Έρευνες - Μελέτες

Το mobile εισφέρει $150 δις στο ΑΕΠ της Υποσαχάριας Αφρικής

smartphonepeopl2

Σε έναν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ανθρώπων εξελίσσεται το mobile οικοσύστημα για την περιοχή της Υποσαχάριας Αφρικής. Για πολλούς πολίτες σε ολόκληρη την περιοχή, ιδιαίτερα εκείνους που ζουν σε αγροτικές περιοχές, ένα κινητό τηλέφωνο δεν είναι απλώς μια συσκευή επικοινωνίας αλλά το κύριο κανάλι σύνδεσης με τον κόσμο και ένα ζωτικό εργαλείο για τη βελτίωση της καθημερινότητας. Τα παραπάνω σχολιάζει η τελευταία έκδοση της έκθεσης για την κινητή οικονομία στην περιοχή της Αφρικής, που επεξεργάστηκε το GSMA.

Περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της περιοχής θα έχει συνδρομή σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας το 2022Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της Υποσαχάριας Αφρικής θα έχει συνδρομή σε δίκτυα κινητής μέχρι το 2025. Για την ακρίβεια, έως τότε, θα υπάρχουν 634 εκατομμύρια μοναδικοί συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας σε ολόκληρη την Υποσαχάρια Αφρική, αριθμός που αντιστοιχεί στο 52% του πληθυσμού. Το αντίστοιχο νούμερο στα τέλη του περασμένου έτους ήταν 444 εκατομμύρια ή το 44% του πληθυσμού της περιοχής. Η μελέτη υπολογίζει, επίσης, ότι το κινητό οικοσύστημα θα προσθέσει πάνω από $150 δις σε αξία στην οικονομία της Υποσαχάριας Αφρικής μέχρι το 2022, που αντιστοιχεί σε σχεδόν 8% του περιφερειακού ΑΕΠ.

Ταχύτατη ανάπτυξη
Η Υποσαχάρια Αφρική υπήρξε η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή του κόσμου, τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά την ανάπτυξη των συνδέσεων σε δίκτυα κινητής. Ωστόσο, η ανάπτυξη των συνδρομητών επιβραδύνεται, καθώς η βιομηχανία αντιμετωπίζει τη μεγάλη πρόκληση της προσέγγισης ευρύτερων ομάδων του πληθυσμού, που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, αλλά και της προσέγγισης του νεανικού πληθυσμού. “Το σημερινό ποσοστό διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας στην Υποσαχάρια Αφρική (44% του πληθυσμού) είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο που ανέρχεται σε 66%”, αναφέρουν οι αναλυτές του GSMA. Όπως τονίζουν οι ίδιοι, είναι ανάγκη να γίνουν περισσότερα για να επεκταθεί η συνδεσιμότητα στους υπόλοιπους μη συνδεδεμένους και υποεξυπηρετούμενους πληθυσμούς της Υποσαχάριας Αφρικής. “Αυτό θα απαιτήσει εστίαση στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της βιομηχανίας του κλάδου, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με φιλικές προς τις επενδύσεις πολιτικές και υποστηρικτικά ρυθμιστικά πλαίσια”, σημειώνει η ανάλυση του GSMA.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται, κατά περιόδους, συνολικά η Υποσαχάρια Αφρική έχει τις χειρότερες επιδόσεις στον κόσμο όσον αφορά το κόστος των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Για την ακρίβεια, σχεδόν και οι 31 χώρες της περιοχής συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των κρατών με τις πιο ακριβές ευρυζωνικές υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο.