Έρευνες - Μελέτες

Οι προκλήσεις της ψηφιοποίησης απασχολούν τα στελέχη παγκοσμίως

Ελάχιστα χρόνια νωρίτερα, οι βασικές ανησυχίες των στελεχών σχετίζονταν με την οργανική ανάπτυξη των εταιρειών τους, την πορεία των οικονομικών μεγεθών, τις εξελίξεις σε μακροοικονομικό επίπεδο και την γεωπολιτική αστάθεια. Σήμερα, οι παράγοντες που απασχολούν τα στελέχη, παγκοσμίως, έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά και σε μεγάλο βαθμό σχετίζονται, πλέον, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Οι επιχειρήσεις ανησυχούν για την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ταχέως μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού τοπίουΟι προκλήσεις της ψηφιοποίησης κατέλαβαν κορυφαίες θέσεις στη λίστα με τους αναδυόμενους κινδύνους, που αντιμετωπίζουν εταιρείες και οργανισμοί κατά το 2ο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με σχετική έκθεση της Gartner. Όπως είναι αναμενόμενο, οι επιχειρήσεις ανησυχούν για την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός ταχέως μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού τοπίου. Οι φόβοι αυτοί εκπορεύονται - εν μέρει - και από την καθυστέρηση των ίδιων των οργανώσεων και τις λανθασμένες στρατηγικές ψηφιοποίησης, σύμφωνα με έκθεση “Emerging Risks Monitor” της Gartner.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας σε 133 ανώτερα στελέχη σε διάφορες βιομηχανίες και γεωγραφικές περιοχές του κόσμου, ο “ρυθμός των αλλαγών” καταγράφηκε ως ο σοβαρότερος αναδυόμενος κίνδυνος. Οι επιχειρησιακοί κίνδυνοι, που συνδέονται στενά με το “ρυθμό των αλλαγών”, είναι δύο: η “καθυστερημένη ψηφιοποίηση” και οι “εσφαλμένες αντιλήψεις ψηφιοποίησης”. Το 71% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ο ρυθμός των αλλαγών αποτελεί βασικό κίνδυνο για την επιχείρησή τους. Αυτή η αντίληψη είναι κοινή σε όλους τους κλάδους, με ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες μεταξύ των επιχειρήσεων υγειονομικής περίθαλψης, των ασφαλιστικών εταιρειών και της βιομηχανίας. Τα στελέχη αυτών των κλάδων υποδεικνύουν το “ρυθμό των αλλαγών” ως κορυφαίο αναδυόμενο κίνδυνο, με συχνότητα 70% ή υψηλότερη.

Οι καθυστερήσεις στην ψηφιοποίηση
Πάντως, παρά το γεγονός ότι ο “ρυθμός των αλλαγών” τρομάζει, σήμερα, την πλειοψηφία των στελεχών, παγκοσμίως, σχεδόν μία στις τέσσερις εταιρείες, το 24%, δεν έχουν δρομολογήσει καμία ενέργεια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ρυθμού αλλαγής, ενώ μόνο το 28% έχουν θέσει το σχετικό θέμα υπόψιν του διοικητικού συμβουλίου. Όσον αφορά τις ανησυχίες που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση, τα στελέχη αναφέρονται στην ανεπάρκεια των ψηφιακών προϋπολογισμών, στην αποτυχία, αλλά και τις καθυστερήσεις μεγάλου αριθμού ψηφιακών έργων. Οι “λανθασμένες αντιλήψεις ψηφιοποίησης” είναι, επίσης, ένας μεγάλος φόβος για τα στελέχη των επιχειρήσεων. Με δύο στα τρία έργα ψηφιακού μετασχηματισμού να μην επιτυγχάνουν τους καθορισμένους στόχους τους, ο φόβος για λανθασμένη αντίληψη της διαδικασίας ψηφιοποίησης είναι εύλογος.

Οι επιχειρήσεις, που επιτυγχάνουν στον ψηφιακό τομέα, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι εκείνες, οι οποίες αποσαφηνίζουν έγκαιρα τους στρατηγικούς τους στόχους και τους εντάσσουν στη συνολική τους στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Αυτό τις βοηθά να περιορίζουν τη μεγάλη έκθεση και τους κινδύνους αποτυχίας.