Έρευνες - Μελέτες

Περισσότερες από 1 στις 3 εταιρείες χρησιμοποιεί πλέον το ΙοΤ

iot

Βασική προϋπόθεση για την επιχειρηματική επιτυχία σε έναν ολοένα και πιο ψηφιοποιημένο κόσμο, αποτελεί πλέον το Internet of Things (ΙοΤ). Περισσότερες από μία στις τρεις εταιρείες (το 34%), παγκοσμίως, χρησιμοποιεί ήδη το ΙοΤ. Η δε συντριπτική πλειοψηφία (το 95%) όσων το έχουν υιοθετήσει διακρίνει ήδη τα οφέλη των επενδύσεων στην νέα τεχνολογία, ενώ το 72% δηλώνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι αδύνατος χωρίς αυτό. Μάλιστα, σύμφωνα με ΙοΤ Βαρόμετρο της Vodafone, το 74% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι όσοι δεν χρησιμοποιούν το ΙοΤ, θα υστερούν έναντι των ανταγωνιστών τους στην επόμενη πενταετία. H έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 1.758 επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο, διαπιστώνει ότι, ενώ οι περιπτώσεις χρήσης του ΙοΤ ποικίλλουν - από ιατρικούς εξωσκελετούς έως συνδεδεμένα ελαστικά - το ΙοΤ επηρεάζει τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος τους και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται.

Το 95% των επιχειρήσεων, που το έχουν υιοθετήσει, διακρίνει ήδη τα οφέλη των επενδύσεων στην τεχνολογία του Internet of ThingsΓια την ακρίβεια, το 76% όσων το αξιοποιούν θεωρεί ότι είναι ένας παράγοντας καίριας σημασίας για την επίτευξη των επιχειρηματικών του στόχων. Ορισμένοι, μάλιστα, δυσκολεύονται να φανταστούν την επιχειρηματική τους λειτουργία χωρίς αυτό: το 8% των επιχειρήσεων που το έχουν υιοθετήσει δηλώνει ότι “η συνολική τους επιχειρηματική δραστηριότητα εξαρτάται από το ΙοΤ”. Σε κάθε περίπτωση, το 84% όσων το έχουν υιοθετήσει κάνει λόγο για αυξανόμενη εμπιστοσύνη στο ΙοΤ, με το 83% μάλιστα να διευρύνει το φάσμα των σχετικών εφαρμογών, προκειμένου να αξιοποιήσει πλήρως τα οφέλη του. 

Αμερικανική πρωτιά
Σε γεωγραφικό επίπεδο, οι επιχειρήσεις της Αμερικανικής ηπείρου αποδεικνύονται οι πιο προωθημένες αναφορικά με τη χρήση του ΙοΤ, καθώς το 67% των οργανισμών που το χρησιμοποιούν κατατάσσεται  στις κατηγορίες των πιο προηγμένων τεχνολογικά εταιρειών, σε σύγκριση με το 51% των εταιρειών στην Περιφέρεια Ασίας - Ειρηνικού και το 46% στην Ευρώπη. Η έκθεση βαθμολογεί τις επιχειρήσεις στη χρήση του IoT, αξιολογώντας τη στρατηγική, την ολοκληρωμένη χρήση και την υλοποίηση εφαρμογών ΙοΤ.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η έκθεση συμπεραίνει ότι το 53% όσων έχουν υιοθετήσει το ΙοΤ, κατατάσσεται  στις κατηγορίες των πιο προηγμένων τεχνολογικά επιχειρήσεων. Οι πιο προηγμένες τεχνολογικά επιχειρήσεις εμφάνισαν επίσης τη μεγαλύτερη απόδοση των επενδύσεών τους στο ΙοΤ. Το 87% των εταιρειών που κατατάσσονται στην υψηλότερη κατηγορία της χρήσης της τεχνολογίας ανέφερε σημαντικές αποδόσεις ή οφέλη από τη χρήση του ΙοΤ, σε σύγκριση με μόλις το 17% των εταιρειών που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο του “αρχάριου” χρήστη. 

Το μέλλον
Όσον αφορά το μέλλον, η νέα τεχνολογία θα συνεχίσει να ενισχύει την απόδοση του ΙοΤ. Πάνω από το ήμισυ (52%) όσων το έχουν υιοθετήσει, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία 5G, που υπόσχεται να υποστηρίξει μεγαλύτερους όγκους δεδομένων, να αυξήσει την αξιοπιστία του ΙοΤ και να διασφαλίσει σχεδόν μηδενικές καθυστερήσεις. Σε συνδυασμό με το mobile edge computing, που θα επεξεργάζεται την κίνηση των εφαρμογών πλησιέστερα στις παρυφές του δικτύου, οι χρήστες μπορούν να αναμένουν καλύτερη απόδοση, μικρότερο κίνδυνο και υψηλότερες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων.