Έρευνες - Μελέτες

Η αξιοποίηση των δεδομένων επιδρά θετικά στα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων

datanew1

Βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη πετυχαίνουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες τηρούν κάποια επίσημη διαδικασία για την αξιοποίηση των δεδομένων. Για παράδειγμα, οι εταιρείες, που έχουν αναπτύξει μια στρατηγική για την αξιοποίηση των δεδομένων, έχουν τριπλάσια πιθανότητα να δουν τις επενδύσεις τους να αποδίδουν (ROI) (24%) από τις υπόλοιπες (7%). Οι ίδιες οι επιχειρήσεις, παγκοσμίως, δείχνουν να έχουν αντιληφθεί τη σημασία των δεδομένων και της αξιοποίησης τους.

Εταιρείες, που έχουν αναπτύξει στρατηγική αξιοποίησης των data, έχουν τριπλάσια πιθανότητα να δουν τις επενδύσεις τους να αποδίδουνΣήμερα, οι εταιρείες, που δεν τηρούν κάποια επίσημη διαδικασία για την αξιοποίηση των δεδομένων, αποτελούν μειοψηφία. To 72% των 3.500 επιχειρήσεων, που συμμετείχαν στην έρευνα “Digital Trust Insights” της PwC, αναφέρει ότι η εταιρεία τους διαθέτει ήδη την αντίστοιχη διαδικασία. Μεταξύ των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα και διαθέτουν επίσημη διαδικασία για την απόδοση αξίας στα δεδομένα τους, το 37% εμπλέκει σε σταθερή βάση την ομάδα προστασίας δεδομένων. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις διαχείρισης δεδομένων, τους καθιστά  πρωτοστάτες της εμπιστοσύνης για τα δεδομένα.

Ένα κοινό στοιχείο μεταξύ των πρωτοπόρων (data trust pacesetters) που εμπιστεύονται τα δεδομένα, σύμφωνα με την έρευνα, είναι η ικανότητα τους να αξιολογούν και να αξιοποιούν τα δεδομένα, με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Ανάμεσα σε αυτούς, με ποσοστό 61% βρίσκονται εκείνοι που έχουν αναπτύξει στρατηγική για την αξιοποίηση των δεδομένων, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων, σε σύγκριση με μόλις το 46% του συνόλου των εταιρειών. 

Προκλήσεις
Στην έκθεση “Digital Trust Insights: Data Trust” αναλύεται μια μικρή ομάδα εταιρειών, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δημιουργίας εμπιστοσύνης για τα δεδομένα, αποτελώντας παράδειγμα για άλλες επιχειρήσεις που αναζητούν τρόπους αξιοποίησης των δεδομένων με ασφαλή και δεοντολογικό τρόπο.

Μια ειδοποιός διαφορά των πρωτοπόρων στον τομέα αυτό εντοπίζεται στον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων. Παράλληλα με τον πολλαπλασιασμό του όγκου των δεδομένων, αυξάνονται και οι κανονισμοί για την προστασία του απορρήτου και των δεδομένων. Οι πρωτοπόροι που εμπιστεύονται τα δεδομένα, αντιμετωπίζουν τους κανονισμούς αυτούς ως ευκαιρία και όχι ως εμπόδιο, καθώς έχουν  τη δυνατότητα να δημιουργούν εμπιστοσύνη εντός μιας επιχείρησης διασφαλίζοντας ότι η διαχείριση των δεδομένων γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, γεγονός που ενθαρρύνει τη συνεργασία. Περισσότεροι από τα τρία τέταρτα των πρωτοπόρων που ερωτήθηκαν, ανέφεραν ότι οι κανονισμοί βοηθούν την επιχείρηση να λειτουργεί με περισσότερη ομαλότητα και μεγαλύτερη ταχύτητα.

Σημαντικός - σύμφωνα με την έρευνα - είναι και ο ρόλος της ομάδας προστασίας δεδομένων. Η αξία των δεδομένων των πελατών (όπως το προφίλ, οι συναλλαγές, οι προτιμήσεις και οι συμπεριφορές), καθορίζεται πλήρως από την επιχείρηση στην οποία ανήκουν και η οποία χρησιμοποιεί τα δεδομένα, ενώ μπορεί να αλλάξει αναλόγως των συνθηκών, των επιθυμιών και των δυνατοτήτων χρήσης τους. Είναι σημαντικό για μια επιχείρηση να μάθει να αξιοποιεί τα δεδομένα και σε αυτό μπορεί να βοηθήσει η ομάδα προστασίας δεδομένων. Η κατοχή και η χρήση δεδομένων δημιουργεί ευθύνες, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν την τελική αξία τους για την επιχείρηση. 

Οι πρωτοπόροι
Η έκθεση “Digital Trust Insights” αναδεικνύει  πέντε διακριτούς τομείς στους οποίους ξεχωρίζουν οι πρωτοπόροι.

Σταθερή συνεργασία με την ομάδα προστασίας δεδομένων στην αξιολόγηση των δεδομένων: Όσες νέες λύσεις βασίζονται  στα δεδομένα, οδηγούν αναπόφευκτα στην εμφάνιση νέων τρωτών σημείων. Ενσωματώνοντας τη διαχείριση κινδύνου (Risk management) στις προσπάθειες ανάπτυξης των δεδομένων τους, οι πρωτοπόροι έχουν τη δυνατότητα εντοπισμού δυνητικών προβλημάτων ώστε να προστατευτούν από αυτά πριν επέλθει η καταστροφή.

Καθημερινή αξιολόγηση των δεδομένων: Οι πρωτοπόροι δεν αποδίδουν μόνο αξία στα δεδομένα με αποτελεσματικό τρόπο, αλλά καθιερώνουν και διαδικασίες ώστε να διασφαλίσουν ότι η αξία αποδίδεται με συνέπεια στο σύνολο των δεδομένων.

Υιοθετούν βέλτιστες πρακτικές στη δεοντολογική χρήση των δεδομένων: Υιοθετούν μια προσέγγιση των δεδομένων βάσει αξίας, διατηρώντας  μόνο τα δεδομένα που χρειάζονται και διαγράφοντας τα υπόλοιπα.

Υιοθετούν βέλτιστες πρακτικές στη μηχανική δεδομένων: Οι πρωτοπόροι δημιουργούν εργαλεία σχεδίασης που ενσωματώνουν την ασφάλεια και το απόρρητο στα συστήματα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Δημιουργούν ομάδα συνεργασίας με το δικαίωμα δράσης: Οι πρωτοπόροι των δεδομένων δημιουργούν διαλειτουργικές ομάδες διακυβέρνησης δεδομένων προκειμένου να πετύχουν  την καλύτερη κατανόηση των δεδομένων και την ανάπτυξη διαδικασιών για τη δεοντολογική χρήση τους. Παράλληλα, φέρνουν κοντά τους εργαζομένους με την ομάδα προστασίας δεδομένων με σκοπό τη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών που αφορούν τα δεδομένα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών, του ανθρώπινου δυναμικού και των ρυθμιστικών αρχών αλλά και της επιχείρησης συνολικά.