Έρευνες - Μελέτες

Οι εταιρείες, που υιοθετούν την τεχνολογία, επιτυγχάνουν διπλάσια αύξηση εσόδων

technology1prd

Ενισχυτικά για τα οικονομικά αποτελέσματα μιας επιχείρησης λειτουργεί η τεχνολογική καινοτομία, με τις εταιρείες που υιοθετούν την τεχνολογία να επιτυγχάνουν, για παράδειγμα, διπλάσια αύξηση εσόδων. Την ευθεία σχέση μεταξύ της υιοθέτησης της τεχνολογίας και των οικονομικών επιδόσεων τους, αποδεικνύει το γεγονός ότι “Ηγέτες” σε θέματα τεχνολογικής καινοτομίας, αυξάνουν τα έσοδα τους με ρυθμό υπερδιπλάσιο από αυτόν των “Ουραγών”. Σύμφωνα με την έρευνα Future Systems της Accenture, που διενεργήθηκε σε 8.300 εταιρείες, το 2018, οι “Ουραγοί” απώλεσαν 15% σε επίπεδο εσόδων, ενώ μπορεί να χάσουν ακόμα και 46% σε επίπεδο κερδών μέχρι το 2023, αν δεν αλλάξουν την τεχνολογική τους προσέγγιση.

Οι “Ηγέτες” υιοθετούν τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, σε ποσοστό 98% σε σύγκριση με μόλις 42% των “Ουραγών”Η έρευνα Future Systems μελετά τον βαθμό υιοθέτησης των “ώριμων”, αλλά και αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), το blockchain και η επαυξημένη πραγματικότητα, από τις επιχειρήσεις. Αξιολογεί δε τις εταιρείες σε τρεις διαστάσεις: την υιοθέτηση της τεχνολογίας, το βάθος της υιοθέτησης και την ετοιμότητα σε επίπεδο οργάνωσης και κουλτούρας. Βαθμολογώντας καθέναν από αυτούς τους βασικούς παράγοντες, η μελέτη χωρίζει τις εταιρείες σε “Ηγέτες” και “Ουραγούς”.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι οι “Ηγέτες” έχουν διαφορετική προσέγγιση στην υιοθέτηση των τεχνολογιών σε ολόκληρη την επιχείρηση και στον οργανωτικό μετασχηματισμό - συχνά σε έντονη αντίθεση με τους “Ουραγούς”. Συγκεκριμένα, οι “Ηγέτες” υιοθετούν ισχυρές τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη σε ποσοστό 98% σε σύγκριση με μόλις 42% των “Ουραγών”. Επίσης, χρησιμοποιούν λύσεις, όπως το DevSecOps, τα microservices και τα containers σε ποσοστό 97% σε σχέση με μόλις 30% των “Ουραγών”. 

Η σχέση με το Cloud
Επιπρόσθετα, οι “Ηγέτες” βρίσκονται πολύ μπροστά όσον αφορά την υιοθέτηση τεχνολογιών cloud ως τρόπο αποτελεσματικής μόχλευσης άλλων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και των analytics. Ένα συντριπτικό ποσοστό 95% των “Ηγετών” θεωρεί το cloud ως καταλύτη στην καινοτομία, σε σύγκριση με μόλις 30% των “Ουραγών”.

Επίσης, οι εταιρείες που είναι “Ηγέτες” στην υιοθέτηση της τεχνολογίας αντιμετωπίζουν τα δεδομένα ως εταιρικό κεφάλαιο. Ποσοστό 90% των “Ηγετών” λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει την ποιότητα των δεδομένων, αντί να βασίζεται σε δεδομένα που είναι δυνητικά μη επαληθευμένα ή μεροληπτικά (biased). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το 94% των “Ηγετών” πιστεύουν ότι τα δεδομένα τους είναι αρκετά αξιόπιστα, ώστε να οδηγήσουν την αλλαγή των επιχειρήσεών τους, σε σύγκριση με μόλις 64% των “Ουραγών”.

Επιπλέον, οι “Ηγέτες” διαχειρίζονται τις τεχνολογικές επενδύσεις σε όλος το εύρος της επιχείρησης και έτσι επιτυγχάνουν καλύτερη επιχειρηματική ευθυγράμμιση μέσω της αποτελεσματικής άρσης των φραγμών μεταξύ του ΙΤ και των λοιπών τμημάτων. Σημαντικές επιδόσεις έχουν οι “Ηγέτες” και σε θέματα διαχείρισης του ταλέντου: χρησιμοποιούν βιωματική μάθηση σε τριπλάσιο βαθμό σε σχέση με τους “Ουραγούς” 73% έναντι 24%. Το AI και οι προηγμένες αναλύσεις σε περιοχές, όπως η εξατομικευμένη μάθηση, η πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες των εργαζομένων και οι απαιτήσεις ικανοτήτων των εργαζομένων, που αντιστοιχούν σε εκπαιδευτικές ενότητες χρησιμοποιούνται από το 87% των “Ηγετών”, αλλά μόνο από το 35% των “Ουραγών”.