Έρευνες - Μελέτες

Μεγάλη η “διαρροή” στελεχών της Πληροφορικής στο εξωτερικό

peopleoffice

Το χώρο της Πληροφορικής έχει ως αντικείμενο σπουδών το 16% των μελών της λεγόμενης γενιάς του Βrain Drain, των ατόμων - δηλαδή - που έχουν εγκαταλείψει την ελληνική αγορά τα χρόνια της κρίσης και πλέον ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Η μεγάλη πλειοψηφία των νέων που έχει φύγει από την Ελλάδα, έχει ως αντικείμενο σπουδών τη διοίκηση επιχειρήσεων και το marketing (ποσοστό 38%). Τα παραπάνω στοιχεία αποκαλύπτει η έρευνα για το Brain Drain, που διενεργεί εδώ και πέντε χρόνια η ICAP People Solutions. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2019, η γενιά των νέων απόδημων Ελλήνων σε ποσοστό (52%) είναι 31-40 ετών. Το 75% εργάζεται στην Ευρώπη και κατά κύριο λόγο στη Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία, την Ελβετία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, την Τσεχία και την Κύπρο.

Το 16% της γενιάς του Brain Drain απαντά ότι ο τομέας των σπουδών του είναι η ΠληροφορικήΌπως δείχνει η έρευνα, πρόκειται για Στελέχη υψηλής εξειδίκευσης αφού, το 69% διαθέτει είτε διδακτορικό (13%), είτε μεταπτυχιακό τίτλο (56%) σε αντικείμενα, όπως διοίκηση επιχειρήσεων, οικονομικά και marketing. Η πλειονότητα του δείγματος (63%) είναι άνδρες, ενώ σχεδόν οι μισοί από αυτούς (48%) είναι ανύπαντροι. Στο μεταξύ, το 43% (από 27% αντίστοιχα), λαμβάνουν ετήσιο μικτό μισθό από €61.000 και πάνω, το 27% κερδίζουν €21.000-40.000, ενώ μόλις το 8% λαμβάνουν έως €20.000.

Τέσσερις γενιές
Εκτός από το πρόβλημα του Brain Drain, έτερη πρόκληση για την ελληνική - και όχι μόνο προφανώς - αγορά εργασίας είναι η επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών ηλικίας 45 ετών και άνω. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της ICAP People Solutions, σήμερα οι διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού είναι απαραίτητο να διαχειρίζονται ταυτόχρονα τις τέσσερις γενιές που, πλέον, εργάζονται στις περισσότερες εταιρείες. Τους λεγόμενους “Βabyboomers” (55 ετών και άνω), τη γενιά “Χ” (43-54 ετών), “Υ” ή “Millenials” (24-42 ετών) και “Ζ” (μέχρι 23 ετών). Η έρευνα επισημαίνει ότι, για τα στελέχη, που ήταν σε ηλικίες πέριξ των 40 ετών το 2010 (και σήμερα είναι 48-50 ετών), οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και ανάληψης θέσεων ευθύνης είναι σχετικά περιορισμένες. Στο μεταξύ, η ωριμότητα (63%), η ορθή στρατηγική σκέψη (58%), η εκπαίδευση νεότερων συναδέλφων (54%) και η ρεαλιστική εικόνα της αγοράς (44%) είναι οι βασικές ικανότητες που αναμένουν οι εργοδότες από τα στελέχη ηλικίας 45-65 ετών.

Την ίδια στιγμή, η αναπτυξιακή προσέγγιση (13%), η προσαρμοστικότητα (6%), η θέληση για επιτυχία (5%) και οι νέες ιδέες(3%) - στη συνείδηση των εταιρειών - είναι χαρακτηριστικά, που έχουν μόνο οι νεότερες γενιές. Τέλος, ειδική μελέτη της ICAP People Solutions μελετά την επιτυχή διαχείριση μιας καριέρας, που διαρκώς μεταβάλλεται ή εγκαταλείπεται για μια άλλη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μετά από μια αλλαγή καριέρας, οι εταιρείες δέχονται ευκολότερα ένα στέλεχος που αλλάζει γεωγραφική περιοχή ή εργασιακή μορφή (για παράδειγμα, από ελεύθερος επαγγελματίας σε μισθωτός), διατηρούν, όμως, επιφύλαξη για την πρόσληψη ενός επαγγελματία, που έρχεται από άλλον κλάδο ή διαφορετικό αντικείμενο.