από 100 Mbps, ενώ περίπου μία στις δέκα εταιρείες (9,9%) απολαμβάνει συνδέσεις με ταχύτητα άνω των 100 Mbps. Στον αντίποδα, σχεδόν το 14,5% των εταιρειών στην Ελλάδα δεν έχει πρόσβαση σε γρήγορο Ίντερνετ, αφού περιηγείται στο Διαδίκτυο με ταχύτητα τουλάχιστον 2,  αλλά κάτω από 10 Mbps.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τη χρήση της τεχνολογίας από τις ελληνικές εταιρείες το 2019, σε σύνολο 31.740 επιχειρήσεων με 10 άτομα προσωπικό και άνω, οι 27.127 χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ποσοστό 85,5%, όταν το 2018 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 86,8% (σ.σ. στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές συμπεριλαμβάνονται οι προσωπικοί και φορητοί υπολογιστές, συσκευές μικρού μεγέθους (PDA) και smartphones). 

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Από τα στοιχεία, που δημοσιοποίησε χθες η ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα εξακολουθούν να υπο-αξιοποιούν το Διαδίκτυο. Το 2019, σε σύνολο 31.740 επιχειρήσεων με προσωπικό 10 άτομα και άνω, με συνολικό κύκλο εργασιών €265,6 δισ., οι 3.400 έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας ή ειδικών εφαρμογών ή μέσω μηνυμάτων τύπου EDI, ποσοστό 10,7%, όταν το 2018 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 11.3%. Ο δε κύκλος εργασιών από αυτές τις παραγγελίες ανήλθε σε €10,2 δισ., ποσοστό 3,8% του συνολικού κύκλου εργασιών. 

Περί ασφάλειας
H EΛΣΤΑΤ αποτυπώνει και την κατάσταση στο εγχώριο επιχειρείν, όσον αφορά τα προβλήματα ασφάλειας των συστημάτων των εταιρειών. Σύμφωνα με τα ευρήματα τη έρευνας, το 2019 από τις 26.981 επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή και έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, αντιμετώπισαν πρόβλημα σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων: το 5,2% των επιχειρήσεων, λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας των υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, το 4,9% λόγω καταστροφής ή αλλοίωσης δεδομένων και το 1,7% λόγω αποκάλυψης εμπιστευτικών δεδομένων.

Τέλος, ποσοστό 30% των 26.981 επιχειρήσεων, που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή και έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, διαθέτουν ασφάλιση κατά των περιστατικών απειλής της ασφάλειας των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας.