Έρευνες - Μελέτες

Με ταχύτητες 10 έως 30 Mbps συνδέεται το 50% των ελληνικών εταιρειών

internet

Τις προσπάθειές τους να ενσωματώσουν την τεχνολογία στην εταιρική τους καθημερινότητα εντείνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των οποίων συνδέεται, πλέον, στο Διαδίκτυο, ενώ ένα τμήμα τους κάνει online πωλήσεις. Την ψηφιακή ταυτότητα των ελληνικών εταιρειών αποτυπώνει έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για το 2018, η οποία δείχνει ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών συνεχίζει μεν να αυξάνεται, αν και όχι με ταχείς ρυθμούς. Μιλώντας για ταχύτητες, από τα εν λόγω στοιχεία προκύπτει ότι η γρήγορη σύνδεση στο Διαδίκτυο κερδίζει έδαφος μεταξύ των εταιρειών: μία στις δύο ελληνικές επιχειρήσεις (50,2%) συνδέεται σήμερα στο Διαδίκτυο με ταχύτητα τουλάχιστον 10 Mbps, αλλά κάτω από 30 Mbps (σ.σ. πρόκειται για μέγιστες ταχύτητες download βάσει συμβολαίου).

Ένα ποσοστό 20% έχει πρόσβαση σε ονομαστικές ταχύτητες download τουλάχιστον 30 Mbps, αλλά κάτω από 100 MbpsΣύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, υπάρχει ένα ποσοστό 20%, που έχει πρόσβαση σε ονομαστικές ταχύτητες τουλάχιστον 30 Mbps, αλλά κάτω από 100 Mbps, ενώ ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 5,4% απολαμβάνει συνδέσεις με ταχύτητα άνω των 100 Mbps. Στον αντίποδα, σχεδόν μία στις πέντε εταιρείες (21,6%) υστερεί, καθώς συνδέεται με ταχύτητα τουλάχιστον 2  αλλά κάτω από 10 Mbps. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για τη χρήση της τεχνολογίας από τις ελληνικές εταιρείες το 2018, σε σύνολο 29.401 επιχειρήσεων (που απασχολούν 10 άτομα και άνω), οι 25.515, ποσοστό 86,8%, χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το 2017, σε σύνολο 26.208 επιχειρήσεων οι 23.220, ποσοστό 88,6%, έκαναν χρήση υπολογιστή. 

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Χαμηλό, πάντως, παραμένει και το ποσοστό των ελληνικών εταιρειών που έκανε χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου. Το 2018, από το σύνολο των 29.401 επιχειρήσεων οι 3.312 έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας ή ειδικών εφαρμογών ή μέσω μηνυμάτων τύπου EDI (Electronic Data Interchange). Πρόκειται για ποσοστό 11,3% του συνόλου, ενώ ο τζίρος από αυτές τις παραγγελίες ανήλθε σε 9 δις ευρώ, ποσοστό 3,8% του συνολικού τζίρου. Αντίστοιχα, το 2017, σε σύνολο 26.208 επιχειρήσεων οι 3.039 έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας ή ειδικών εφαρμογών ή μέσω μηνυμάτων τύπου EDI, ποσοστό 11.6% και ο τζίρος από αυτές τις παραγγελίες ανήλθε σε 8,9 δις ευρώ, ποσοστό 3,6% του συνολικού τζίρου. 

3D εκτύπωση
Στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ περιλαμβάνονται για πρώτη φορά δεδομένα, που αφορούν στη χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης, της ρομποτικής και ανάλυσης μαζικών δεδομένων. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Αρχής, οι ελληνικές εταιρείες αρχίζουν σταδιακά να ανακαλύπτουν τις νέες τεχνολογίες, ενσωματώνοντας τις στην εταιρική τους λειτουργία, αν και τα ποσοστά υιοθέτησης είναι ακόμη πολύ χαμηλά. Για την ακρίβεια, από το σύνολο των ελληνικών εταιρειών, μόλις οι 546 έκαναν χρήση τρισδιάστατων εκτυπωτών. Εξ αυτών, οι 208 χρησιμοποίησαν 3D εκτυπωτές ιδιοκτησίας της επιχείρησης ή τρισδιάστατους εκτυπωτές μισθωμένους από την εταιρεία. Στο μεταξύ, από τις 830 επιχειρήσεις, που έκαναν χρήση ρομποτικής τεχνολογίας το 2018, οι 570 χρησιμοποίησαν βιομηχανικά ρομπότ και οι 342 ρομπότ παροχής υπηρεσιών.