Έρευνες - Μελέτες

9 στους 10 καταναλωτές χρησιμοποιούν τεχνολογίες AI, ΙοΤ, Blockchain

artintel

Θερμοί οπαδοί των τεχνολογιών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (4th Industrial Revolution - 4IR) αποδεικνύονται οι ίδιοι οι καταναλωτές. Μπορεί πολλές από τις τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης να είναι ακόμη αναδυόμενες και να βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, ωστόσο, πολίτες και επιχειρήσεις ανά τον κόσμο όχι μόνο δείχνουν έτοιμοι να τις εντάξουν στην καθημερινότητά τους, αλλά ήδη το κάνουν. Για παράδειγμα, η μεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών και συγκεκριμένα το 90% χρησιμοποιεί ήδη τουλάχιστον μία τεχνολογία 4IR, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence - AI), του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT), του Blockchain και του 3D printing.

Οι καταναλωτές ανά τον κόσμο αγκαλιάζουν τις τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής ΕπανάστασηςΑυτό προκύπτει από παγκόσμια έρευνα της PwC για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, η οποία συγκέντρωσε τις απόψεις 6.000 καταναλωτών και 1.800 επιχειρηματιών από έξι χώρες. Σύμφωνα πάντως με την έκθεση, αν και οι πολίτες αγκαλιάζουν τις τεχνολογίες 4IR, ο ρυθμός υιοθέτησής τους μπορεί να επιβραδυνθεί, εάν οι επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίσουν αφενός την ανάγκη για βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και αφετέρου αν δεν καλύψουν την επιθυμία των καταναλωτών για διαφάνεια και έλεγχο των τεχνολογιών αυτών.

Η έκθεση της PwC (Are we ready for the Fourth Industrial Revolution?) δείχνει ότι πολίτες και επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες 4IR, γιατί αναγνωρίζουν τα οφέλη τους, όπως η εξοικονόμηση χρόνου και η βελτίωση σε επίπεδο παραγωγικότητας. Ωστόσο, οι καταναλωτές εξακολουθούν να ανησυχούν για βασικά ζητήματα όπως η εμπιστοσύνη, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τη συνολική υιοθέτηση και επιτυχία του 4IR. 

Περί εμπιστοσύνης
Οι καταναλωτές χαιρετίζουν τις ευκολίες που προσφέρει η νέα τεχνολογία, αλλά είναι προσεκτικοί, όταν πρόκειται για την ιδιωτική τους ζωή. Στη Νότια Κορέα (74%), την Ινδία (70%), τις ΗΠΑ (69%) και την Κίνα (69%) κατατάσσουν την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων ως κύριο μέλημα, που σχετίζεται με τις τεχνολογίες 4IR. Οι πολίτες στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία ανησυχούν ελαφρώς λιγότερο για την ιδιωτικότητα κατά τη χρήση των τεχνολογιών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (66% και 58% αντίστοιχα).

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι ηγέτες των επιχειρήσεων και οι καταναλωτές αποκλίνουν όσον αφορά τις επιπτώσεις της 4IR στις προοπτικές απασχόλησης. Ενώ οι επιχειρηματίες (69%) βλέπουν τις τεχνολογίες 4IR ως κινητήρια δύναμη δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, οι καταναλωτές (45%) ανησυχούν για τις επιπτώσεις των τεχνολογιών 4IR στον τομέα της εργασίας. Πάντως, εργοδότες και καταναλωτές ευθυγραμμίζονται με τον θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η 4IR στον χώρο εργασίας, όσον αφορά την εξάλειψη κουραστικών καθηκόντων και τη βελτιστοποιήσει της ροής των εργασιών. Επιπλέον, το 59% των καταναλωτών απαντά ότι η τεχνολογία 4IR, τους δίνει μεγαλύτερο έλεγχο στην ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.