Έρευνες - Μελέτες

Μόλις στις μισές εταιρείες o ψηφιακός μετασχηματισμός εφαρμόζεται, ήδη, στην πράξη

mobilepeoplenew

Μόλις το 14% των νέων εταιρειών και το 44% των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων εφαρμόζουν στην πράξη, ήδη, τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Παρά το γεγονός ότι η επιτάχυνση της ψηφιακής ωριμότητας συνιστά, σήμερα, κυρίαρχη προτεραιότητα για τους ηγέτες, μόλις ένας μικρός αριθμός εταιρειών, παγκοσμίως, εφαρμόζει, ήδη, στην πράξη μια στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η επιτάχυνση της ψηφιακής ωριμότητας συνιστά, σήμερα, κυρίαρχη προτεραιότητα για τους ηγέτεςΌντως, σήμερα, πάνω από το 90% των εργοδοτών θεωρεί ότι ο οργανισμός τους θα επηρεαστεί από την ψηφιοποίηση μέσα στα επόμενα 2 χρόνια (Έρευνα Revolution Skills, ManpowerGroup). Παράλληλα, 7 στους 10 εκπροσώπους των εταιρειών, που έχουν ήδη δρομολογήσει τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, αναφέρουν πως παρέχουν πόρους και ευκαιρίες εκμάθησης για την ανάπτυξη ψηφιακής κουλτούρας.

“Η ψηφιακή ωριμότητα προσφέρει κρίσιμες και χρήσιμες πληροφορίες, που μπορούν να παράξουν πρόσθετη αξία για πελάτες και οργανισμούς. Η ευθυγράμμιση της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού με νέα ταλέντα, ηγεσία και επιχειρηματικούς στόχους είναι ιδιαίτερα σημαντική”, αναφέρει σε σχετική ανάλυση της η Manpower. Όπως σημειώνει, η επιτάχυνση της ψηφιακής ωριμότητας συνιστά κυρίαρχη προτεραιότητα για τους ηγέτες και το κρίσιμο ερώτημα είναι: “πώς να προχωρήσουμε συνδυάζοντας σωστά τους επιχειρηματικούς στόχους, τους πόρους, τους ανθρώπους και την τεχνολογία μας, ώστε να εντοπίσουμε ποια είναι τα ψηφιακά οφέλη, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους στόχους των πελατών, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων;”.

Επτά στρατηγικές
Η Manpower συστήνει επτά στρατηγικές για ψηφιακή… ωρίμανση των επιχειρήσεων.

“- Επενδύστε στη διαρκή εκμάθηση (κατάρτιση) της ομάδας σας. Η επένδυση στην υπάρχουσα ηγετική ομάδα, καθώς και τους εργαζόμενους αποτελεί βασική στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

- Συνδέστε τα στελέχη με το στόχο και ευθυγραμμίστε τα με την πορεία των εξελίξεων. Κάθε οργανισμός πρέπει να γνωρίζει σε ποιο ακριβώς σημείο της ψηφιακής μετάβασης βρίσκεται και να διασφαλίζει ότι τα στελέχη είναι πλήρως ενημερωμένα για αυτή.

- Οι οργανισμοί θα πρέπει να σκεφτούν πώς μπορούν να συνδυάσουν πληροφορίες, ώστε να είναι πιο αποδοτικές, αντί να σκέφτονται πως θα αντιμετωπίσουν το κάθε γεγονός ξεχωριστά. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας βελτιώνει τις συνέργειες, προωθεί την αλληλεξάρτηση και την αλληλοσύνδεση και συμβάλλει στην εδραίωση ενός ολοκληρωμένου οργανισμού.

- Η ενίσχυση της εμπειρίας των πελατών απαιτεί μεγάλη ευκινησία και προσεκτική δόμηση στις ομάδες προκειμένου να επικεντρώνονται καλύτερα στις διαδικασίες, στο προϊόν και στην εσωτερική ή και απευθείας συνεργασία με τους πελάτες. Μια έμπειρη ομάδα μπορεί να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις πληροφορίες που προκύπτουν από το ψηφιακό περιβάλλον, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών”.

Προσαρμογή ρόλων
“- Η κατανόηση των νέων ρόλων και των αναγκών του οργανισμού σας, θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθείτε προκειμένου να αναπτύξετε τις νέες σας στρατηγικές.

- Ανακατανομή ομάδων σε νέες δομές. Η τάση δημιουργίας νέων οργανωτικών δομών εντείνεται συνεχώς για την επίτευξη καλύτερης κατανόησης των ψηφιακών αναγκών του οργανισμού. Η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο έχει δομηθεί ο οργανισμός, θα βοηθήσει την εταιρεία να ανακαλύψει τι θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί ώστε να λειτουργήσει καλύτερα μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.

- Δημιουργήστε αξία και επικοινωνήστε τον εταιρικό στόχο. Με τις διαδοχικές αλλαγές στην εργασία και τους ρόλους συχνά δεν γίνεται σαφές στους υπαλλήλους τι είναι σημαντικό για την επίτευξη των οργανωτικών στόχων”.