Έρευνες - Μελέτες

Η “έξυπνη” αυτοματοποίηση επηρεάζει θετικά τα οικονομικά αποτελέσματα

intel_auto

Θετικό αποτύπωμα στα οικονομικά μεγέθη μιας επιχειρήσεις μπορεί να έχει η ευρεία χρήση των τεχνολογιών “έξυπνης” αυτοματοποίησης. Σύμφωνα με νέα παγκόσμια έρευνα της KPMG International, οι επιχειρήσεις δεν αξιοποιούν αρκετά γρήγορα τις τεχνολογίες “έξυπνης” αυτοματοποίησης (IA), όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη -AI, η προηγμένη ανάλυση και η ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών-RPA. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν έγκαιρα τις τεχνολογίες ΙΑ καταφέρνουν να έχουν ισχυρές οικονομικές αποδόσεις.

Οι επιχειρήσεις, που δεν αξιοποιούν ευρέως τεχνολογίες έξυπνης αυτοματοποίησης, δεν επιτυγχάνουν τους οικονομικούς στόχουςΣύμφωνα με την έρευνα “State of Intelligent Automation“, μία στις δύο επιχειρήσεις (52%) έχει υλοποιήσει επενδύσεις άνω των $10 εκατ. σε τεχνολογίες IA. Ωστόσο, οι εν λόγω επενδύσεις δεν είναι ισορροπημένες σε επίπεδο λειτουργιών, αφού το μεγαλύτερο μέρος τους πραγματοποιείται στις οικονομικές και λογιστικές λειτουργίες.

Επίσης, η έρευνα διαπιστώνει ότι υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ της επέκτασης και των υψηλών οικονομικών επιδόσεων. Το 64% των εταιρειών με τις κορυφαίες επιδόσεις, που συμμετείχαν στην έρευνα θα υλοποιήσουν σχέδια επέκτασης έως το 2019, ενώ το 59% των εταιρειών με χαμηλές επιδόσεις χρειάζονται ακόμη 2-5 έτη για να φτάσουν σε ένα καλό επίπεδο αξιοποίησης ΙΑ. Συνολικά, μόνο το 17% των εταιρειών έχει επεκτείνει ή βιομηχανοποιήσει τεχνολογίες ΙΑ. Η “έξυπνη” ανάλυση είναι η τεχνολογία που έχει επεκταθεί περισσότερο από όλες, ενώ λιγότερο έχει η ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών (RPA). Η τεχνολογία με την οποία πειραματίζονται περισσότερο οι επιχειρήσεις ή στην οποία εφαρμόζουν περισσότερα πιλοτικά προγράμματα είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη (36%). 

Πότε θα επεκτείνετε και θα βιομηχανοποιήσετε την υιοθέτηση της έξυπνης αυτοματοποίησης (IA); Ποιες είναι οι επιδόσεις της επιχείρησής σας σε επίπεδο κύκλου εργασιών και κερδοφορίας; 

Προκλήσεις
Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι η επεκτασιμότητα παραμένει κυρίαρχη πρόκληση για την επιδίωξη των βασικών στόχων που αφορούν στις τεχνολογίες ΙΑ. Στις υπόλοιπες βασικές προκλήσεις περιλαμβάνεται η αβεβαιότητα σχετικά με τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις που απαιτούνται, η έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το ποιος έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης της ατζέντας και οι ανησυχίες αναφορικά με αλλαγές στη διακυβέρνηση και τη διαχείριση κινδύνων. Συνολικά, πάντως, τα στελέχη των επιχειρήσεων εμφανίζονται αισιόδοξα ως προς τις επιπτώσεις της ΙΑ στην εργασία τους, αφού οι μισοί περίπου από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η αυτοματοποίηση επηρεάζει λιγότερο από το 20% του προσωπικού τους. Η KPMG, πάντως, εκτιμά ότι τα στελέχη είναι υπερβολικά αισιόδοξα.

“Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες ΙΑ και η υιοθέτηση αυτών συντελούνται με ταχείς ρυθμούς, ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να παρουσιάσουν ένα ισχυρό αποτέλεσμα”, αναφέρουν οι αναλυτές της KPMG. Όπως σημειώνουν: “χωρίς μια ολιστική στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού, που θα ενισχύει τις επενδύσεις ΙΑ σε όλο το φάσμα της επιχείρησης, τα συγκεκριμένα έργα παραμένουν “κολλημένα” σε πιλοτική μορφή και δεν αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όταν, όμως, η στρατηγική IA υλοποιείται με καθαρό όραμα και ολοκληρωμένη προσέγγιση, δίνει ώθηση στην επιχείρηση, όχι μόνο σε επίπεδο ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αλλά και επίτευξης οικονομικών αποτελεσμάτων”. 

Ποιοι είναι οι τρεις κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες που δε σας επιτρέπουν να επιτύχετε τους στρατηγικούς και λειτουργικούς σας στόχους;