Έρευνες - Μελέτες

Η τεχνολογία προκαλεί κινητικότητα στις αποεπενδύσεις

technolo728

Μεγάλη κινητικότητα στις αποεπενδύσεις δημιουργεί η τεχνολογία. Οι επιχειρήσεις σήμερα αποεπενδύουν, για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα ενόψει των ραγδαίων αλλαγών στην τεχνολογία. Σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ, η ψηφιακή  τεχνολογία και η σύγκλιση των κλάδων, που αυτή δημιουργεί, είναι πολύ πιθανό να καθοδηγήσει τις αποφάσεις για αποεπενδύσεις για το 70% των στελεχών. Η έρευνα (Global Corporate Divestment Study 2019) εκτιμά ότι οι εταιρείες δεν μπορούν, πλέον, να στηρίζονται σε παλιές τακτικές για να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Ως εκ τούτου, το 80% εκτιμά ότι ο αριθμός των αποεπενδύσεων, που βασίζονται στην τεχνολογία θα αυξηθεί μέσα στους επόμενους 12 μήνες, σε σχέση με το 66% της περασμένης χρονιάς.

Το 70% των εταιρειών αναμένει μετασχηματιστικές αποεπενδύσεις μεγάλης κλίμακας έναντι 50% το 2018Το 60% των εταιρειών επανεπένδυσαν τα έσοδα από τις τελευταίες αποεπενδύσεις τους σε νέα προϊόντα, αγορές και γεωγραφικές περιοχές. Αυτή η στρατηγική βοηθά τις εταιρείες να ανταποκρίνονται καλύτερα στις διασυνοριακές ευκαιρίες και να μπορούν να δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους και την ίδια την εταιρεία. Συνολικά, η ετήσια έρευνα, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 900 διευθυντικά στελέχη απ’ όλον τον κόσμο, αποκαλύπτει ότι η πρόθεση για αποεπενδύσεις παραμένει ισχυρή, με το 84% των επιχειρήσεων να σκοπεύει να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Το 81% δηλώνει ότι ο εξορθολογισμός των λειτουργικών μοντέλων θα επηρεάσει τα σχέδιά για αποεπενδύσεις φέτος. 

Μεγάλης κλίμακας
Οι αποεπενδύσεις - σύμφωνα με την έρευνα - είναι πιθανότερο να αποτελούν πρωτοβουλίες προνοητικού χαρακτήρα και με μεγάλη βαρύτητα, παρά απλές αντιδράσεις στην αλλαγή. Μέσα στους επόμενους 12 μήνες, το 70% των εταιρειών αναμένει μεγάλης κλίμακας αποεπενδύσεις αναδιάρθρωσης, ποσοστό αυξημένο έναντι του 50% που κατέγραψε η έρευνα το 2018. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις, που επικαλούνται το αδύναμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχειρηματικής μονάδας ως το έναυσμα για την τελευταία τους αποεπένδυση, μειώθηκαν σημαντικά, από το 85% στο 69%.

Την ίδια στιγμή, η γεωπολιτική αστάθεια αναγνωρίζεται ως ένας απρόβλεπτος παράγοντας στη λήψη αποφάσεων. Ο αριθμός των επιχειρήσεων, που αναφέρουν ότι οι μακροοικονομικές και οι γεωπολιτικές πιέσεις θα παίξουν ρόλο στις αποφάσεις τους για αποεπενδύσεις, έχει μειωθεί στο 51% από το 62% του 2018. Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται να έχουν συμφιλιωθεί περισσότερο με την παγκόσμια αβεβαιότητα: το 74% εξακολουθεί να αναμένει ότι οι γεωπολιτικές αλλαγές θα ωθήσουν τα λειτουργικά κόστη σε υψηλότερα επίπεδα, ενώ το 69% διερωτάται αν πρέπει να αναμένει ότι οι υπάρχουσες διασυνοριακές εμπορικές συμφωνίες θα παραμείνουν ως έχουν. 

Ισχυρό αφήγημα
Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η ύπαρξη ενός ισχυρού αφηγήματος, το οποίο να υποστηρίζεται από έγκαιρη προετοιμασία που θα απαντά στα ερωτήματα μιας ευρείας δεξαμενής αγοραστών, είναι πιο σημαντική από ποτέ. Λίγο περισσότερο από τα δύο τρίτα (67%) των πωλητών αναφέρουν ότι το χάσμα της τιμής μεταξύ αγοραστών και πωλητών είναι μεγαλύτερο από 20%. Το αντίστοιχο ποσοστό όσων ανέφεραν κάτι τέτοιο στην περσινή έρευνα ήταν μόλις 25%. Ένα λειτουργικό μοντέλο-στόχος είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για τους αγοραστές ιδιωτικού κεφαλαίου (PE), οι οποίοι έχουν άφθονα κεφάλαια για να αξιοποιήσουν, αλλά δε διαθέτουν επιχειρηματικές συνέργειες.