Έρευνες - Μελέτες

Αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο των Επικοινωνιών

peoplenew123

Ισχυρές προοπτικές απασχόλησης έχει ο κλάδος των Επικοινωνιών και Μεταφορών στην Ελλάδα για το 3ο τρίμηνο του 2019, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του να παράγει θέσεις εργασίας και να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας. Μάλιστα, προβλέπεται ότι, για το 3ο τρίμηνο του έτους, ο τομέας θα έχει την πιο δυναμική αγορά εργασίας στην Ελλάδα, με τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων μαζί με τον κλάδο των κατασκευών. Συγκεκριμένα, οι ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων στην Ελλάδα για το εξεταζόμενο διάστημα καταγράφονται στον τομέα των Κατασκευών και των Μεταφορών & Επικοινωνιών, με τους εργοδότες να καταγράφουν αισιόδοξες συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +29%. Στον αντίποδα, οι εργοδότες στον τομέα της Γεωργίας καταγράφουν τις πιο χαμηλές προοπτικές απασχόλησης, με προοπτικές της τάξης του +3%. Συνολικά, οι εργοδότες και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας αναμένουν αύξηση του αριθμού απασχολούμενων κατά τους επόμενους τρεις μήνες.

Ο κλάδος των Επικοινωνιών έχει ισχυρές προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα το τρίτο τρίμηνο του 2019Σύμφωνα με την Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το 3ο τρίμηνο του 2019, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα διαμορφώνονται στο +20%, αμετάβλητες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και βελτιωμένες κατά 5 μονάδες σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Οι Έλληνες εργοδότες αναφέρουν σταθερά θετικές προθέσεις προσλήψεων για το διάστημα από τον Ιούλιο έως και το Σεπτέμβριο. Με το 27% των εργοδοτών να αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 3% να προβλέπει μείωση και το 69% να μην περιμένει κάποια αλλαγή.

Μέγεθος επιχειρήσεων
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εργοδότες και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού προβλέπουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το προσεχές τρίμηνο. Αναλυτικά, οι εργοδότες τόσο στις μεγάλου, όσο και στις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, αναμένουν υγιή αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +34% και +29%, αντίστοιχα. Οι δε προοπτικές στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι της τάξης του +18% και +10%, αντίστοιχα.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώνονται κατά 4 και 2 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργοδότες των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Οι δε εργοδότες στις μεσαίες επιχειρήσεις αναφέρουν βελτίωση 4 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές για τις μεγάλες επιχειρήσεις παραμένουν σχετικά σταθερές.

Στο μεταξύ, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης στην ευρύτερη περιφέρεια της Αττικής ανέρχονται σε +21%, καθώς οι εργοδότες αναμένουν σταθερή αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων το προσεχές τρίμηνο. Παράλληλα, οι εργοδότες στη Βόρεια Ελλάδα καταγράφουν Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +16%.