Έρευνες - Μελέτες

Το 1/3 των χρηστών φοβάται κρούσματα παραβίασης των «έξυπνων» συσκευών

smartphonehandddd

Καθώς όλο και περισσότερες οικιακές συσκευές αποκτούν …ευφυΐα και συνδέονται στο Διαδίκτυο, οι ανησυχίες των καταναλωτών σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τη διασφάλιση του απορρήτου στο συνδεδεμένο σπίτι αυξάνονται. Ωστόσο, παρά την εντεινόμενη ανησυχία οι χρήστες δεν λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προστατευτούν επαρκώς.

Μόνο 1 στους 5 κάνει έρευνα για να διαπιστώσει τι θα συμβεί με τα δεδομένα του αφού αγοράσει μια «έξυπνη» οικιακή συσκευήΑυτό διαπιστώνει έρευνα της ESET, που κατέγραψε τις απόψεις 4.000 χρηστών -2.000 Αμερικανών και 2.000 Καναδών- ώστε να διαπιστώσει τι κάνουν για να προστατευτούν από τον κίνδυνο των παραβιασμένων «έξυπνων» οικιακών συσκευών, όπως οι τηλεοράσεις, «έξυπνοι» θερμοστάτες, «έξυπνοι» οικιακοί βοηθοί. Σύμφωνα με την έρευνα

πάνω από το ένα τρίτο όλων των ερωτηθέντων (35% Αμερικανών και 37% των Καναδών) ανησυχεί για τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση των οικιακών τους δικτύων μέσω συνδεδεμένων οικιακών συσκευών. Ωστόσο, το 57% των Αμερικανών και το 61% των Καναδών ανέφερε ότι δεν έχει αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης στο router ή δεν γνωρίζει αν έχει αλλάξει ποτέ από όταν πρω-τοεγκαταστάθηκε.

Στο μεταξύ, κατά την αγορά μιας «έξυπνης» οικιακής συσκευής, μόνο ένα 20% των Αμερικανών και ένα 29% των Καναδών ερωτηθέντων δήλωσε ότι κάνει έρευνα για να διαπιστώσει τι θα συμβεί με τα δεδομένα που θα συλλέξει ο κατασκευαστής της συσκευής, ή που θα τα αποθηκεύσει ή με ποιον θα τα μοιραστεί. 

Αναντιστοιχία
Σχετικά με λειτουργίες που δεν χρησιμοποιούν και οι οποίες συλλέγουν δεδομένα (π.χ. τοποθεσίες), το 42% των Καναδών δήλωσε ότι τις απενεργοποιεί, ωστόσο το 61% των Αμερικανών απάντησε ότι δεν το κάνει ή δεν γνωρίζει. «Έχουμε διαπιστώσει ότι περίπου το ένα τρίτο των ερωτηθέντων τόσο στον Καναδά όσο και στις ΗΠΑ ανησυχεί για το ιδιωτικό απόρρητο αυτών των συσκευών, αλλά οι ίδιοι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι μόνο ένας στους πέντε κάνει κάποια έρευνα για να διαπιστώσει τι θα συμβεί με τα δεδομένα του αφού αγοράσει τη συσκευή. Είναι σαφές ότι στους καταναλωτές υπάρχει αναντιστοιχία όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και του κυβερνοασφάλειας των συνδεδεμένων οικιακών συσκευών τους», δήλωσε ο Tony Anscombe, Global Security Evangelist & Industry Ambassador.

Η ESET δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνάς με αφορμή την καθιέρωση του Οκτώβρη ως μήνα για την προώθηση της σημασίας της κυβερνοασφάλειας σε Ευρώπη και Αμερική (εκστρατείες ECSM και NCSAM). 

Προστασία
Για να παραμείνουν ασφαλείς στο διαδίκτυο, η ESET συνιστά στους χρήστες να χρησιμοποιούν ισχυρούς και μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης για τις συσκευές τους, καθώς και έλεγχο πιστοποίησης διπλού παράγοντα. Επίσης, να αγοράζουν συσκευές από αξιόπιστους κατασκευαστές, έχοντας πρώτα πραγματοποιήσει μία βασική έρευνα σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές που εφαρμόζουν αυτοί οι κατασκευαστές σχετικά με τα δεδομένα.