Έρευνες - Μελέτες

8 στις 10 εταιρείες λιανικής βρίσκονται σε διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού

peoplenew1

Σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις ψηφιακές εξελίξεις βρίσκονται οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, παγκοσμίως. Ο κλάδος του λιανεμπορίου είναι από τους πρώτους στην υιοθέτηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και το επιβεβαιώνει με την ωριμότητά του σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού. Σήμερα, οι κορυφαίοι επιχειρηματίες λιανικής, στην προσπάθειά τους θέσουν τον καταναλωτή στο επίκεντρο και να βελτιώσουν την εμπειρία του χρήστη, έχουν ενσωματώσει στις δομές τους την τεχνολογία από την ψηφιακή αλυσίδα εφοδιασμού μέχρι τη χρήση “έξυπνης” τεχνολογίας λιανικής πώλησης. Αυτήν την ψηφιακή ωριμότητα αποτυπώνει έρευνα, σύμφωνα με την οποία περίπου το 81% των καινοτόμων εμπόρων ξεκίνησε ή ολοκλήρωσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σε σύγκριση με μόλις το 55% των άλλων εταιρειών.

IoT, real-time analytics, machine learning: οι αγαπημένες τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού του λιανεμπορίουΗ έρευνα, που διενήργησε η Forrester Consulting για λογαριασμό της SAP, δείχνει ότι οι καινοτόμες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου εκμεταλλεύονται αυτήν τη στιγμή ένα συνδυασμό “έξυπνων” τεχνολογιών, που τους βοηθάει να πετύχουν τους στόχους τους όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι ερωτηθέντες θεωρούν το Internet of Things  (88%), τα real-time analytics (86%) και το  machine learning (84 %) ως τις αγαπημένες τους τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού. Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία (92%) δηλώνει πως η πλήρης μετακίνηση των επιχειρηματικών διαδικασιών τους σε cloud θα τους επιτρέψει ευκολότερα, να μετατρέψουν ψηφιακά όλο το οικοσύστημά τους. Η έρευνα διαπιστώνει ότι οι έμποροι βλέπουν το cloud ως παράγοντα-κλειδί για τις ψηφιακές προτεραιότητές τους και είναι πρόθυμοι να επενδύσουν περισσότερο σε αυτό, με σκοπό να υποστηρίξουν επιχειρηματικές διαδικασίες, όπως η υποδομή, η έρευνα και η ανάπτυξη, καθώς και το εμπόριο και οι πωλήσεις. 

Περί Cloud
Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, το 97% των καινοτόμων επιχειρηματιών παρατηρεί βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών και αποτελεσματικότητα, ενώ το 93% διαπιστώνει ότι έχει αποκτήσει μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επίσης, το 93% των καινοτόμων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου παρατηρεί μια αυξημένη ικανοποίηση των εργαζομένων, μέσω της αλληλεπίδρασης του cloud με το οικοσύστημα της επιχείρησης τους. Πάντως, ενώ οι εταιρείες του λιανεμπορίου βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της υιοθέτησης του cloud, ο κλάδος είναι ακόμη στα αρχικά στάδια της υιοθέτησής του, όσον αφορά την πλήρη μετακίνηση των διεργασιών του στο cloud. Όπως σημειώνεται στη μελέτη της Forrester: “Οι έμποροι αντιλαμβάνονται τα οφέλη (των λύσεων cloud), αλλά χρειάζονται βαθύτερη κατανόηση της προτεραιοποίησης, καθώς και το πώς μπορούν να ξεκινήσουν”. “Οι επιχειρηματίες, που προσπαθούν συνεχώς να κατανοούν και να επικοινωνούν καλύτερα με τους καταναλωτές, τους προμηθευτές και  τους συνεργάτες τους, είναι σε πλεονεκτική θέση, ώστε να επωφεληθούν από τις λύσεις cloud, αναφέρει η SAP. 

Η έρευνα
Η έρευνα “Emerging Opportunities to Deploy Industry Processes in the Cloud”, υλοποιήθηκε από τη Forester Consulting, κατόπιν ανάθεσης της SAP. Σε αυτήν συμμετείχαν 135 decision-makers του κλάδου του Λιανικού Εμπορίου από εννέα χώρες, προκειμένου να αξιολογηθεί το ενδιαφέρον τους στο Cloud.