Έρευνες - Μελέτες

Απροετοίμαστες οι εταιρείες για την προσαρμογή του προσωπικού στην εποχή της ΑΙ

artinte2

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence -AI) να σαρώνει ήδη με τις αλλαγές που φέρνει όλο τον επιχειρηματικό κόσμο, ωστόσο, οι ίδιες οι εταιρείες, ακόμη και αυτές του τεχνολογικού τομέα, δείχνουν απροετοίμαστες να προσαρμοστούν στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται. Παρά τις προσδοκίες για τον τρόπο με τον οποίο η ΑΙ θα επηρεάσει την εργασία, μόλις 42% των CEOs του τεχνολογικού κλάδου σχεδιάζει κάποια αναβάθμιση των δεξιοτήτων για την πλειονότητα των εργαζομένων τα επόμενα τρία χρόνια.

Διστακτικοί οι CEOs των τεχνολογικών εταιρειών για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων ενόψει της τεχνητής νοημοσύνηςΠέρα από τη διστακτικότητα των CEOs, επιφυλάξεις σχετικά με τον μετασχηματισμό του εργατικού δυναμικού εκφράζονται και από τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού. Ενώ σε ποσοστό σχεδόν 70% τα στελέχη των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε τεχνολογικές εταιρείες αναγνωρίζουν την ανάγκη για εξέλιξη του εργατικού δυναμικού, μόλις το 50% έχει καταρτίσει κάποιο σχετικό σχέδιο.

Τα ευρήματα αυτά, που περιέχονται σε νέα έκθεση της KPMG (The future of HR in the technology sector) έρχονται σε αντίθεση με έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, από την οποία προκύπτει ότι έως το 2022 τουλάχιστον 54% των εργαζομένων σε όλους τους κλάδους θα χρειαστούν σημαντική αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Η αναβάθμιση αυτή κρίνεται σκόπιμη λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης και άλλων τεχνολογιών αυτοματοποίησης, ώστε να ανταποκριθούν σε μελλοντικές ανάγκες που αφορούν το εργατικό δυναμικό.

Διαφορετικές γενιές
Η έκθεση της KPMG εντοπίζει τις διαφορετικές οπτικές, που εκφράζονται από τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού και από τις τρεις γενιές επαγγελματιών και ηγετικών στελεχών του τεχνολογικού τομέα σχετικά με τον αντίκτυπο της ΑΙ στις θέσεις εργασίας. Μόλις το 47% των στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού στον τεχνολογικό κλάδο πιστεύει ότι θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές που θα εξαλείψει. Το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των Millenials είναι 65%, μεταξύ των τεχνολογικών ηγετών της Γενιάς Χ φθάνει το το 88%, ενώ στους τεχνολογικούς ηγέτες των Baby Boomers διαμορφώνεται σε 96%.

Όπως επισημαίνει η έκθεση, ανεξάρτητα από τις προσδοκίες των επικεφαλής και των επαγγελματιών των τεχνολογικών εταιρειών σχετικά με τον αντίκτυπο της ΑΙ στις θέσεις εργασίας, βασική πρόκληση για τα ηγετικά στελέχη θα αποτελέσει η επιτυχημένη συγχώνευση της ανθρώπινης εργασίας με την Τεχνητή Νοημοσύνη. «Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις επιχειρήσεις να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματώσουν την ΑΙ στη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων. Η δυσκολία έγκειται στην επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ των ωφελειών της τεχνητής νοημοσύνης και των ωφελειών της ανθρώπινης εργασίας, καθώς η κάθε μία σου προσφέρει κάτι διαφορετικό. Πρέπει να εξετάσει κανείς την επίδραση και των δύο προκειμένου να επιφέρει την ισορροπία και να διασφαλίσει την ανάπτυξη της εταιρείας του” αναφέρει η KPMG.

Συστάσεις προς τις εταιρείες
Σύμφωνα με την έρευνα, εναπόκειται στις εταιρείες να βελτιώσουν την ικανότητα του ανθρώπινου δυναμικού τους να αναγνωρίζει την αξία των γνωστικών τεχνολογιών ώστε να μετασχηματίσουν τις επιχειρήσεις τους σε φορείς καινοτομίας. Η έρευνα απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις προς τους CEOs και τους επικεφαλής των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε τεχνολογικές εταιρείες όπως προκύπτουν από την έρευνα:

-Αναδιαμορφώστε το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και την αξία του για την επιχείρησή σας, χρησιμοποιώντας εφαρμογές και νέες δεξιότητες για να ενισχύσετε την αξία των τεχνολογιών μετασχηματισμού όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ανάλυση δεδομένων.

-Αποδεχτείτε την κατάρτιση και τον αναπροσδιορισμό των ρόλων των εργαζομένων σας καθώς είναι ζωτικής σημασίας για το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος.

-Ετοιμαστείτε να εντάξετε την Τεχνητή Νοημοσύνη σε ένα συνεργατικό μελλοντικό ανθρώπινο δυναμικό που συνδυάζει την ανθρώπινη με τη ψηφιακή εργασία.

-Εκτιμήστε τους εργαζομένους σας ως «πελάτες» σε ένα χώρο εργασίας που γίνεται ολοένα πιο ψηφιακός, παγκόσμιος και ευέλικτος.

-Εξοικειωθείτε με τις νέες τεχνολογίες για να αυξήσετε τη διασυνδεσιμότητα και να στηρίξετε μια θεμελιώδη ανθρωποκεντρική ατζέντα καθώς αναπροσδιορίζονται τα καθήκοντα και οι ρόλοι.