Έρευνες - Μελέτες

Συνεχίστηκε η άνοδος του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στο 3ο τρίμηνο του 2019

businesstechnology

Συνεχίστηκε το 3ο τρίμηνο του 2019 η άνοδος του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος μεταξύ των διευθυνόντων συμβούλων και των γενικών διευθυντών των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων. Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) διαμορφώθηκε στις 186 μονάδες το 3ο τρίμηνο έναντι 171 το προηγούμενο, όπως καταγράφει η τριμηνιαία έρευνα, που διεξάγεται σε  δείγμα 3.020 από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP.

Νέα άνοδος του δείκτη οικονομικού κλίματος μεταξύ των Ελλήνων CEOs, που εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους στην οικονομική πολιτική“Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει βελτίωση του δείκτη σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων”, αναφέρει η σχετική μελέτη. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε άνοδο στις 173 μονάδες έναντι 151 το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) βελτιώθηκε στις 198 μονάδες έναντι 190 του προηγούμενου τριμήνου.   


Αναλυτικά, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε σημαντική άνοδο στις 264 μονάδες, έναντι 208 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs, που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, διαμορφώθηκε σε 73%. Πολύ πιο αισιόδοξοι είναι οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίοι σε ποσοστό 90% δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας είναι καλύτερη συγκρινόμενη με 1 έτος πριν. 

Προβλέψεις
Στο μεταξύ, ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά αυξήθηκε στις 254 μονάδες, έναντι 245 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος διαμορφώθηκε σε 86%, ενώ για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών είναι αυξημένο σε 93%.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, σημείωσε αξιόλογη άνοδο στις 201 μονάδες έναντι 174 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs, που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν, ανήλθε σε 42%, ποσοστό που αυξάνεται σε 62% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. 

Επενδύσεις
Η έρευνα δείχνει εξάλλου ότι ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε άνοδο στις 138 μονάδες, έναντι 134 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs, που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, διαμορφώθηκε σε 38%, ποσοστό που αυξάνεται σε 48% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών παρουσίασε νέα άνοδο και διαμορφώθηκε στις 169 μονάδες, έναντι 158 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε 54%, ποσοστό που αυξάνεται σε 62% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Τέλος, ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε αύξηση στις 126 μονάδες έναντι 118 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs, που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν, διαμορφώθηκε σε 51%, ποσοστό το οποίο ανήλθε σε 59% στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης σημείωσε άνοδο στις 169 μονάδες έναντι 160 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά διαμορφώθηκε σε 58%, ποσοστό που αυξάνεται σε 67% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και 66% για τους CEOs επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.