Έρευνες - Μελέτες

Αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο των Επικοινωνιών το 2020

Μεταφορών & Επικοινωνιών. Οι δύο τομείς έχουν ισχυρές προοπτικές απασχόλησης, που ανέρχονται σε +28% και +24% αντίστοιχα για το 1ο τρίμηνο του 2020.

Οι εργοδότες στην Ελλάδα και τη Ρουμανία αναμένουν τον ισχυρότερο ρυθμό προσλήψεων το 1ο τρίμηνο του 2020Συνολικά, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης στην ελληνική αγορά για τους τρεις πρώτους μήνες του 2020 εκτιμάται ότι θα βρεθούν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 ετών. Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης  διαμορφώνονται στο +25%, βελτιωμένες κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση τόσο με το προηγούμενο τρίμηνο, όσο και με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Αναλυτικά, το 25% των εργοδοτών προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 6% μείωση και το 67% δεν αναμένει κάποια αλλαγή.

Σύμφωνα με την έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup, που μελετά την αναμενόμενη δραστηριότητα στην αγορά εργασίας, οι Έλληνες εργοδότες αναφέρουν ισχυρά σχέδια προσλήψεων για το προσεχές τρίμηνο, καθώς προβλέπονται αυξήσεις του αριθμού απασχολουμένων και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Οι πιο ισχυρές προθέσεις προσλήψεων αναμένεται να παρατηρηθούν στον τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης και στον τομέα του Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου, με αισιόδοξες συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +37% και +33% αντίστοιχα. Επίσης, οι εργοδότες στον τομέα Κατασκευών αναμένουν σημαντική αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, με προοπτικές της τάξης του +30%. Στον αντίποδα, οι πιο αδύναμες προθέσεις προσλήψεων καταγράφονται στον τομέα της Γεωργίας, όπου οι προοπτικές ανέρχονται σε +12%. 

Δυναμικά οι μικρές εταιρείες
Σημαντικό είναι ότι αυξήσεις προσωπικού αναμένονται και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά το προσεχές τρίμηνο. Τον πιο δυναμικό ρυθμό προσλήψεων αναμένουν οι εργοδότες των μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίοι αναφέρουν στιβαρές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +32%. Δραστήρια αγορά εργασίας προβλέπεται και για τους εργοδότες των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, με προοπτικές της τάξης του +26% και +25% αντίστοιχα, ενώ οι προοπτικές για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ανέρχονται σε +18%.

Οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες στις μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν τη σημαντικότερη αύξηση, της τάξης των 9 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές βελτιώνονται κατά 8 και 6 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργοδότες των Πολύ Μικρών και των Μεγάλων επιχειρήσεων, αντίστοιχα. Παράλληλα, οι προθέσεις προσλήψεων διατηρούνται σχετικά σταθερές στην κατηγορία των Μεσαίων επιχειρήσεων. 

Διεθνής εικόνα
Η έρευνα της ManpowerGroup για το 1ο τρίμηνο του 2020 αποκαλύπτει ότι οι εργοδότες σε 42 από τις 43 χώρες και επικράτειες που συμμετείχαν, προβλέπουν ότι θα αυξήσουν τον αριθμό απασχολουμένων στο διάστημα έως και το τέλος Μαρτίου 2020. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε 15 από τις 43 χώρες και επικράτειες, ενώ οι εργοδότες σε 23 καταγράφουν αποδυναμωμένες προοπτικές προσλήψεων. Σε πέντε, δεν αναμένεται καμία αλλαγή. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες σε 12 χώρες και επικράτειες καταγράφουν ενισχυμένη πρόθεση προσλήψεων, ενώ προθέσεις προσλήψεων καταγράφονται αποδυναμωμένες σε 26 και παραμένουν αμετάβλητες σε πέντε. Μάλιστα, οι ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων αναμένονται σε Ελλάδα, Ιαπωνία, Ταϊβάν, ΗΠΑ και Ρουμανία, ενώ η πιο αδύναμη δραστηριότητα προσλήψεων αναμένεται να σημειωθεί σε Παναμά, Αργεντινή, Κόστα Ρίκα, Ιταλία και Ισπανία.

Σύμφωνα με τη μελέτη, αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων αναμένεται το 1ο τρίμηνο του 2020 και στις 26 χώρες της περιφέρειας Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική (ΕΜΕΑ). Οι εργοδότες στην Ελλάδα και τη Ρουμανία αναμένουν τον ισχυρότερο ρυθμό προσλήψεων κατά το προσεχές τρίμηνο, ενώ οι πιο αδύναμες προθέσεις προσλήψεων προβλέπονται σε Ιταλία και Ισπανία.