Έρευνες - Μελέτες

4 στους 10 Έλληνες αγόρασαν προϊόντα online το 2018

commercetablet

Αυξητικές τάσεις καταγράφουν οι ηλεκτρονικές αγορές των Ελλήνων καταναλωτών το 2018, καθώς τέσσερις στους δέκα (40,2%) αγόρασαν προϊόντα και υπηρεσίες online. Οι αγορές μέσω Διαδικτύου ήταν αυξημένες το 1ο τρίμηνο του 2018 κατά 10,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Περισσότεροι από τους μισούς online αγοραστές (54,4%) δαπάνησαν έως €99 για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγόρασαν, περίπου 4 στους 10 (35,6%) από €100 έως €499, ενώ το 9,1% έκανε ηλεκτρονικές αγορές αξίας €500 και άνω.

Το 54,4% δαπάνησε έως €99, το 35,6% από €100 έως €499, ενώ ένας στους δέκα διέθεσε από €500 και άνωΟι Έλληνες, που αγοράζουν μέσω Διαδικτύου, προτιμούν, στην πλειοψηφία τους, τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα. Έτσι, το 1ο τρίμηνο του 2018 το 85,6% των καταναλωτών, που πραγματοποίησε ηλεκτρονικές αγορές, το έκανε από εγχώριες επιχειρήσεις. Το 34,9% έκανε ηλεκτρονικές αγορές από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 18,9% από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σε 4,3% ανέρχεται το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τη χώρα προέλευσης των πωλητών. Η άνοδος των ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα το εξεταζόμενο διάστημα αφορά όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Η μεγαλύτερη, πάντως, αύξηση καταγράφεται στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, όπου το ποσοστό ανόδου ήταν της τάξης του 18,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 


e-banking
Ανοδική είναι και η χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής από τα ελληνικά νοικοκυριά. Σύμφωνα με την “Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας” της ΕΛΣΤΑΤ, η πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών μέσω Διαδικτύου, είναι δραστηριότητα που πραγματοποιείται από το 37,8%. Η δραστηριότητα αυτή αφορά ενέργειες, όπως ενημέρωση για τραπεζικό λογαριασμό, μεταφορά, πληρωμή λογαριασμών και είναι αυξημένη κατά 5,3% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2017 (35,9%).

Στο μεταξύ, το ποσοστό των χρηστών του Διαδικτύου, που πραγματοποίησαν το εξεταζόμενο διάστημα αγορά ή πώληση μετοχών, ομολόγων, κεφαλαίων ή άλλων επενδυτικών προϊόντων μέσω Internet ανήλθε σε 0,5%. Σε αγορά ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή ανανέωση υπαρχόντων ασφαλιστηρίων κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένης π.χ. της ταξιδιωτικής ασφάλειας, προχώρησε το 1ο τρίμηνο του 2018 το 4,6%.

Τέλος, η λήψη δανείων και η ρύθμιση οφειλών σε οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, που έγινε μέσω Διαδικτύου, αποτελεί δραστηριότητα που αφορά μόλις το 1%. 

Ψηφιοποίηση στην εργασία
Η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, για πρώτη φορά, συγκέντρωσε στοιχεία για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εργασία. Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, το 38,9% του πληθυσμού, ηλικίας 16 - 74 ετών, απαντά ότι χρησιμοποίησε το Διαδίκτυο στην εργασία του κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών (Απρίλιος 2017 - Μάρτιος 2018).

Σύμφωνα με την έρευνα, 1 στους 10 εργαζομένους που χρησιμοποιούν ΤΠΕ (12,6%) θεωρεί ότι η εισαγωγή νέου λογισμικού ή η χρήση αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, άλλαξε τα βασικά του καθήκοντα. Στο μεταξύ, περισσότεροι από 7 στους 10 (72,4%) θεωρούν ότι οι δεξιότητές τους αναφορικά με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στα εργασιακά τους καθήκοντα. Πάντως και 1 στους 10 (12,4%) θεωρεί ότι χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση για να ανταποκριθεί σε αυτά. Επιπλέον, το 35,9% των εργαζομένων που χρησιμοποιούν ΤΠΕ αναφέρει ότι με τη χρήση της τεχνολογίας διευκολύνθηκε περισσότερο η συνεργασία με συναδέλφους ή επιχειρηματικούς συνεργάτες. Το 25,2% αναφέρει ότι αυξήθηκε η ανεξαρτησία τους στο να οργανώνουν τις εργασίες τους, ενώ το 22,6% ότι αυξήθηκε η δυνατότητα παρακολούθησης της απόδοσης τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 4 στους 10 εργαζομένους που χρησιμοποιούν ΤΠΕ εργάστηκαν από το σπίτι. Συγκεκριμένα, οι 2 από αυτούς κάθε ημέρα ή σχεδόν κάθε ημέρα και οι άλλοι 2 με συχνότητα μικρότερη από μία φορά την εβδομάδα, ενώ ποσοστό 88,8% αυτών χρησιμοποίησε το Διαδίκτυο για την εργασία από το σπίτι. 


Η έρευνα
Η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει το βαθμό χρήσης των νέων τεχνολογιών από τα νοικοκυριά και τα μέλη τους. Για τις ανάγκες της, ερευνήθηκαν 5.205 ιδιωτικά νοικοκυριά και ισάριθμα μέλη αυτών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, με προϋπόθεση την ύπαρξη ενός, τουλάχιστον, μέλους ηλικίας 16 - 74 ετών σε κάθε νοικοκυριό.