Έρευνες - Μελέτες

1 στις 2 εταιρείες έχουν προβλήματα με τις ψηφιακές πλατφόρμες

ecommerce2019

Ένα “δίχτυ ασφαλείας” για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν ψηφιακές πλατφόρμες για την πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, επιχειρεί να δημιουργήσει η Ευρώπη. Η Ένωση φιλοδοξεί να βάλει τέλος στο άναρχο τοπίο που επικρατεί σήμερα και δημιουργεί προβλήματα στις επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν ψηφιακές πλατφόρμες για να προσεγγίσουν τους πελάτες τους. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, σχεδόν οι μισές (42%) μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ε.Ε. δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές αγορές για να πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Η εκτίμηση επιπτώσεων, που διενεργήθηκε, έδειξε ότι σχεδόν το 50% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε πλατφόρμες, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Σχεδόν το 38% των προβλημάτων όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις παραμένει άλυτο και το 26% επιλύεται με δυσκολία. Αποτέλεσμα είναι η απώλεια πωλήσεων ύψους περίπου €1,27 δις - €2,35 δις. Αυτήν την κατάσταση φιλοδοξούν να ανατρέψουν οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τη βελτίωση του δίκαιου χαρακτήρα των εμπορικών πρακτικών στις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ε.Ε. και η Επιτροπή κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για τους πρώτους κανόνες, που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός δίκαιου, διαφανούς και προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τους εμπόρους, όταν χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες. Οι έμποροι που πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω διαδικτυακών αγορών, τα ξενοδοχεία που χρησιμοποιούν πλατφόρμες κρατήσεων ή οι φορείς ανάπτυξης εφαρμογών είναι μερικοί από αυτούς που θα επωφεληθούν, Οι νέοι κανόνες θα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την οικονομία των διαδικτυακών πλατφορμών - περίπου 7.000 διαδικτυακές πλατφόρμες ή αγορές λειτουργούν στην Ε.Ε., από παγκόσμιους κολοσσούς έως και πολύ μικρές νεοσύστατες επιχειρήσεις. Ορισμένες διατάξεις θα ισχύουν, επίσης, για τις μηχανές αναζήτησης, ιδίως όσες αφορούν τη διαφάνεια στη σειρά εμφάνισης των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Με τους νέους κανόνες, οι ψηφιακές πλατφόρμες δεν μπορούν πλέον να αναστέλλουν ή να κλείνουν το λογαριασμό ενός πωλητή χωρίς σαφή αιτιολόγηση και χωρίς δυνατότητα προσφυγήςΑθέμιτες πρακτικές
Με τους νέους κανόνες, οι ψηφιακές πλατφόρμες δεν μπορούν πλέον να αναστέλλουν ή να κλείνουν το λογαριασμό ενός πωλητή χωρίς σαφή αιτιολόγηση και χωρίς δυνατότητα προσφυγής. Επίσης, σε περίπτωση εσφαλμένης αναστολής, η πλατφόρμα θα πρέπει να επαναφέρει τους λογαριασμούς των πωλητών. Το νέο πλαίσιο προβλέπει απλούς και κατανοητούς όρους και εκ των προτέρων ειδοποίηση για αλλαγές. Οι όροι και οι προϋποθέσεις πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιμοι και να παρέχονται σε απλή και κατανοητή γλώσσα.

Όταν πρόκειται να αλλάξουν οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις, πρέπει να δίνεται προειδοποίηση τουλάχιστον 15 ημερών, ώστε να μπορούν οι εταιρείες να προσαρμόζουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στις αλλαγές. Αν οι αλλαγές απαιτούν σύνθετες προσαρμογές, θα εφαρμόζονται μεγαλύτερες προθεσμίες ειδοποίησης.

Επιπλέον, με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια στη σειρά εμφάνισης των αποτελεσμάτων αναζήτησης, οι αγορές και οι μηχανές αναζήτησης πρέπει να δημοσιοποιούν τις βασικές παραμέτρους που χρησιμοποιούν για την κατάταξη των αγαθών και των υπηρεσιών στον ιστότοπό τους, ώστε να βοηθούν τους πωλητές να κατανοήσουν με ποιον τρόπο μπορούν να βελτιστοποιήσουν την παρουσία τους. Οι κανόνες αποσκοπούν να βοηθήσουν τους πωλητές χωρίς να επιτρέπουν τη χειραγώγηση του συστήματος κατάταξης.

Επίλυση διαφορών
Ένα σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζεται, είναι η επίλυση των διαφορών που προκύπτουν. Σήμερα, οι πωλητές βρίσκονται συχνά εγκλωβισμένοι χωρίς δυνατότητες προσφυγής ή αντιμετώπισης καταγγελιών, όταν ανακύπτουν προβλήματα. Αυτό θα αλλάξει με τους νέους κανόνες. Όλες οι πλατφόρμες πρέπει να συγκροτήσουν ένα εσωτερικό σύστημα χειρισμού καταγγελιών για να βοηθούν τους επιχειρηματικούς χρήστες. Μόνο οι μικρότερες πλατφόρμες, από άποψη απασχολούμενων ή κύκλου εργασιών, θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. Θα πρέπει, επίσης, να παρέχουν στις επιχειρήσεις περισσότερες επιλογές για την επίλυση ενδεχόμενου προβλήματος μέσω διαμεσολαβητών.

Με αυτόν τον τρόπο θα επιλύονται περισσότερα ζητήματα εκτός δικαστηρίων, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρηματικές ενώσεις θα μπορούν να προσφεύγουν στα δικαστήρια για να σταματήσουν τυχόν μη συμμόρφωση των πλατφορμών με τους κανόνες. Επιπλέον, τα κράτη-μέλη μπορούν να ορίσουν δημόσιες αρχές με εξουσίες επιβολής, εφόσον το επιθυμούν, και οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στις αρχές αυτές.